Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
870 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2020/2021, gm. Nowy Duninów” - informacja z otwarcia ofert 11.08.2020 Michalska Dominika 2020-08-11
868 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2020/2021, gm. Nowy Duninów. Ogłoszenie o zamówieniu. 29.07.2020r. Michalska Dominika 2020-07-29
867 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2020/2021, gm. Nowy Duninów - Unieważnienie postępowania - 29.07.2020r. Michalska Dominika 2020-07-29
850 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Duninów ul. Parcelowa – Etap II - ogłoszenie o zamówieniu. 31.10.2019r. Michalska Dominika 2019-10-31
846 "Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów" Michalska Dominika 2019-10-04
845 VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr ewid. 38/6, położonej w obrębie wsi: Dzierzązna Duch Magdalena 2019-09-16
831 "Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap IV" - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 02.07.2019r. Michalska Dominika 2019-07-02
817 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym nr 1 przy ul. Wierzbowej w miejscowości Soczewka - ogłoszenie o przetargu, 16.01.2019r. Duch Magdalena 2019-01-16
809 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów - informacja z otwarcia ofert - 07.12.2018r. Michalska Dominika 2018-12-07
789 "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.660.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" - zawiadomienie o zmianie/uzupełnieniu treści SIWZ - 23.10.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-10-23
771 „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa – Etap I” - odpowiedź na pytanie oferenta - 23.08.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-08-23
765 „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Parcelowa – Etap I” - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 14.08.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-08-14
761 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2018/2019, gm. Nowy Duninów” - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.08.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-08-06
753 "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo" - ogłoszenie o zamówieniu - 30.05.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-05-30
747 „Dostawa w roku 2018 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 05.01.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-01-05
744 "Dostawa w roku 2018 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 13.12.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-12-13
734 "Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2017/2018, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Trasa nr 1 - 05.09.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-09-05
733 "Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2017/2018, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Trasa nr 2 - 05.09.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-09-05
721 "Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2017/2018, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 09.07.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-07-09
716 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap I w m. Nowy Duninów” - ogłoszenie o zamówieniu - 22.06.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-06-22
714 „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” - informacja z otwarcia ofert - 07.06.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-06-07
693 „Dostawa w roku 2017 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - 09.12.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-12-09
689 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów” - informacja z sesji otwarcia ofert - 24.11.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-11-24
682 "Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap II" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 17.10.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-10-18
681 „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap III” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 26.09.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-09-26
678 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej działki mieszkaniowej położonej w obrębie wsi Lipianki Jakowska Katarzyna 2016-08-30
673 "Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2016/2017, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 11.08.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-08-11
671 "Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2016/2017, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 04.07.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-07-04
668 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 27.06.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-06-27
662 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2016-04-20
661 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego położonym przy ul. Włocławskiej w miejscowości i gminie Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2016-04-04
658 "Dostawa w roku 2016 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.12.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-12-28
657 IV publiczny przetarg ustny nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna, ujawnionych w księdze wieczystej Nr PL1G/00022186/3 28.12.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-12-28
656 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 28.12.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-12-28
655 „Dostawa w roku 2016 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 16.12.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-12-16
654 „Dostawa w roku 2016 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 15.12.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-12-16
652 "Dostawa w roku 2016 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 01.12.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-12-01
646 „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Wierzbowa – Etap III” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 02.10.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-10-02
645 „Budowę drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Wierzbowa – Etap III” - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - 30.09.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-09-30
644 publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż n/w działki mieszkaniowej, położonej w obrębie Nowy Duninów Duch Magdalena 2015-09-24
643 "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa - Etap III" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 18.09.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-09-18
642 "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa - Etap III" - ogłoszenie o zamówieniu - 17.09.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-09-17
641 publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 12 w miejscowości Nowy Duninów Duch Magdalena 2015-09-11
638 „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2015/2016” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 07.08.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-08-07
633 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami położonej w obrębie wsi Nowy Duninów gmina Nowy Duninów - 16.07.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-07-16
632 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2015/2016, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 15.07.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-07-16
629 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2015/2016, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 02.07.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-07-02
624 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi: Dzierzązna - 13.04.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-04-13
623 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi: Dzierzązna - 13.04.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-04-13
618 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji” - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - 29.01.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-01-29
614 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji - ogłoszenie o zamówieniu 15.01.2015 Jakowska Katarzyna 2015-01-15
611 „Dostawa w roku 2015 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 30.12.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-12-30
604 "Dostawa w roku 2015 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 12.12.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-12-12
601 "Dostawa w roku 2015 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 08.12.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-12-08
346 oczyszczalnia Jakowska Katarzyna 2014-12-01
599 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 24.11.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-11-24
596 „Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 04.11.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-11-04
595 Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Soczewka gmina Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2014-10-30
594 „Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” - odpowiedź na pytanie Wykonawcy - 24.10.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-10-24
593 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2014-10-17
592 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2014-10-17
591 "Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów" - ogłoszenie o zamówieniu - 15.10.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-10-15
590 "Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym w Nowym Duninowie" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - 10.10.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-10-10
589 "Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym w Nowym Duninowie" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.10.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-10-09
588 "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 03.10.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-10-03
587 Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów” - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24.09.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-09-24
586 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami: mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej ok.180 m2 i gospodarczym, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 75/2 o pow. 0,3907 ha w obrębie wsi Nowy Duninów gmina Nowy Duninów, ujawnionej w księdze wieczystej PL1G/00004421/1 w Sądzie Rejonowym w Gostyninie. Szymańska Marta 2014-09-16
585 "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2014/2015" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 11.09.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-09-11
584 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 10.09.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-09-10
583 „Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym w Nowym Duninowie” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 10.09.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-09-10
582 „Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym w Nowym Duninowie” - odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmiana treści SIWZ - 01.09.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-09-01
581 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o zmianie treści SIWZ - 01.09.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-09-01
580 „Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 01.09.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-09-01
579 „Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów” - odpowiedzi na pytania Wykonawcy - 29.08.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-08-29
578 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa, gm. Nowy Duninów” - odpowiedzi na pytania Wykonawcy - 29.08.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-08-29
577 „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2014/2015” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 28.08.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-08-28
576 Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 28.08.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-08-28
575 "Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Duninów w ramach projektu Przedszkolak w szkole" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 25.08.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-08-25
