Nowy Duninów, 18.08.2022r.

RG.271.5.5.2022.DM

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych na:

„Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2022/2023”

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Ośrodek Rekreacyjno-Rehabilitacyjny LEŚNY ZAKĄTEK Sp. z o.o.

Oferowana kwota brutto na realizację usługi to 17,55 zł za jeden posiłek

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 18.08.2022r.

RG.271.5.4.2022.DM

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych na:

„Usługa cateringu dla dzieci, które uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego

w Nowym Duninowie oraz Oddziału Przedszkolnego w Szkole Filialnej w Soczewce

w roku szkolnym 2022/2023”

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Ośrodek Rekreacyjno-Rehabilitacyjny LEŚNY ZAKĄTEK Sp. z o.o.

Oferowana kwota brutto na realizację usługi to 17,55 zł za jeden posiłek

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 05.08.2022 r.

Nr sprawy: RG.6830.1.2021.MD

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej  

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129) na:

WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIERZĄZNA

Informacja z otwarcia ofert - pobierz plik

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 03.08.2022r.

Nr. sprawy RG.6830.1.2021.MD

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (teks jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIERZĄZNA

 

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

 

Formularz ofertowy - pobierz plik

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Nowy Duninów, 18.07.2022r.

RG.4123.2.2021.MD

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na:

„Opracowanie ekspertyzy budowlanej budynku wpisanego do rejestru zabytków”

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Firmę Doradczo-Usługową Budownictwa Europrojekt Zbigniew Chomiczewski.

Oferowana kwota brutto na realizację usługi to 11 808,00 zł.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 15.07.2022 r.

RG.4123.2.2021.MD

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej  

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129) na:

 „Opracowanie ekspertyzy budowlanej budynku wpisanego do rejestru zabytków”

Informacja - pobierz plik

                         .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 25.07.2022 r.

RG.271.5.4.2022.DM

RG.271.5.5.2022.DM

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2022/2023”, RG.271.5.5.2022.DM ,

„Usługa cateringu dla dzieci, które uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego  w Nowy Duninowie oraz  Oddziału Przedszkolnego w Szkole Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2022/2023”, RG.271.5.4.2022.DM

 

Zamawiający tj. Gmina Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

Przekazuje informacje z otwarcia ofert na wykonanie usługi pn.     

 1. Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2022/2023”, RG.271.5.5.2022.DM 

Złożono 2 oferty tj.

 1. Ośrodek Rekreacyjno-Rehabilitacyjny Leśny Zakątek sp. z o.o. ul. Medyczna 8/209, 09-400 Płock

Cena netto za przygotowanie posiłku 16,25zł, cena brutto 17,55zł

 1. Z.P.H. Gastronom Agata Olewnik ul. Tadeusza Kościuszki 17, 09-500 Gostynin

 Cena netto za przygotowanie posiłku 19,39zł, cena brutto 20,94zł

oraz

 1. „Usługa cateringu na okres od 05.09.2022 r. do 22.06.2023 r. dla dzieci, które uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego  w Nowy Duninowie oraz  Oddziału Przedszkolnego w Szkole Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2022/2023”, RG.271.5.4.2022.DM

Złożono 2 oferty tj

 1. Ośrodek Rekreacyjno-Rehabilitacyjny Leśny Zakątek sp. z o.o. ul. Medyczna 8/209, 09-400 Płock

Cena netto za przygotowanie posiłku 16,25zł, cena brutto 17,55zł

 1. Z.P.H. Gastronom Agata Olewnik ul. Tadeusza Kościuszki 17, 09-500 Gostynin

 Cena netto za przygotowanie posiłku 17,55zł, cena brutto 18,95zł

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Nowy Duninów, 15.07.2022r.

Nr sprawy RG.271.5.5.2022.DM

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych

 

Gmina Nowy Duninów zaprasza do złożenia oferty na:

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Szkół z terenu gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2022/2023

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - pobierz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nowy Duninów 21.07.2022

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie usługi pn.

 

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2022/2023”, RG.271.5.5.2022.DM ,

„Usługa cateringu dla dzieci, które uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego  w Nowy Duninowie oraz  Oddziału Przedszkolnego w Szkole Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2022/2023”, RG.271.5.4.2022.DM

 

Zamawiający tj. Gmina Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

w załączeniu przesyła pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na wykonanie usługi pn.      

