Formularz wyszukiwania w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
kod TERYT TERC
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
nr karty/rok znak sprawy rodzaj nazwa temat obszar (TERYT)
15/2020 nie dotyczy zgłoszenia zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 74/11 w m. Dzierzązna ochrona zwierząt oraz roślin 1419092
14/2020 nie dotyczy zgłoszenia zgłoszenie zamiaru usunięcia drze z terenu nieruchomości o nr ewid. 60 w m. Wola Brwileńska ochrona zwierząt oraz roślin 1419092
13/2020 nie dotyczy zgłoszenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 89/1 w m,. Jeżewo ochrona zwierząt oraz roślin 1419092
12/2020 nie dotyczy decyzje Decyzja udzielająca zezwolenie TOI TOI Polska Sp. z o. o. z/s ul. Płochocińska 29; 03-044 Warszawa na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowy Duninów inne 1419092
11/2020 nie dotyczy zgłoszenia zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości 168/3 w m. Popłacin ochrona zwierząt oraz roślin 1419092
10/2020 nie dotyczy zgłoszenia zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 162 w m. Brwilno Dolne ochrona zwierząt oraz roślin 1419092
9/2020 nie dotyczy koncesje, pozwolenia, zezwolenia wniosek TOI TOI Polska Sp. z o. o. z/s ul. Płochocińska 29; 03-044 Warszawa w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Nowy Duninów. inne 1419092
8/2020 nie dotyczy zgłoszenia zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 31/13 w m. Trzcianno ochrona zwierząt oraz roślin 1419092
7/2020 nie dotyczy zgłoszenia zgłoszenie zamiaru usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 122/24 w m. Brwilno Dolne ochrona zwierząt oraz roślin 1419092
6/2020 nie dotyczy zgłoszenia zgłoszenie zamiaru usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 57 w m. Dzierzązna ochrona zwierząt oraz roślin 1419092

[Liczba odsłon: 1411286]

przewiń do góry