574 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2014/2015, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Trasa nr 2 - 25.08.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-08-25
573 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2014/2015, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Trasa nr 1 - 25.08.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-08-25
572 Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym w Nowym Duninowie - ogłoszenie o zamówieniu 21.08.2014 Jakowska Katarzyna 2014-08-21
571 Budowa kanalizacji sanitarne w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa gm. Nowy Duninów - ogłoszenie o zamówieniu 20.08.2014 Jakowska Katarzyna 2014-08-20
570 „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2014/2015” - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.08.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-08-18
569 „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2014/2015” - odpowiedzi na pytania oferentów 18.08.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-08-18
568 Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów - ogłoszenie o zamówieniu 14.08.2014 Jakowska Katarzyna 2014-08-14
567 Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów - zawiadomienie o wyniku postępowania 13.08.2014 Jakowska Katarzyna 2014-08-13
566 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi: Dzierzązna, ujawnionych w księdze wieczystej Nr PL1G/00022186/3, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie. 13.08.2014 r. Katarzyna Majchrowska 2014-08-13
565 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi: Dzierzązna, ujawnionych w księdze wieczystej Nr PL1G/00005020/7, prowadzonej przez IV Wydział Sądu Rejonowego w Gostyninie. 13.08.2014 r. Katarzyna Majchrowska 2014-08-13
564 „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2014/2015” - ogłoszenie o zamówieniu - 11.08.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-08-11
563 "Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap II" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 11.08.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-08-11
561 „Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Duninów w ramach projektu „Przedszkolak w szkole”” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 01.08.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-08-01
562 „Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów” - odpowiedzi na pytania oferenta - 01.08.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-08-01
560 „Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów” - uzupełnienie SIWZ - 30.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-30
559 „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap II” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 30.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-30
558 "udowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów - ogłoszenie o zamówieniu" - 28.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-28
557 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki mieszkaniowej, położonej w obrębie wsi Lipianki - 25.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-25
556 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2014/2015, gm. Nowy Duninów”” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 25.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-25
555 "Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Duninów w ramach projektu Przedszkolak w szkole" - ogłoszenie o zamówieniu - 24.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-24
554 „Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 21.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-21
553 „Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Duninów w ramach projektu „Przedszkolak w szkole”” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 18.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-18
552 "Dostawa wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Duninów w ramach projektu Przedszkolak w szkole" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 18.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-18
551 „Dostawa wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Duninów w ramach projektu „Przedszkolak w szkole”” - zawiadomienie o wyniku postępowania Jakowska Katarzyna 2014-07-17
550 „Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów” - informacja dotycząca przedmiotu zamówienia - 16.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-16
549 „Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów” - odpowiedzi na pytania oferenta - 14.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-14
548 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2014/2015, gm. Nowy Duninów - ogłoszenie o zamówieniu - 14.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-14
547 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami: mieszkalno-usługowym i gospodarczym, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 75/2 w obrębie wsi Nowy Duninów gmina Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2014-07-14
546 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2014/2015, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 14.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-14
545 "Budowa drogi gminnej w m. Karolewo – Etap II" - ogłoszenie o zamówieniu - 10.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-10
544 "Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Duninów w ramach projektu Przedszkolak w szkole" - ogłoszenie o zamówieniu - 10.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-10
543 "Dostawa wyposażenia, sprzętu audiowizualnego i multimedialnego, materiałów dydaktycznych oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Duninów w ramach projektu Przedszkolak w szkole" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 07.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-09
542 "Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów" - zawiadomienie o uzupełnieniu treści SIWZ - Jakowska Katarzyna 2014-07-05
541 "Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 03.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-03
540 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2014/2015, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - 03.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-03
538 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2014/2015, gm. Nowy Duninów" - odpowiedzi na pytania oferentów oraz zmiany treści SIWZ - 02.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-02
539 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2014/2015, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 02.07.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-07-02
537 V publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 4A o pow. 78,49 m2 w budynku mieszkalnym nr 1, położonym na działce nr 6/10 o pow.0,3537 ha przy ul. Płockiej w miejscowości Soczewka - ogłoszenie o przetargu - 30.-6.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-06-30
536 V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie wsi Lipianki gmina Nowy Duninów - ogłoszenie o przetargu - 30.06.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-06-30
535 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2014/2015, gm. Nowy Duninów - ogłoszenie o zamówieniu - 26.06.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-06-26
534 "Dostawa wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Duninów w ramach projektu Przedszkolak w szkole" - ogłoszenie o zamówieniu - 19.06.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-06-19
533 „Dostawa wyposażenia, sprzętu audiowizualnego i multimedialnego, materiałów dydaktycznych oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Duninów w ramach projektu „Przedszkolak w szkole” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 13.06.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-06-13
532 "Dostawa wyposażenia, sprzętu audiowizualnego i multimedialnego, materiałów dydaktycznych oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych znajdujących sie na terenie Gminy Nowy Duninów w ramach projektu "Przedszkolak w szkole" - zawiadomienie o zmianie ogłoszenia oraz odpowiedzi na pytania oferentów - 06.06.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-06-06
531 Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie w ramach realizacji projektu systemowego - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia 03.06.2014 Jakowska Katarzyna 2014-06-03
530 Dostawa wyposażenia, sprzętu audiowizualnego i multimedialnego, materiałów dydaktycznych oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowy Duninów w ramach projektu Przedszkolak w szkole - ogłoszenie o zamówieniu - 30.05.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-05-30
529 Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie w ramach realizacji projektu systemowego - zawiadomienie o wyniku postępowania 06.05.2014 Jakowska Katarzyna 2014-05-06
528 publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Karolewo i Lipianki Jakowska Katarzyna 2014-04-28
527 Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie w ramach realizacji projektu systemowego - ogłoszenie o zamówieniu 27.04.2014 Piłatowicz Krzysztof 2014-04-27
526 IV publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 4A o pow. 78,49 m2 w budynku mieszkalnym nr 1, położonym na działce nr 6/10 o pow.0,3537 ha przy ul. Płockiej w miejscowości Soczewka gmina Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2014-04-24
525 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki gmina Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2014-04-24
524 Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie w ramach realizacji projektu systemowego - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.04.2014 Jakowska Katarzyna 2014-04-14
523 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2014-04-11
522 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2014-04-11
521 „Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie w ramach realizacji projektu systemowego" - zawiadomienie o wyniku postępowania - 26.03.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-03-26
520 "Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie w ramach realizacji projektu systemowego" - ogłoszenie o zamówieniu - 09.03.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-03-09
519 III publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 4A o pow. 78,49 m2 w budynku mieszkalnym nr 1, położonym na działce nr 6/10 o pow.0,3537 ha przy ul. Płockiej w miejscowości Soczewka gmina Nowy Duninów - 13.02.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-02-13
518 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki gmina Nowy Duninów - 13.02.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-02-13
517 "Rozbudowa istniejacej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 24.01.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-01-23
516 „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie Gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 13.01.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-01-13
515 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami w obrębie wsi Nowy Duninów gmina Nowy Duninów - 07.01.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-01-07
514 V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Nowy Duninów - 07.01.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-01-07
513 "Dostawa w roku 2014 peletu drzewnego do budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 07.01.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-01-07
512 "Dostawa w roku 2014 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 07.01.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-01-07
511 "Dostawa w roku 2014 oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 07.01.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-01-07
508 „Dostawa w roku 2014 oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 19.12.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-12-19
509 „Dostawa w roku 2014 peletu drzewnego do budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 19.12.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-12-19
510 „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów” - odpowiedzi na pytania Wykonawców - 18.12.2013 Jakowska Katarzyna 2013-12-18
507 "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie Gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 17.12.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-12-17