 1. Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2022/2023”, RG.271.5.5.2022.DM 

oraz

2        „Usługa cateringu na okres od 05.09.2022 r. do 22.06.2023 r. dla dzieci, które uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego  w Nowy Duninowie oraz  Oddziału Przedszkolnego w Szkole Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2022/2023”, RG.271.5.4.2022.DM

 

Pytanie od oferenta nr. 1
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa w opakowaniach jednorazowych posiłków dla ok 28 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, które uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie Ul. Gostynińska 1, w tym ok. 7 obiadów na adres Szkoły Filialnej w Soczewce Ul. Ks. Kwiatkowskiego 1.”

Czy określenie „posiłki” oznacza tak samo jak w przypadku zapytania ofertowego na usługę cateringową dla dzieci w wieku szkolnym – drugie danie + świeży owoc?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z treścią zapytania Zamawiający w ramach zamówienia wymaga dostawy jednodaniowego posiłku tj. drugiego dania + świeżego owocu, pozostałe posiłki zapewniają rodzice we własnym zakresie   

 

Pytanie od oferenta nr. 2

Warunkiem przystąpieniem do oferty jest uzyskanie min. 30 porcji obiadowych dziennie. Ew. zmienna cena poniżej 30 osób z gwarancją zpałaty.

Jeśli nie będzie minimum możemy albo nie obsłużyć, albo policzyć 30 obiadów do zapłaty i pozostawić w wybranym dla Państwa miejscu.

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań proponowanych przez Oferenta, wszystkie wymagania oraz zasady rozliczania pozostają bez zmian zgodnie z treścią zapytania

 

Z poważaniem Krzysztof Piłatowicz

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 15.07.2022r.

Nr sprawy RG.271.5.4.2022.DM

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych

 

Gmina Nowy Duninów zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa cateringu na okres od 05.09.2022 r. do 22.06.2023 r. dla dzieci, które uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego  w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie oraz  Oddziału Przedszkolnego w Szkole Filialnej w Soczewce

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - pobierz

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie usługi pn.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Nowy Duninów, dn. 21.07.2022 r.

 

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2022/2023”, RG.271.5.5.2022.DM ,

„Usługa cateringu dla dzieci, które uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego  w Nowy Duninowie oraz  Oddziału Przedszkolnego w Szkole Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2022/2023”, RG.271.5.4.2022.DM

 

Zamawiający tj. Gmina Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

w załączeniu przesyła pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na wykonanie usługi pn.      

 1. Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2022/2023”, RG.271.5.5.2022.DM 

oraz

2        „Usługa cateringu na okres od 05.09.2022 r. do 22.06.2023 r. dla dzieci, które uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego  w Nowy Duninowie oraz  Oddziału Przedszkolnego w Szkole Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2022/2023”, RG.271.5.4.2022.DM

 

Pytanie od oferenta nr. 1
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa w opakowaniach jednorazowych posiłków dla ok 28 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, które uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie Ul. Gostynińska 1, w tym ok. 7 obiadów na adres Szkoły Filialnej w Soczewce Ul. Ks. Kwiatkowskiego 1.”

Czy określenie „posiłki” oznacza tak samo jak w przypadku zapytania ofertowego na usługę cateringową dla dzieci w wieku szkolnym – drugie danie + świeży owoc?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z treścią zapytania Zamawiający w ramach zamówienia wymaga dostawy jednodaniowego posiłku tj. drugiego dania + świeżego owocu, pozostałe posiłki zapewniają rodzice we własnym zakresie   

 

Pytanie od oferenta nr. 2

Warunkiem przystąpieniem do oferty jest uzyskanie min. 30 porcji obiadowych dziennie. Ew. zmienna cena poniżej 30 osób z gwarancją zpałaty.

Jeśli nie będzie minimum możemy albo nie obsłużyć, albo policzyć 30 obiadów do zapłaty i pozostawić w wybranym dla Państwa miejscu.

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań proponowanych przez Oferenta, wszystkie wymagania oraz zasady rozliczania pozostają bez zmian zgodnie z treścią zapytania

 

Z poważaniem Krzysztof Piłatowicz

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 15.07.2022r.