506 „Dostawa w roku 2014 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 17.12.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-12-17
505 „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie, gm. Nowy Duninów” - odpowiedzi na pytania oferentów - 12.12.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-12-12
504 „Rozbudowaistniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie, gm. Nowy Duninów” - ogłoszenie o uzupełnieniu dokumentacji przetargowej - 09.12.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-12-09
503 II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 4A o pow. 78,49 m2 w budynku mieszkalnym nr 1, położonym na działce nr 6/10 o pow.0,3537 ha przy ul. Płockiej w miejscowości Soczewka gmina Nowy Duninów - 09.12.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-12-09
502 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki gmina Nowy Duninów - 09.12.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-12-09
501 "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie Gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 05.12.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-12-05
500 "Dostawa w roku 2014 peletu drzewnego do budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 05.12.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-12-05
499 „Dostawa w roku 2014 oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów” - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - 04.12.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-12-04
498 „Dostawa w roku 2014 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów” - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - 04.12.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-12-04
497 "Dostawa w roku 2014 oleju opałowego do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 03.12.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-12-03
496 "Dostawa w roku 2014 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 03.12.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-12-03
495 "Dostawa w roku 2014 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 03.12.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-12-03
494 "Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 092 500 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Jakowska Katarzyna 2013-11-25
493 "Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie w ramach realizacji projektu systemowego" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 13.11.2013 Jakowska Katarzyna 2013-11-13
492 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami, położonej w obrębie wsi Nowy Duninów, gmina Nowy Duninów - 04.11.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-11-04
491 „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3.092.500 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 29.10.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-10-29
490 „Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie w ramach realizacji projektu systemowego" - zawiadomienie o wyniku postępowania - 22.10.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-10-22
489 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 17.10.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-10-17
488 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Nowy Duninów - 17.10.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-10-17
487 "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Wierzbowa - Etap II" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 14.10.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-10-14
486 "Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie w ramach realizacji projektu systemowego" - ogłoszenie o zamówieniu - 10.10.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-10-10
485 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie wsi Lipianki gmina Nowy Duninów - 07.10.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-10-07
484 Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego położonym na działce w m. Soczewka - 07.10.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-10-07
483 „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Wierzbowa - Etap II” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 02.10.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-10-02
482 „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Wierzbowa - Etap II” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 26.09.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-09-26
481 „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3.092.500 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów” - odpowiedź na pytania oferentów - 19.09.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-09-19
480 "Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3.092.500 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zqaciągniętych kredytów" - ogłoszenie o zamówieniu - 16.09.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-09-16
479 „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Wierzbowa - Etap II” - odpowiedzi na pytania oferentów - 05.09.2013 Jakowska Katarzyna 2013-09-05
478 „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Wierzbowa - Etap II” - wyjaśnienie treści SIWZ - 04.09.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-09-04
477 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami: mieszkalno-usługowym i gospodarczym, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 75/2 w obrębie wsi Nowy Duninów gmina Nowy Duninów - 02.09.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-09-02
476 "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa - Etap II" - ogłoszenie o zamówieniu - 30.08.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-08-30
475 "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2013/2014" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - 29.08.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-08-29
474 "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2013/2014" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 29.08.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-08-29
473 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna. 12.08.2013 r. Katarzyna Majchrowska 2013-08-12
472 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Nowy Duninów. 12.08.2013 r. Katarzyna Majchrowska 2013-08-12
470 „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2013/2014” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 09.08.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-08-09
471 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2013/2014, gm. Nowy Duninów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 08.08.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-08-08
469 "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2013/2014" - ogłoszenie o zamówieniu - 27.07.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-07-27
468 „Dowóz i Odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2013/2014, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 16.07.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-07-17
467 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2013/2014, gm. Nowy Duninów” - zmiana treści SIWZ - 08.07.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-07-08
466 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2013/2014, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 04.07.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-07-04
465 Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma położonej na działce o numerze ewidencyjnym 75/2 w obrębie wsi Nowy Duninów, gmina Nowy Duninów - 01.07.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-07-01
464 V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2013-06-11
462 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi: Dzierzązna. Szymańska Marta 2013-06-04
463 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Nowy Duninów. Szymańska Marta 2013-06-04
461 "Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie w ramach realizacji projektu systemowego" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 03.06.2013 Jakowska Katarzyna 2013-06-03
460 Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w ramach realizacji projektu pn. „Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie w ramach realizacji projektu systemowego" - zawiadomienie o wyniku postępowania - 17.05.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-05-17
459 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 16.05.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-05-16
458 "Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 16.05.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-05-16
457 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 06.05.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-05-06
456 "Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie w ramach realizacji projektu systemowego" - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - 29.04.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-04-29
455 "Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie w ramach realizacji projektu systemowego" - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ, zmianie terminu składania ofert, odpowiedzi na pytania dot. przetargu - 26.04.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-04-26
454 „Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 25.04.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-04-25
453 "Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie w ramach realizacji projektu systemowego" - ogłoszenie o zamówieniu - 21.04.2013 Jakowska Katarzyna 2013-04-21
452 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o zmianie treści siwz oraz odpowiedź na pytanie oferenta - 18.04.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-04-18
451 "Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ oraz zmianie terminu składania ofert - 15.04.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-04-15
450 „Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” - odpowiedzi na pytania oferentów - 15.04.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-04-15
449 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 11.04.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-04-11
448 „Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” - odpowiedź na pytanie Oferenta - 10.04.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-04-10
447 „Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” - odpowiedzi na pytania oferentów, zmiana treści SIWZ - 10.04.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-04-10
446 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna - ogłoszenie o przetargu - 08.04.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-04-08
445 Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 05.04.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-04-05
444 "Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - ogłoszenie o zamówieniu - 03.04.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-04-03
443 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Nowy Duninów - 29.03.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-03-29
442 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 29.03.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-03-29
441 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 01.02.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-02-01
440 "Dostawa w roku 2013 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 07.01.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-01-07
439 "Dostawa w roku 2013 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 03.01.2013r. Jakowska Katarzyna 2013-01-03
438 „Dostawa w roku 2013 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 21.12.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-12-21
437 „Dostawa w roku 2013 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 20.12.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-12-20
436 "Dostawa w roku 2013 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 14.12.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-12-14
435 "Dostawa w roku 2013 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 14.12.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-12-14
434 "Dostawa w roku 2013 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 07.12.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-12-07
433 "Dostawa w roku 2013 oleju opałowego do szkół i budynków zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 06.12.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-12-07