RG.271.5.3.2022.DM

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej  

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021r. poz. 2021) na:

„Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie

w roku szkolnym 2022/2023, gm. Nowy Duninów”.

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Usług Wielobranżowych, Wiesław Tomaszewski, Karolewo 25, 09-505 Nowy Duninów. Oferowana kwota brutto na realizację usługi to 12 999,96 zł.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 13.07.2022r.

RG.271.5.3.2022.DM

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych

"Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2022/2023, gm. Nowy Duninów"

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 11.07.2022r.

Nr. sprawy RG.4123.2.2021.MD

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 11 września 2019           

Prawo zamówień publicznych (teks jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

OPRACOWANIE EKSPERTYZY BUDOWLANEJ BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

 

         Informujemy, iż dokonano aktualizacji Załącznika do zapytania ofertowego opublikowanego dnia 11.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

Formularz ofertowy - pobierz plik - zaktualizowany dnia 13.07.2022

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 11.07.2022 r.

RG.4123.2.2021.MD

 UNIEWAŻNIENIE

Zapytania Ofertowego na  OPRACOWANIE EKSPERTYZY BUDOWLANEJ BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW z dnia 04.07.2022r.

Zawiadomienie o unieważnieniu - pobierz plik

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 05.07.2022r.

Nr sprawy: RG.271.5.3.2022.DM

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych

 

Gmina Nowy Duninów zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2022/2023, gm. Nowy Duninów”

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - pobierz

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 04.07.2022r.

Nr. sprawy RG.4123.2.2021.MD

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 11 września 2019           

Prawo zamówień publicznych (teks jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

OPRACOWANIE EKSPERTYZY BUDOWLANEJ BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Nowy Duninów, 31.12.2021r.

RG.271.1.24.2021.DM

 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej  

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Zakup paliwa w roku 2022 do pojazdów służbowych stanowiących własność

Gminy Nowy Duninów oraz Ochotniczych Straży Pożarnych”.

W wyznaczonym terminie tj. do 31 grudnia 2021r. godz. 10:00 do Wykonawcy nie wpłynęła  oferta na wykonanie w/w usługi.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 30 grudnia 2021r.

RG.271.1.23.2021.DM

 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej  

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie oraz dla Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie – Filia w Soczewce”.

W wyznaczonym terminie tj. do 29 grudnia 2021r. godz. 09.30 została złożona 1 oferta
na wykonanie w/w usługi.
Ponadto, Zamawiający podaje nazwę wykonawcy, który złożył ofertę na część I i część II wraz ze streszczeniem ceny ofertowej:

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Cena brutto

1

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

Część I - 30 000 zł

Część II – 69 035, 46 zł

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                             Nowy Duninów, 27.12.2021r.

 

 

Modyfikacja zapytania ofertowego Nr RG.271.1.23.2021.DM

„Zakup i dostawa wyposażenia w ramach Programu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie oraz dla Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie – Filia w Soczewce”

Zamawiający informuję, że w związku z wpłynięciem pytań od oferenta, dotyczących możliwości przesunięcia terminów realizacji zamówienia ze względu na trudności w dostępie części towarów przewidzianych do dostarczenia w ramach umowy, Gmina Nowy Duninów po przeanalizowaniu prośby oraz sytuacji na rynku związaną z  powszechną realizacją Programu, poniżej przedstawia zapisy modyfikacji zapytania oraz poprawiony załącznik nr 3 czyli Formularz ofertowy.

Zapisy modyfikacji  -  pobierz

Załącznik nr 3 - pobierz

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 24.12.2021r.

Nr. sprawy RG.271.1.24.2021.DM

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 11 września 2019           

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz.2019 z późn. zm.)

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Zakup paliwa w roku 2022 do pojazdów służbowych stanowiących własność Gminy Nowy Duninów oraz Ochotniczych Straży Pożarnych”

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załącznik nr. 1 - pobierz

Załącznik nr. 2 - pobierz

Załącznik nr. 3 - pobierz

Załącznik nr. 4 - pobierz

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 22.12.2021r.

 

Nr sprawy RG.271.1.23.2021.DM                                                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019           

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz.2019 z późn. zm.)