432 VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Nowy Duninów - 19.11.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-11-19
431 V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 19.11.2012 Jakowska Katarzyna 2012-11-19
430 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2012-10-29
429 "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Wierzbowa - Etap I" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 15.10.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-10-15
428 „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Wierzbowa – Etap I” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 08.10.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-10-08
427 "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Wierzbowa - Etap I" - -głoszenie o zamówieniu - 20.09.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-09-20
426 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 19.09.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-09-19
425 V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Nowy Duninów - 19.09.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-09-19
424 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2012/2013, gm. Nowy Duninów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 06.09.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-09-06
423 „Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów” - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 01.09.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-09-01
422 "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2012/2013" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 31.08.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-08-31
421 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2012-08-27
420 „Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 13.08.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-08-13
419 "Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów" - zawiadomienie o zmianie treści SIWZ - 30.07.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-07-30
418 "Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów" - zawiadomienie o zmianie treści SIWZ - 27.07.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-07-27
417 "Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów" - zawiadomienie o zmianie treści SIWZ - 25.07.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-07-25
416 „Dowóz i Odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2012/2013, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 25.07.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-07-25
415 Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów w ramach realizacji projektu systemowego. Numer ogłoszenia: 266092 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Katarzyna Majchrowska 2012-07-23
414 „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2012/2013” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 19.07.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-07-19
413 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Nowy Duninów - 16.07.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-07-16
412 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 16.07.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-07-16
411 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowy Duninowie w roku szkolnym 2012/2013, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 13.07.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-07-13
410 "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2012/2013" - ogłoszenie o zamówieniu - 06.07.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-07-06
409 "Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Nowy Duninów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 19.05.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-06-19
408 "Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 05.06.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-06-05
407 „Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - zawiadomienie o wyniku postępowania Jakowska Katarzyna 2012-05-16
406 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 14.05.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-05-14
405 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Nowy Duninów - 14.05.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-05-14
404 "Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - 09.05.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-05-09
403 "Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - odpowiedzi na pytania oferentów - 30.04.2012 Jakowska Katarzyna 2012-04-30
402 "Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - ogłoszenie o uzupełnieniu treści SIWZ - 26.04.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-04-26
401 "Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - ogłoszenie o zamówieniu - 25.04.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-04-25
400 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek letniskowych, położonych w obrębie wsi Karolewo gmina Nowy Duninów - 24.04.2012r. Jakowska Katarzyna 2012-04-24
399 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2012-03-13
398 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna" Jakowska Katarzyna 2012-02-23
397 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna. 10.01.2012 r. Katarzyna Majchrowska 2012-01-10
396 "Dostawa w roku 2012 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarzadzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 04.01.2012 Jakowska Katarzyna 2012-01-04
395 "Dostawa w roku 2012 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 04.01.2012 Jakowska Katarzyna 2012-01-04
394 Publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2011-12-27
393 „Dostawa w roku 2012 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 23.12.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-12-23
392 „Dostawa w roku 2012 oleju opałowego so szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 22.12.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-12-22
391 "Dostawa w roku 2012 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 15.12.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-12-15
390 „Dostawę w roku 2012 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 15.12.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-12-15
389 Dostawa w roku 2012 oleju oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów" - 08.12.2011r. - zawiadomienie o zmianie treści SIWZ Jakowska Katarzyna 2011-12-08
388 "Dostawa w roku 2012 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów" - 08.12.2011r. - zawiadomienie o zmianie treści SIWZ. Jakowska Katarzyna 2011-12-08
386 "Dostawa w roku 2012 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 06.12.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-12-06
387 "Dostawa w roku 2012 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 06.12.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-12-06
385 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2011-11-08
384 "Udzielenie kredytu długoterminowedo na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - zawiadomienie o podpisaniu umowy - 02.11.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-11-02
383 "V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna" - 20.10.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-10-20
382 "Przetarg ustny licytacyjny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat pomieszczeń magazynowych o pow. 88,74 m2 w budynku magazynowym wraz z pomieszczeniami o pow. 40,00 m2 w budynku przy wadze najazdowej oraz gruntem o pow. 0,50 ha, zlokalizowanych na działce nr 78 w Nowym Duninowie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej" Jakowska Katarzyna 2011-10-18
381 "Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - zawiadomienie o wyniku postępowania - 06.10.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-10-06
380 „Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” - odpowiedzi na pytania oferentów - 28.09.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-09-28
379 „Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” - odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu - 27.09.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-09-27
378 „Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” - odpowiedzi na pytania oferentów - 22.09.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-09-22
377 „Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” - odpowiedzi na pytania oferentów - 20.09.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-09-20
376 "Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - 19.09.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-09-19
375 "Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - ogłoszenie o zamówieniu - 15.09.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-09-15
374 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowy Duninowie w roku szkolnym 2011/2012 , gm. Nowy Duninów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 12.09.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-09-12
373 "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2011/2012" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 07.09.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-09-07
372 Sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi: Dzierzązna. 02.09.2011 r. Katarzyna Majchrowska 2011-09-02
371 "Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 12.08.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-08-12
370 „Dowóz i Odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2011/2012, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 09.08.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-08-09
369 „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2011/2012” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 09.08.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-08-09
368 „Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 02.08.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-08-02
367 "Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki - Etap I" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 28.07.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-07-28
366 "Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie - Etap I" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 28.07.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-07-28
365 "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2011/2012" - ogłoszenie o zamówieniu - 22.07.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-07-22
364 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2011/2012, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 22.07.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-07-22
363 „Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012” - komunikat dotyczący wykonania wypełnienia nawierzchni syntetycznej - 22.07.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-07-22
362 „Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012” - 21.07.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-07-21
361 „Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012” - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 15.07.2011 r. Katarzyna Majchrowska 2011-07-15
360 Dotyczy przetargu: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W NOWYM DUNINOWIE W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - odpowiedzi na pytania oferentów oraz dodatkowe wyjaśnienia do dokumentacji przetargowej. 09.07.2011 r. Katarzyna Majchrowska 2011-07-09
359 "BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W NOWYM DUNINOWIE W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012" ogłoszenie o uzupełnieniu SIWZ - 02.07.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-07-02
358 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej na działkach o nr: 222/4, 222/5, 222/6, 222/7, 222/8, 222/9, 222/10 i 222/11 o łącznej pow. 0,1069 ha w miejscowości Soczewka gmina Nowy Duninów, stanowiącej własność gminy Nowy Duninów, ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 1933 w Sądzie Rejonowym w Gostyninie - 01.07.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-07-01
357 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 01.07.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-07-01
355 „Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie – Etap I” - zawiadonienie o wyniku postępowania - 01.07.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-07-01
356 „Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki – Etap I” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 01.07.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-07-01
354 „BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W NOWYM DUNINOWIE W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO – ORLIK 2012” - ogłoszenie o zamówieniu - 30.06.2011 Jakowska Katarzyna 2011-07-01
353 „Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki – Etap I” - odpowiedzi na pytania oferentów - 22.06.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-06-22
352 "Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki – Etap I" - zmiana treści SIWZ - 16.06.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-06-16
351 "Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki - Etap I" - ogłoszenie o zamówieniu - 14.06.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-06-14
349 "Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie - Etap I" - ogłoszenie o zamówieniu - 14.06.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-06-14
350 "Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Nowym Duninowie" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Jakowska Katarzyna 2011-06-03
348 "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłate wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 16.05.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-05-16
347 „Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Nowym Duninowie” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 02.05.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-05-02
345 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek” - zawiadomienie o wyniku postepowania - 21.04.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-04-21
344 "Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Nowym Duninowie" - zmiana treści SIWZ - 20.04.2011r Jakowska Katarzyna 2011-04-20
343 "Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Nowym Duninowie" - zmiana treści SIWZ - 19.04.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-04-19
342 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 15.04.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-04-15
341 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek” - odpowiedzi na pytania oferentów oraz ogłoszenie o zmianach w treści SIWZ - 14.04.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-04-14
340 "Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Nowym Duninowie" - ogłoszenie o zmianie treści zał. nr 2 do SIWZ - Przedmiaru robót - 12.04.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-04-12
339 "Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Nowym Duninowie" - ogłoszenie o uzupełnieniu oraz zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 07.04.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-04-07
338 "Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Nowym Duninowie" - ogłoszenie o zamówieniu - 06.04.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-04-06
337 "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek" - ogłoszenie o zamówieniu - 05.04.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-04-05
101 „Budowa chodnika dla pieszych na drodze krajowej nr 62 (Strzelno) Włocławek-Płock (Drochiczyn) na odcinku Nowa Wieś-Karolewo – etap III od km 96+425 do 97+220 gmina Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania. Katarzyna Majchrowska 2011-04-04
336 realizację zadania publicznego o wartości poniżej Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2011 - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia. Katarzyna Majchrowska 2011-03-16
335 “Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów” w roku 2011 - ogłoszenie o wyniku - 28.02.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-02-28
334 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na przekazanie w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-handlową niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie wsi Soczewka, gmina Nowy Duninów - 08.02.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-02-08
332 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 08.02.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-02-08
333 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 08.02.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-02-08
331 Otwarty konkurs ofert na „Realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zuwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2011” Jakowska Katarzyna 2011-01-28
330 "Dostawa w roku 2011 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy w Nowym Duninowie" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 13.01.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-01-13
329 "Dostawa w roku 2011 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy w Nowym Duninowie" - zawiadomienie o udzieleniu ogłoszenia 13.01.2011r. Jakowska Katarzyna 2011-01-13
328 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej na działce o numerze ewidencyjnym 192/1 o pow. 0,0838 ha w obrębie wsi Grodziska gmina Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2011-01-11
327 „Dostawa w roku 2011 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy w Nowym Duninowie” - Zawiadomienie o wyniku postępowania. 28.12.2010 r. Katarzyna Majchrowska 2010-12-28
326 „Dostawa w roku 2011 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 21.12.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-12-21
325 "Dostawa w roku 2011 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy w Nowym Duninowie" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 13.12.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-12-13
324 "Dostawa w roku 2011 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy w Nowym Duninowie" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 13.12.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-12-13
322 "Dostawa w roku 2011 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 11.12.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-12-11
323 Dostawa w roku 2011 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy w Nowym Duninowie - ogłoszenie o zamówieniu - 11.12.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-12-11
321 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na przekazanie w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-handlową niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie wsi Soczewka gmina Nowy Duninów - 2.12.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-12-02
320 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 02.12.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-12-02
319 "Zagospodarowanie Parku Zabytkowego w m. Soczewka, gm. Nowy Duninów - Etap I" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 25.10.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-10-25
318 „Zagospodarowanie Parku Zabytkowego w m. Soczewka, gm. Nowy Duninów – Etap I” - zawiadomienie o wyniku postepowania - 04.10.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-10-04
317 "Budowa drogi gminnej w m. Karolewo od km 0+000 do km 1+131,44 dł. 1131 - etap I od km 0+000 do km 0+300 gm. Nowy Duninów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 23.09.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-09-28
316 „Zagospodarowanie Parku Zabytkowego w m. Soczewka, gm. Nowy Duninów – Etap I” - Odpowiedzi na pytania oferentów wraz z modyfikacją SIWZ. 17.09.2010r. Katarzyna Majchrowska 2010-09-17
315 "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2010/2011" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 10.09.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-09-10
314 „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo od km 0+000 do km 1+331,44, dł. 1131 m – Etap I od km 0+000 do km 0+300, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postepowania - 10.09.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-09-10
313 "Zagospodarowanie Parku Zabytkowego w m. Soczewka, gm. Nowy Duninów - Etap I" - uzupełnienie SIWZ - 10.09.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-09-10
312 "Zagospodarowanie Parku Zabytkowego w m. Soczewka, gm. Nowy Duninów - Etap I" - uzupełnienie dokumentacji Jakowska Katarzyna 2010-09-08
311 "Zagospodarowanie Parku Zabytkowego w m. Soczewka, gm. Nowy Duninów - Etap I" - ogłoszenie o zamówieniu - 07.09.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-09-07
310 "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłate wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Jakowska Katarzyna 2010-09-01
309 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2010/2011" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 01.09.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-09-01
308 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, położonej w obrębie wsi Brwilno Dolne gmina Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2010-08-26
307 „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2010/2011” - zawiadomienie o wyniku postępowania Jakowska Katarzyna 2010-08-25
306 "Budowa drogi gminnej w m. Karolewo od km 0+000 do km 1+131,44 dł. 1131 - etap I od km 0+000 do km 0+300 gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 19.08.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-08-19
305 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brwilno, Soczewka, Brwilno Dolne, Wola Brwileńska - Etap I i II w m. Brwilno Dolne i Wola Brwileńska - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. 15.08.2010 r. Katarzyna Majchrowska 2010-08-15
304 Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2010/2011 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 15.08.2010 r. Katarzyna Majchrowska 2010-08-15
303 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ” - OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU. 12.08.2010 r. Katarzyna Majchrowska 2010-08-12
302 Sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 12.08.2010 r. Katarzyna Majchrowska 2010-08-12
301 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2010/2011, gm. Nowy Duninów” - ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU. 10.08.2010R. Katarzyna Majchrowska 2010-08-10
300 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW. 05.08.2010R. Katarzyna Majchrowska 2010-08-05
299 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Zmiany oraz uzupełnienia SIWZ. 05.08.2010r. Katarzyna Majchrowska 2010-08-05
298 "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - ogłoszenie o zamówieniu - 30.07.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-07-30
297 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”-zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 30.07.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-07-30
296 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brwilno, Soczewka, Brwilno Dolne, Wola Brwileńska gm. Nowy Duninów – Etap I i II w m. Brwilno Dolne i Wola Brwileńska” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 23.07.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-07-23
295 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” - 23.07.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-07-23
294 "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Jakowska Katarzyna 2010-07-23
293 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2010/2011, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 22.07.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-07-22
292 "Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów w ramach realizacji projektu systemowego" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 20.07.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-07-20
291 Przetarg nieograniczony na realizację projektu pn. "Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów" - zawiadomienie o wyniku postępowania - 19.07.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-07-19
290 "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Jakowska Katarzyna 2010-07-16
289 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brwilno, Soczewka, Brwilno Dolne, Wola Brwileńska – Etap I i II w m. Brwilno Dolne i Wola Brwileńska" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Jakowska Katarzyna 2010-07-15
288 "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" - ogłoszenie o zamówieniu Jakowska Katarzyna 2010-07-15
287 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brwilno, Soczewka, Brwilno Dolne, Wola Brwileńska – Etap I i II w m. Brwilno Dolne i Wola Brwileńska” - odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu Jakowska Katarzyna 2010-07-12
286 "Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów w ramach realizacji projektu systemowego" - Ogłoszenie o zamówieniu - 08.07.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-07-08