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Zakup i dostawę wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie oraz dla Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie -  Filia w Soczewce”

 

- Zapytanie ofertowe - pobierz

- Załącznik nr 1 - pobierz

- Załącznik nr 2 - pobierz

- Załącznik nr 3 - pobierz

- Załącznik nr 4 - pobierz

- Załącznik nr 5 - pobierz

- Załącznik nr 6 - pobierz

- Załącznik 7a - pobierz

- Załącznik 7b - pobierz

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

01.10.2021r.

RG.271.1.19.2021.DM

 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej  

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021r. poz. 2021) na:

„Montaż balustrad przy schodach wejściowych w bloku komunalnym przy

ul. Słonecznej 2 w m. Nowy Duninów”.

 

W wyznaczonym terminie tj. do 1 października 2021r. godz. 10.00 zostały złożone 2 oferty
na wykonanie w/w usługi.
Ponadto, Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ceny ofertowej:

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Cena brutto

1

FLEXBELT Daniel Wojciechowski

Brodów, ul. Władysława Jagiełły 2a

62-620 Babiak

10 455,00 zł

2

 GRUPA ERDA SP. Z O.O. SP. K.

ul. Wiosenna 10

10-361 Olsztyn

15 375,00 zł

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 24.09.2021r.

 

RG.271.1.19.2021.DM

 

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn., zm)

NA WYKONANIE ZADANIA PN.:

"Montaż balustrad przy schodach wejściowych w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w m. Nowy Duninów”

 

1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - pobierz

2) Rysunek nr 1 - pobierz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowy Duninów, 13.09.2021r.

RG.271.1.17.2021.DM

Zapytanie ofertowe - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn., zm)

"Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2021/2022"

 

Informacja - pobierz plik

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 09.09.2021r.

 

RG.271.1.17.2021.DM

 

Zapytanie ofertowe - informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn., zm)

"Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2021/2022"

Zamawiający tj. Gmina Nowy Duninów w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

1. Informacja z otwarcia - otwórz plik

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy Duninów, 02.09.2021r.

 

RG.271.1.17.2021.DM

 

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn., zm)

"Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2021/2022"

 

1. Zapytanie ofertowe - pobierz

2. Załącznik nr 1 - pobierz

3. Załącznik nr 2 - pobierz

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 02.09.2021r.

RG.271.1.16.2021.DM

Informacja w sprawie unieważnienia postępowania pn.:"Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2021/2022 - pobierz

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 31.08.2021r.

 

RG.271.1.16.2021.DM

 

Gmina Nowy Duninów, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Nazwa zadania: „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2021/2022

Oferta najkorzystniejsza – F.H.U.P. „INEZ” Dariusz Kaczmarczyk

                                                   ul. Płocka 6, Lelice

                                                   09-213 Gozdowo  

Cena zamówienia jednego posiłku wraz z owocem: netto: 14,81 zł; brutto: 16,00 zł

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 24.08.2021r.

 

RG.271.1.16.2021.DM

 

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn., zm)

 

"Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2021/2022"

 

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załącznik nr 1. - pobierz

Załącznik nr. 2 - pobierz

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 23.08.2021r.

RG.271.1.15.2021.KP

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

"Montaż balustrad przy schodach wejściowych w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w m. Nowy Duninów" - pobierz

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 23.08.2021r.

RG.271.1.15.2021.KP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:


Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ) na: „Montaż balustrad przy schodach wejściowych w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w m. Nowy Duninów”.  W wyznaczonym terminie tj. do 23 sierpnia 2021r. godz. 10.00 została złożona 1 oferta na wykonanie w/w usługi. - pobierz pełny tekst informacji w pliku pdf

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 18.08.2021r.

 

RG.271.1.15.2021.KP

 

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn., zm)

NA WYKONANIE ZADANIA PN.:

"Montaż balustrad przy schodach wejściowych w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w m. Nowy Duninów”

Zapytanie ofertowe - pobierz

Rysunek nr 1 - pobierz

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowy Duninów, 26.07.2021r.

RG.271.1.10.2021.KP

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ) na: „Dowóz i odwóz  dzieci do Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2021/2022, gm. Nowy Duninów”., podaje informacje o wyborze oferty - pobierz

 

Nowy Duninów, 26.07.2021r.

RG.271.1.10.2021.KP

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY


Zamawiający informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ) na: „Dowóz i odwóz  dzieci do Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2021/2022, gm. Nowy Duninów”., podaje informacje o odrzuceniu oferty - pobierz

 

Nowy Duninów, 23.07.2021r.