285 Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów” - Zawiadomienie o wyniku postępowania oraz o unieważnieniu postępowania - 08.07.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-07-08
284 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brwilno, Soczewka, Brwilno Dolne, Wola Brwileńska - Etap I i II w m. Brwilno Dolne i Wola Brwileńska" - 02.07.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-07-02
283 Realizacja projektu pn. Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów w ramach realizacji projektu systemowego Jakowska Katarzyna 2010-06-25
282 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, położonej w obrębie wsi Brwilno Dolne, gmina Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2010-06-15
281 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek letniskowych, położonych w obrębie wsi Karolewo gmina Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2010-06-07
280 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, położonej w obrębie wsi Nowy Duninów, z przeznaczeniem pod budowę Ośrodka Zdrowia wraz z ustanowieniem służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 117/3, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez teren nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/2 do czasu wybudowania zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 573 na drogę gminną Jakowska Katarzyna 2010-06-07
279 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na przekazanie w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-handlową niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie wsi: Soczewka gmina Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2010-06-07
278 "Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów - ul Parcelowa" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 27.05.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-05-27
277 "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Jeżewo, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 25.05.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-05-25
276 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Duninów - ul. Płocka, gm. Nowy Duninów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 20.05.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-05-20
275 „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów – ul. Parcelowa" - zawiadomienie o wyniku postępowania - 07.05.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-05-07
274 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Jeżewo, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 06.05.2010 Jakowska Katarzyna 2010-05-06
273 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Duninów – ul. Płocka, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 22.04.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-04-22
272 "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 14.04.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-04-14
271 "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 14.04.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-04-14
269 "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Jeżewo gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 12.04.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-04-12
270 "Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów - ul. Parcelowa" - ogłoszenie o zamówieniu - 12.04.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-04-12
268 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, położonej w obrębie wsi: Brwilno Dolne, gmina Nowy Duninów. Jakowska Katarzyna 2010-04-09
267 „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 06.04.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-04-06
266 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Duninów – ul. Płocka, gm. Nowy Duninów” - ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ - 24.03.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-03-24
265 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2010-03-23
264 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Duninów - ul. Płocka, gm. Nowy Duninów" - uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 15.03.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-03-15
262 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Duninów - ul. Płocka gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 12.03.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-03-12
263 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 12.03.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-03-12
261 „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce” - odpowiedzi na pytania oferentów - 11.03.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-03-11
260 „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce” - odpowiedź na pytanie oferenta - 09.03.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-03-09
259 „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce” - odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu - 03.03.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-03-03
258 "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 01.03.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-03-01
257 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” - odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu - 02.03.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-03-01
256 „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 26.02.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-02-26
255 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 25.02.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-02-25
254 "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu" - ogłoszenie o zamówieniu - 23.02.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-02-23
253 “Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2010” - ogłoszenie o wyniku konkursu - 17.02.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-02-17
252 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej działki nr ewid. 6/14, położonej w obrębie wsi Soczewka. Jakowska Katarzyna 2010-02-01
251 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2010-01-12
250 Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2010” - ogłoszenie o konkursie. Katarzyna Majchrowska 2010-01-12
248 „Dostawa w roku 2010 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy w Nowym Duninowie”-zawiadomienie o podpisaniu umowy - 05.01.2010r. Jakowska Katarzyna 2010-01-11
249 „Dostawa w roku 2010 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o podpisaniu umowy. Jakowska Katarzyna 2010-01-11
247 „Dostawa w roku 2010 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów”- zawiadomienie o wyniku postępowania - 17.12.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-12-17
246 „Dostawa w roku 2010 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 17.12.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-12-17
245 „Dostawa w roku 2010 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów” - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ Jakowska Katarzyna 2009-12-11
244 „Dostawa w roku 2010 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów” - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ Jakowska Katarzyna 2009-12-11
242 "Dostawa w roku 2010 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 10.12.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-12-10
243 Dostawa w roku 2010 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów - 10.12.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-12-10
241 "Modernizacja drogi gminnej w m. Środoń, gm. Nowy Duninów" - zawiadomienie o podpisaniu umowy Jakowska Katarzyna 2009-11-12
240 „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów – ul. Parcelowa” - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 26.10.2009 Jakowska Katarzyna 2009-10-26
239 "Modernizacja drogi gminnej w m. Środoń, gm. Nowy Duninów" - 14.10.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-10-14
238 Sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi: Dzierzązna - ogłoszenie o przetargu. 12.10.2009 r. Katarzyna Majchrowska 2009-10-12
237 Sprzedaż nie zabudowanych działek letniskowych, położonych w obrębie wsi: Karolewo gmina Nowy Duninów - ogłoszenie o przetargu. 12.10.2009 r. Katarzyna Majchrowska 2009-10-12
236 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Gminę Nowy Duninów” - 07.10.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-10-07
235 „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów - ul. Parcelowa” - ogłoszenie o przetargu. 01.10.2009 r. Katarzyna Majchrowska 2009-10-01
234 "Modernizacja drogi gminnej w m. Środoń, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 23.09.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-09-23
233 "Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Urzędu Gminy Nowy Duninów" - 22.09.2009 Jakowska Katarzyna 2009-09-22
232 sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej wartowni (obiektem zabytkowym) w Soczewce. Katarzyna Majchrowska 2009-09-11
231 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2008/2009 , gm. Nowy Duninów - zawiadomienie o podpisaniu umowy - 07.09.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-09-07
230 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Gminę Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania 25.08.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-08-25
229 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Gminę Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania 24.08.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-08-24
228 "Budowa drogi gminnej Mościska - Dzierzązna" - ogłoszenie o podpisaniu umowy Jakowska Katarzyna 2009-08-24
227 Sprostowanie do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie Dziarzązna. Katarzyna Majchrowska 2009-08-19
100 „Budowa chodnika dla pieszych na drodze krajowej nr 62 (Strzelno) Włocławek-Płock (Drochiczyn) na odcinku Nowa Wieś-Karolewo – etap III od km 96+425 do 97+220 gmina Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania. Katarzyna Majchrowska 2009-08-18
8 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowy Duninowie w roku szkolnym 2004/2005, gm. Nowy Duninów Katarzyna Majchrowska 2009-08-18
226 "Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Urzędu Gminy Nowy Duninów" - 18.08.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-08-18
225 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Gminę Nowy Duninów” - ogłoszenie o modyfikacji SIWZ - 14.08.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-08-14
222 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Gminę Nowy Duninów” - ogłoszenie o zamówieniu - 10.08.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-08-10
224 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek letniskowych, położonych w obrębie wsi Karolewo gmina Nowy Duninów - 07.08.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-08-07
223 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 07.08.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-08-07
221 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2009/2010” - zawiadomienie o wyniku postepowania - 28.07.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-07-28
220 “ Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2009/2010 , gm. Nowy Duninów.” - 17.07.2009 Jakowska Katarzyna 2009-07-17
219 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Urzędu Gminy Nowy Duninów - 17.07.2009 Jakowska Katarzyna 2009-07-17
218 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Soczewka, Brwilno Dolne i część Woli Brwileńskiej gm. Nowy Duninów – Etap I: Soczewka i część Brwilna Dolnego” - zawiadomienie o podpisaniu umowy - 16.07.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-07-16
217 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Urzędu Gminy w Nowym Duninowie Jakowska Katarzyna 2009-06-30
216 "Budowa drogi gminnej Mościska - Dzierzązna" - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 30.06.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-06-29
215 „Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami w m. Soczewka, Brwilno Dolne i część Woli Brwilnej gm. Nowy Duninów – EATP I: Soczewka i część Brwilna Dolnego” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 23.06.2009 Jakowska Katarzyna 2009-06-23
214 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Soczewka, Brwilno Dolne i część Woli Brwileńskiej gm. Nowy Duninów – EATP I: Soczewka i część Brwilna Dolnego” - Odpowiedzi na pytania Oferenta. Katarzyna Majchrowska 2009-06-10
213 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek letniskowych, położonych w obrębie wsi: Karolewo gmina Nowy Duninów - 05.06.2009 Jakowska Katarzyna 2009-06-05
212 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Soczewka, Brwilno Dolne i część Woli Brwilnej gm. Nowy Duninów – EATP I: Soczewka i część Brwilna Dolnego” - ogłoszenie o zamówieniu - 29.05.2009 Jakowska Katarzyna 2009-05-29
211 "Budowa drogi gminnej Mościska - Dzierzązna" - zawiadomienie o wyniku postępowania - 22.05.2009 Jakowska Katarzyna 2009-05-22
210 „Budowa drogi gminnej Mościska - Dzierzązna”-30.04.2009 Jakowska Katarzyna 2009-04-30
209 Sprzedaż nie zabudowanej działki letniskowej, położonej w obrębie wsi: Lipianki gmina Nowy Duninów - ogłoszenie o przetargu. 30.03.2009 r. Katarzyna Majchrowska 2009-03-30
208 Sprzedaż nie zabudowanych działek letniskowych, położonych w obrębie wsi: Karolewo gmina Nowy Duninów - ogłoszenie o przetargu. 30.03.2009 r. Katarzyna Majchrowska 2009-03-30
207 „Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 24.02.2009r. Jakowska Katarzyna 2009-02-24
206 „Dostawy w roku 2009 lekkiego oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy w Nowym Duninowie” - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Jakowska Katarzyna 2009-02-13
205 „Dostawa w roku 2009 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy w Nowym Duninowie” - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Jakowska Katarzyna 2009-02-11
204 Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nie zabudowanej działki mieszkaniowej, położonej w obrębie wsi Soczewka. Katarzyna Majchrowska 2009-01-26
203 Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nie zabudowanych działek letniskowych, położonych w obrębie wsi: Karolewo gmina Nowy Duninów. Katarzyna Majchrowska 2009-01-22
202 Ogłoszenie o konkursie na „Realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2009” Katarzyna Majchrowska 2009-01-15
201 „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Parcelowej w Nowym Duninowie – Etap II” - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Jakowska Katarzyna 2009-01-09
200 Sprzedaż nie zabudowanych działek letniskowych, położonych w obrębie wsi: Lipianki gmina Nowy Duninów Katarzyna Majchrowska 2009-01-06
199 „Dostawa w roku 2009 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy w Nowym Duninowie” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 19.12.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-12-19
198 „Dostawy w roku 2009 lekkiego oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 19.12.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-12-19
197 „Dostawa w roku 2009 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów” - ogłoszenie o zamówieniu - 11.12.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-12-11
196 "Dostawa w roku 2009 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 11.12.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-12-11
195 "Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi: Nowy Duninów:" - 29.10.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-10-29
194 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek letniskowych, położonych w obrębie wsi: Lipianki gmina Nowy Duninów - 10.10.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-10-10
193 „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie – Etap III” - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 09.10.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-10-09
192 „Modernizacja drogi gminnej w m. Lipianki, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 07.10.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-10-07
191 „Modernizacja drogi gminnej w m. Jeżewo, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 07.10.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-10-07
190 „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie – Etap III” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 02.10.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-10-02
189 „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Parcelowej w Nowym Duninowie – Etap II” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 19.09.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-09-19
188 „Modernizacja drogi gminnej w m. Jeżewo, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 18.09.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-09-18
187 „Modernizacja drogi gminnej w m. Lipianki, gm Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 18.09.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-09-18
186 „Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o podpisaniu umowy - 17.09.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-09-17
185 „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie – Etap III” - ogłoszenie o zamówieniu - 12.09.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-09-12
184 „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Parcelowej w Nowym Duninowie – Etap II” - odpowiedź na pytanie jednego z oferentów oraz modyfikacja SIWZ - 10.10.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-09-10
183 „ Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2008/2009 , gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o podpisaniu umowy Jakowska Katarzyna 2008-09-08
182 „Modernizacja drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Zacisze i Parkowa” - zawiadomienie o podpisaniu umowy Jakowska Katarzyna 2008-09-08
181 „Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 05.09.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-09-05
180 "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Parcelowej w Nowym Duninowie – Etap II" - ogłoszenie o zamówieniu - 29.08.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-08-29
178 „Modernizacja drogi gminnej w m. Lipianki, gm. Nowy Duninów” - ogłoszenie o zamówieniu - 29.08.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-08-29
179 „Modernizacja drogi gminnej w m. Jeżewo, gm. Nowy Duninów” - ogłoszenie o zamówieniu - 29.08.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-08-29
177 WYKAZ NIERUCHOMOśCI DO SPRZEDAżY - 27.08.2008R. Jakowska Katarzyna 2008-08-27
176 „Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Nowy Duninów” - ogłoszenie o zamówieniu - 26.08.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-08-26
175 „Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Nowy Duninów” - ogłoszenie o zamówieniu - 26.08.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-08-26
174 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 25.07.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-07-25
173 "Remont obwałowania Jeziora Soczewka gm. Nowy Duninów" - zawiadomienie o podpisaniu umowy - 22.07.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-07-22
172 “Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2008/2009, gm. Nowy Duninów” - ogłoszenie o przetargu - 15.07.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-07-15
171 „Remont obwałowania Jeziora Soczewka gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 01.07.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-07-01
169 "Modernizacja hydroforni w Dużym Duninowie" - zawiadomienie o podpisaniu umowy - 30.06.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-06-30
170 "Modernizacja drogi gminnej w m. Soczewka gm. Nowy Duninów" - zawiadomienie o podpisaniu umowy - 30.06.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-06-30
168 „Modernizacja drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Zacisze i Parkowa”-zawiadomienie o wyniku postępowania. 25.06.2008r. Jakowska Katarzyna 2008-06-25
167 „Modernizacja hydroforni w Dużym Duninowie” - ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu. Katarzyna Majchrowska 2008-06-17
166 „Modernizacja drogi gminnej w m. Soczewka Gm. Nowy Duninów” - rozstrzygnięcie przetargu. 12.06.2008 r. Katarzyna Majchrowska 2008-06-12
165 „Remont obwałowania Jeziora Soczewka gm. Nowy Duninów” - ogłoszenie o przetargu. 06.06.2008. Katarzyna Majchrowska 2008-06-06
164 „Modernizacja hydroforni w Dużym Duninowie” - odpowiedź na pytania oferenta. 05.06.2008. Katarzyna Majchrowska 2008-06-05
163 „Modernizacja hydroforni w Dużym Duninowie” - odpowiedź na pytania oferenta. 05.06.2008. Katarzyna Majchrowska 2008-06-05
162 „Modernizacja drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Zacisze i Parkowa” - ogłoszenie o przetargu. 02.06.2008. Katarzyna Majchrowska 2008-06-03
161 „Modernizacja hydroforni w Dużym Duninowie” - odpowiedź na zapytanie Oferenta. Katarzyna Majchrowska 2008-05-30
160 „Modernizacja drogi gminnej w m. Soczewka Gm. Nowy Duninów” - ogłoszenie o przetargu. 23.05.2008. Katarzyna Majchrowska 2008-05-24
159 „Modernizacja hydroforni w Dużym Duninowie” - ogłoszenie o przetargu. 21.05.2008. Katarzyna Majchrowska 2008-05-21
158 Sprzedaż nie zabudowanej działki mieszkaniowej, położonej w obrębie wsi Nowy Duninów. 19.05.2008r. Katarzyna Majchrowska 2008-05-19
157 „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowym Duninowie” - ogłoszenie o podpisaniu umowy. 13.05.2008 r. Katarzyna Majchrowska 2008-05-13
156 „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowym Duninowie” - ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu. 29.04.2008 r. Katarzyna Majchrowska 2008-04-29
155 „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W NOWYM DUNINOWIE „ - ogłoszenie o przetargu. 26.03.2008r. Katarzyna Majchrowska 2008-03-26
154 Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego - “Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów”. 13.03.2008r. Katarzyna Majchrowska 2008-03-13
153 “Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2007/2008 , gm. Nowy Duninów.” - zawiadomienie o wyniku postępowania. 20.02.2008r. Katarzyna Majchrowska 2008-02-20
152 “ Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2007/2008 , gm. Nowy Duninów.” - ogłoszenie o przetargu. 12.02.2008r. Katarzyna Majchrowska 2008-02-12
151 Ogłoszenie o Konkursie na „Realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów” Katarzyna Majchrowska 2008-02-12
150 Sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi: Nowy Duninów - ogłoszenie o przetargu. 17.01.2008 r. Katarzyna Majchrowska 2008-01-17
149 “ Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2007/2008 , gm. Nowy Duninów.” - ogłoszenie o przetargu - 10.01.2008. Katarzyna Majchrowska 2008-01-11
148 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu - unieważnieniu. Katarzyna Majchrowska 2008-01-11
147 “ Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2007/2008 , gm. Nowy Duninów.” - ogłoszenie o przetargu. 02.01.2008r. Katarzyna Majchrowska 2008-01-02
146 “Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2007/2008 , gm. Nowy Duninów” - ogłoszenie o rozstrzygnięciu/ unieważnienie przetargu. 21.12.2007. Katarzyna Majchrowska 2007-12-21
145 „Dostawy w roku 2008 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania. 21.12.2007. Katarzyna Majchrowska 2007-12-21
144 „Dostawa w roku 2008 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania. 21.12.2007. Katarzyna Majchrowska 2007-12-21
143 “ Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2007/2008 , gm. Nowy Duninów.” ogłoszenie o przetargu - 12.12.2007. Katarzyna Majchrowska 2007-12-12
142 „Dostawy w roku 2008 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów” - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-12-11
141 „Dostawa w roku 2008 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów.” - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-12-11
140 Sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi: Nowy Duninów - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-10-25
139 „Budowa drogi gminnej w m. Soczewka Gm. Nowy Duninów” - ogłoszenie o podpisaniu umowy. Katarzyna Majchrowska 2007-10-22
138 „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie – Etap II” - ogłoszenie o podpisaniu umowy. Katarzyna Majchrowska 2007-10-22
137 „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie – Etap II” - rozstrzygnięcie przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-10-09
136 „Budowa drogi gminnej w m. Soczewka Gm. Nowy Duninów” - rozstrzygnięcie przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-10-05
135 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w m. Soczewka gm. Nowy Duninów”. Katarzyna Majchrowska 2007-09-25
134 „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie – Etap II” - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-09-18
133 „Budowa drogi gminnej w m. Soczewka Gm. Nowy Duninów” - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-09-14