RG.271.1.10.2021.KP

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ) na: „Dowóz i odwóz  dzieci do Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2021/2022, gm. Nowy Duninów”.   W wyznaczonym terminie tj. do 23 lipca 2021r. godz. 10.00 zostały złożone 2 oferty na wykonanie w/w usługi. - pobierz

 

 

Nowy Duninów, 16.07.2021r.

RG.271.1.10.2021.KP

 

Zamawiający informuję, iż ze względu na omyłkę pisarską w zapytaniu ofertowym na "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2021/2022, gm Nowy Duninów', dokonano poprawek w prowadzonym postępowaniu.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - pobierz

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 15.07.2021r.

RG.271.1.10.2021.KP

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2020 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz.2019 ze zm.)

Gmina Nowy Duninów zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2021/2022, gm. Nowy Duninów”

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - pobierz

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nowy Duninów dn. 08.06.2021 r

SE.271.1.2021.KS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm.) na: opracowanie, implementację i hosting aplikacji internetowej do zamawiania przewozów door-to-door” w ramach konkurs grantowego pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. - pobierz plik pdf

SE.271.2.2021.KS

Informacja o odrzuceniu oferty - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm.) na: opracowanie, implementację i hosting aplikacji internetowej do zamawiania przewozów door-to-door” w ramach konkurs grantowego pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. - pobierz plik pdf

Nowy Duninów, dn. 01.06.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:
Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm.) na: opracowanie, implementację i hosting aplikacji internetowej do zamawiania przewozów door-to-door” w ramach konkurs grantowego pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W wyznaczonym terminie tj. do 01 czerwca 2021r. godz. 1000 zostały złożone 4 oferty na wykonanie w/w usługi. - pobierz pełny tekst informacji w pliku pdf

Nowy Duninów, dn. 28 maja 2021 r.

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 24 maja 2021 r. numer SE.271.2.2021.KS na opracowanie, implementację i hosting aplikacji internetowej do zamawiania przewozów door-to-door” w ramach konkursu grantowego pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pobierz plik pdf

Nowy Duninów, dn. 24 maja 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SE.271.2.2021.KS w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm.) Gmina Nowy Duninów zaprasza do złożenia oferty na opracowanie, implementację i hosting aplikacji internetowej do zamawiania przewozów door-to-door” w ramach konkursu grantowego pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pełny tekst ogłoszenia - pobierz plik docx

Powiązane pliki:

 1. załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - pobierz plik docx
 2. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - pobierz plik docx
 3. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - pobierz plik docx
 4. załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - pobierz plik docx
 5. załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - pobierz plik docx
 6. załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - pobierz plik docx

Ogłoszenie - pobierz plik pdf


 
 


Nowy Duninów, 08.03.2021r.

SE.271.1.2021.KS

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2020 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz.2019 ze zm.)

Nazwa zadania:

"Opracowanie, implementacja oraz na hosting aplikacji internetowej do zamawiania przewozów door-to-door” w ramach konkurs grantowego pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert - pobierz

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 05.03.2021r.

SE.271.1.2021.KS

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - SPROSTOWANIE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2020 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz.2019 ze zm.)

Nazwa zadania:

"Opracowanie, implementacja oraz na hosting aplikacji internetowej do zamawiania przewozów door-to-door” w ramach konkurs grantowego pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Sprostowanie - pobierz

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 22.02.2021r.

SE.271.1.2021.KS

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2020 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz.2019 ze zm.)

Nazwa zadania:

"Opracowanie, implementacja oraz na hosting aplikacji internetowej do zamawiania przewozów door-to-door” w ramach konkurs grantowego pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 12.02.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SE.271.1.2021.KS

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2020 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz.2019 ze zm.)

 

Nazwa zadania:

"Opracowanie, implementacja oraz na hosting aplikacji internetowej do zamawiania przewozów door-to-door” w ramach konkurs grantowego pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

/pliki/ugnowyduninow/12_02_2021_ogloszenie_.pdf

/pliki/ugnowyduninow/12_02_2021_zapytanie_ofertowe.docx

/pliki/ugnowyduninow/zalacznik_nr_1_door_to_door.docx

/pliki/ugnowyduninow/zalacznik_nr_2_door_to_door.docx

/pliki/ugnowyduninow/zalacznik_nr_3_door_to_door.docx

/pliki/ugnowyduninow/zalacznik_nr_4_door_to_door.docx

/pliki/ugnowyduninow/zalacznik_nr_5_door_to_door.docx

/pliki/ugnowyduninow/zalacznik_nr_6_door_to_door.docx

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.Nowy Duninów, 04.02.2021r.