132 „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Parcelowej w Nowym Duninowie – Etap I” -zawiadomienie o wyniku postępowania. Katarzyna Majchrowska 2007-08-23
131 sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi: Nowy Duninów i Dzierzązna - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-08-22
130 Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Parcelowej w Nowym Duninowie – etap I - odpowiedź na zapytanie oferenta. Katarzyna Majchrowska 2007-08-17
129 „Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu STAR 266 dla OSP w Lipiankach” - Ogłoszenie o podpisaniu umowy. Katarzyna Majchrowska 2007-08-17
127 „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Parcelowej w Nowym Duninowie – Etap I” - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-08-01
128 “ Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2007/2008 , gm. Nowy Duninów.” - rozstrzygnięcie przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-08-01
126 ogłoszenie o przetargu - "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2007/2008 , gm. Nowy Duninów.” Katarzyna Majchrowska 2007-07-20
125 zawiadomienie o wyniku postępowania - „Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu STAR 266 dla OSP w Lipiankach”. Katarzyna Majchrowska 2007-07-17
124 „Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu STAR 266 dla OSP w Lipiankach” - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-07-06
123 „Budowa chodnika na nasypie przy drodze krajowej nr 62 od km 105+876 do 105+954 dl. 78m w miejscowości Wola Brwileńska gm. Nowy Duninów - uzupełnienie chodnika” - ogłoszenie o podpisaniu umowy. Katarzyna Majchrowska 2007-06-25
122 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i przyłączami w miejscowości Popłacin, Brwilno i Dzierzązna. ETAP III: w miejscowości Popłacin - Dzierząznej” - ogłoszenie o podpisaniu umowy. Katarzyna Majchrowska 2007-06-25
121 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowy Duninów” - ogłoszenie o podpisaniu umowy. Katarzyna Majchrowska 2007-06-25
120 Rozstrzygnięcie przetargu - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowy Duninów”. Katarzyna Majchrowska 2007-06-11
119 Rozstrzygnięcie przetargu - Budowa chodnika na nasypie przy drodze krajowej nr 62 od km 105+876 do 105+954 dl. 78m w miejscowości Wola Brwileńska gm. Nowy Duninów - uzupełnienie chodnika Katarzyna Majchrowska 2007-06-11
118 Rozsstrzygnięcie przetargu - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i przyłączami w miejscowości Popłacin, Brwilno i Dzierzązna. ETAP III: w miejscowości Popłacin - Dzierząznej” Katarzyna Majchrowska 2007-06-05
117 Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowy Duninów”. Katarzyna Majchrowska 2007-05-29
116 ogłoszenie o przetargu - "Budowa chodnika na nasypie przy drodze krajowej nr 62 od km 105+876 do 105+954 dl. 78m w miejscowości Wola Brwileńska gm. Nowy Duninów". Katarzyna Majchrowska 2007-05-29
115 podpisanie umowy - REMONT DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY NOWY DUNINÓW. Katarzyna Majchrowska 2007-05-22
114 Sprzedaż nie zabudowanej działki mieszkaniowej, położonej w obrębie wsi Nowy Duninów. Katarzyna Majchrowska 2007-05-21
113 odpowiedź na zapytanie oferentaa. dot. przetargu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i przyłączami w miejscowości Popłacin, Brwilno i Dzierzązna. ETAP III: w miejscowości Popłacin - Dzierząznej”. Katarzyna Majchrowska 2007-05-14
112 Rozstrzygnięcie przetargu: "Remont dróg gruntowych na terenie gminy Nowy Duninów". Katarzyna Majchrowska 2007-05-10
111 „Remont dróg gruntowych na terenie gminy Nowy Duninów” - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-05-02
110 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowy Duninów”- ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-04-26
109 sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Nowy Duninów. Katarzyna Majchrowska 2007-04-25
108 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i przyłączami w miejscowości Popłacin, Brwilno i Dzierzązna. ETAP III: w miejscowości Popłacin - Dzierząznej” - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-04-19
107 wykaz nie zabudowanych działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Katarzyna Majchrowska 2007-04-04
106 „Budowa chodnika dla pieszych na drodze krajowej nr 62 (Strzelno) Włocławek-Płock (Drochiczyn) na odcinku Nowa Wieś-Karolewo – etap III od km 96+425 do 97+220 gmina Nowy Duninów” - ogłoszenie o podpisaniu umowy. Katarzyna Majchrowska 2007-04-02
105 „Budowa chodnika na nasypie przy drodze krajowej nr 62 od km 105+876 do 105+954 dl. 78m w miejscowości Wola Brwileńska gm. Nowy Duninów”-uzupełnienie chodnika - unieważnienie przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-03-26
104 Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Nowym Duninowie - ogłoszenie o podpisaniu umowy. Katarzyna Majchrowska 2007-03-26
103 sprzedaż niżej wymienionej nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Nowy Duninów - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-03-16
102 „Budowa chodnika dla pieszych na drodze krajowej nr 62 (Strzelno) Włocławek-Płock (Drochiczyn) na odcinku Nowa Wieś-Karolewo – etap III od km 96+425 do 97+220 gmina Nowy Duninów” - rozstrzygnięcie przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-03-16
99 „Budowa chodnika na nasypie przy drodze krajowej nr 62 od km 105+876 do 105+954 dl. 78m w miejscowości Wola Brwileńska gm. Nowy Duninów - uzupełnienie chodnika” - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-03-15
98 „Budowa chodnika na nasypie przy drodze krajowej nr 62 od km 105+876 do 105+954 dl. 78m w miejscowości Wola Brwileńska gm. Nowy Duninów”-uzupełnienie chodnika - unieważnienie przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-03-15
97 Sprostowanie do przetargu - „Budowa chodnika dla pieszych na drodze krajowej nr 62 (Strzelno) Włocławek-Płock (Drochiczyn) na odcinku Nowa Wieś-Karolewo – etap III od km 96+425 do 97+220 gmina Nowy Duninów” Katarzyna Majchrowska 2007-03-12
96 „Budowa chodnika na nasypie przy drodze krajowej nr 62 od km 105+876 do 105+954 dl. 78m w miejscowości Wola Brwileńska gm. Nowy Duninów - uzupełnienie chodnika” - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-03-06
95 „Budowa chodnika dla pieszych na drodze krajowej nr 62 (Strzelno) Włocławek-Płock (Drochiczyn) na odcinku Nowa Wieś-Karolewo – etap III od km 96+425 do 97+220 gmina Nowy Duninów” - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2007-03-06
94 Rozstrzygnięciu konkursu - „Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów” Katarzyna Majchrowska 2007-02-28
93 Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. Katarzyna Majchrowska 2007-02-23
92 Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Nowym Duninowie Katarzyna Majchrowska 2007-02-16
91 Konkurs na „Realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów” Katarzyna Majchrowska 2007-02-06
90 Dostawa 1 szt. używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Duninowie - ogłoszenie o wyniku postępowania. Katarzyna Majchrowska 2006-12-12
89 Dostawa w roku 2007 lekkiego oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów - ogłoszenie o wyniku przetargu Katarzyna Majchrowska 2006-12-12
88 Dostawa w roku 2007 lekkiego oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów - ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego. Katarzyna Majchrowska 2006-12-12
87 Dostawa w roku 2007 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów - ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego Katarzyna Majchrowska 2006-12-12
86 Dostawa w roku 2007 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów.” - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2006-12-04
85 „Dostawa w roku 2007 oleju opałowego do szkół i budynków gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy Nowy Duninów.” - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2006-12-04
84 Ogłoszenie w sprawie odstąpienia od publicznego przetargu ustnego ograniczonego ogłoszonego w dniu 07.11.2006 r. Katarzyna Majchrowska 2006-11-30
83 publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych Katarzyna Majchrowska 2006-11-08
82 „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Brwilno Dolne, gm. Nowy Duninów ” Etap I i II - ogłoszenie i wyborze oferty Katarzyna Majchrowska 2006-10-25
81 „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Brwilno Dolne, gm. Nowy Duninów ” Etap I i II - ogłoszenie o przetargu Katarzyna Majchrowska 2006-10-17
80 Budowa chodnika i zatok autobusowych na drodze krajowej nr 62 (Strzelno)-Włocławek-Płock (Drochiczyn) na odcinku Nowa Wieś-Nowy Duninów – etap II od km 95+925 do 96+425 w Nowej Wsi gmina Nowy Duninów - ogłoszenie o podpisaniu umowy. Katarzyna Majchrowska 2006-09-21
79 sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Nowy Duninów - ogłoszenie o przetargu Katarzyna Majchrowska 2006-09-05
78 „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie” modernizacja budynku szatni - ogłoszenie o wyniku przetargu. Katarzyna Majchrowska 2006-09-04
77 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie” – modernizacja budynku szatni - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2006-08-24
76 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie” – modernizacja budynku szatni - ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu Katarzyna Majchrowska 2006-08-24
75 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie”-modernizacja płyty boiska - rozstrzygnięcie przetargu. Katarzyna Majchrowska 2006-08-23
74 „Budowa chodnika i zatok autobusowych na drodze krajowej nr 62 (Strzelno)-Włocławek-Płock (Drochiczyn) na odcinku Nowa Wieś-Nowy Duninów – etap II od km 95+925 do 96+425 w Nowej Wsi gmina Nowy Duninów” - rozstrzygnięcie przetargu. Katarzyna Majchrowska 2006-08-21
73 “ Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2006/2007 , gm. Nowy Duninów.” - ogłoszenie o podpisaniu umowy. Katarzyna Majchrowska 2006-08-21
72 „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie” – modernizacja płyty boiska oraz budynku szatni" - ogłoszenie o podpisaniu umowy. Katarzyna Majchrowska 2006-08-21
71 „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią i z przyłączami w m. Popłacin, Brwilno, Dzierzązna. ETAP II: w miejscowości Brwilno, Popłacin od przyłącza ze studzienką S59 w Popłacinie do przyłącza ze studzienką S106” -informacja o podpisaniu umowy Katarzyna Majchrowska 2006-08-21
67 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie - modernizacja budynku szatni - ogłoszenie o przetargu Katarzyna Majchrowska 2006-08-03
70 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie - rozstrzygnięcie przetargu Katarzyna Majchrowska 2006-08-03
69 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Soczewce, w Nowym Duninowie oraz Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2006/2007 , gm. Nowy Duninów - rozstrzygnięcie przetargu Katarzyna Majchrowska 2006-08-03
68 Budowa chodnika i zatok autobusowych na drodze krajowej nr 62 (Strzelno)-Włocławek-Płock (Drochiczyn) na odcinku Nowa Wieś-Nowy Duninów – etap II od km 95+925 do 96+425 w Nowej Wsi gmina Nowy Duninów - ogłoszenie o przetargu. Katarzyna Majchrowska 2006-07-28
60 ogłoszenie o wyniku przetargu: „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Kościelna i ul. Wesoła w km 0+000 do 0+626,37” Katarzyna Majchrowska 2006-02-10
53 Rozstrzygnięcie przetargu: „Modernizacja drogi gminnej Nowy Duninów - Trzcianno” Katarzyna Majchrowska 2005-11-23
52 sprzedaż niżej wymienionej nie zabudowanej działki mieszkaniowej, położonej w obrębie wsi Nowy Duninów Katarzyna Majchrowska 2005-10-20
50 „Modernizacja drogi gminnej Środoń – Jeżewo” - rozstrzygnięcie przetargu Katarzyna Majchrowska 2005-10-12
49 Rozstrzygnięcie przetargu: Budowa chodnika i zatok autobusowych na drodze krajowej nr 62 (Strzelno)-Włocławek-Płock (Drochiczyn) na odcinku Nowa Wieś-Nowy Duninów – etap I od km 97+220 do 98+537 i od 98+604 do km 99+735 Karolewo – Nowy Duninów Katarzyna Majchrowska 2005-09-09
43 Ogłoszenie o wyniku przetargu: „Przebudowa chodnika z kostki betonowej przy drodze krajowej nr 62 km 103+783 – 103+853 wieś Wola Brwińska gm. Nowy Duninów” Katarzyna Majchrowska 2005-07-29
42 Ogłoszenie o wyniku przetargu: „Modernizacja drogi gminnej Nr 3 Karolewo – Kamion” Katarzyna Majchrowska 2005-07-29
35 sprzedaż nie zabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Nowy Duninów i Brwilno Dolne Katarzyna Majchrowska 2005-06-09
6 “Budowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 62 z drogami gminnymi w Soczewce, gm. Nowy Duninów.” Wartość poniżej 60 tys. EURO Katarzyna Majchrowska 2004-07-14

[Liczba odsłon: 1430316]

przewiń do góry