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

Zadanie pn. "Montaż instalacji domofonowej w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej 2  w Nowym Duninowie"

RG.271.1.5.2021.KP

/pliki/ugnowyduninow/informacja_domofon_.pdf

 

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 04.02.2021r.

 

RG.271.1.4.2021.KP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zadanie pn." Wymiana drzwi wejściowych w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w m. Nowy Duninów"

 

/pliki/ugnowyduninow/informacja_drzwi_.pdf

 

    

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                              

    Nowy Duninów, dn. 01.02.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2020 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz.2019 ze zm.)

 

Uzupełnienie do zapytania ofertowego "Wymiana drzwi wejściowych w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w m. Nowy Duninów”

Zamawiający informuje, że w w/w zapytaniu wystąpiły pomyki pisarskie tj. w zapytaniu ofertowym pkt.9 miejsce i termin składania i otwarcia ofert zapisano Otwarcie ofert 04.02.2020r. a powinno być 04.02.2021r.

W załączniku Nr. 1 druk oferty termin realizacji zapisano do dnia 31.03.20201r. a powinno być 31.03.2021r. (w załączeniu poprawiony druk)

Pozostałe zapisy zapytania oraz załączniki pozostają bez zmian.

 

/pliki/ugnowyduninow/zapytanie_-_drzwi_wejsciowe_door-to-door_-_zalaczniki_1_-_01.02.2021.doc

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów 29.01.2021 r.

 

RG.271.1.5.2021.KP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2020 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz.2019 ze zm.)

Nazwa zadania:

"Montaż instalacji domofonowej w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w m. Nowy Duninów”

/pliki/ugnowyduninow/zapytanie_domofony_-_door-to-door_-_29.01.2021.doc

/pliki/ugnowyduninow/zapytanie_-_domofony_door-to-door_-_zalaczniki_1-5_-_29.01.2021.doc

/pliki/ugnowyduninow/zapytanie_ofertowe_-_domofony_door-to-door_-_zalacznik_nr_6._-_29.01.2021.doc

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów 29.01.2021 r.

 

RG.271.1.4.2021.KP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2020 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz.2019 ze zm.)

Nazwa zadania:

"Wymiana drzwi wejściowych w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w m. Nowy Duninów”

/pliki/ugnowyduninow/zapytanie_wymiana_drzwi_wejsciowych_-__door-to-door_-_29.01.2021.doc

/pliki/ugnowyduninow/zapytanie_-_drzwi_wejsciowe_door-to-door_-_zalaczniki_1-5_-_29.01.2021.doc

/pliki/ugnowyduninow/zapytanie_ofertowe_-_drzwi_wejsciowe_door-to-door_-_zalacznik_nr_6._-_29.01.2021.doc

 

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Krysiak
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data dodania: 2021-05-24 22:26:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-24 22:26:19
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data dodania: 2021-05-24 22:30:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-24 22:30:54
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data dodania: 2021-05-24 22:30:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-24 22:30:54
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data dodania: 2021-05-24 22:30:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-24 22:30:54
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data dodania: 2021-05-24 22:30:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-24 22:30:54
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data dodania: 2021-05-24 22:30:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-24 22:30:54
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data dodania: 2021-05-24 22:30:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-24 22:30:54
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data dodania: 2021-05-28 12:36:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-28 12:36:05
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Krysiak
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data dodania: 2021-06-01 15:59:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-01 15:59:45
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Krysiak
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data dodania: 2021-06-08 15:20:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-08 15:20:01
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data dodania: 2021-06-08 15:23:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-08 15:23:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Piłatowicz
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Michalska Dominika
  • Data dodania: 2021-09-09 11:38:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-09 11:38:34
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michalska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-29 14:34:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Michalska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-30 13:43:09
 • Liczba odsłon: 10561
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2208929]

przewiń do góry