Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
903 Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w m. Nowy Duninów. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 23.12.2020r. Michalska Dominika 2020-12-23
902 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 22.12.2020r. Michalska Dominika 2020-12-22
901 Dostawa w roku 2021 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 21.12.2020r. Michalska Dominika 2020-12-21
900 Dostawa w roku 2021 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 15.12.20520r. Michalska Dominika 2020-12-15
899 Dostawa w roku 2021 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów. Informacja z otwarcia ofert. 10.12.2020r Michalska Dominika 2020-12-10
898 Dostawa w roku 2021 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów. Pytania oferenta 09.12.2020r. Michalska Dominika 2020-12-09
897 Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w m. Nowy Duninów. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 08.12.2020r. Michalska Dominika 2020-12-08
896 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 02.12.2020r. Michalska Dominika 2020-12-02
895 Dostawa w roku 2021 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów. Ogłoszenie o zamówieniu 02.12.2020r. Michalska Dominika 2020-12-02
894 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 30.11.2020r. Michalska Dominika 2020-11-30
893 Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w m. Nowy Duninów. Informacja z otwarcia ofert. 25.11.2020r. Michalska Dominika 2020-11-25
892 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 18.11.2020r. Michalska Dominika 2020-11-18
891 X publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w miejscowości Dzierzązna Duch Magdalena 2020-11-17
890 X publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2020-11-17
889 X publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr ewid. 409, położonej w miejscowości Lipianki Duch Magdalena 2020-11-17
888 Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w m. Nowy Duninów Michalska Dominika 2020-11-12
887 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów - informacja z otwarcia ofert 06.11.2020r. Michalska Dominika 2020-11-06
886 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów. Informacja z otwarcia ofert. 04.11.2020r. Michalska Dominika 2020-11-05
884 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów. Poprawny JEDZ. 04.11.2020r. Michalska Dominika 2020-11-04
885 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów. Odpowiedzi na pytania oferenta. 03.11.2020r. Michalska Dominika 2020-11-03
883 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów. Odpowiedzi na pytania oferenta. 30.10.2020r. Michalska Dominika 2020-10-30
882 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów. Uzupełnienie do SIWZ. 23.10.2020r. Michalska Dominika 2020-10-23
881 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów. Ogłoszenie o zamówieniu. 20.10.2020r. Michalska Dominika 2020-10-20
880 "Budowa drogi gminnej w m. Lipianki - Etap I" Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.10.2020r Michalska Dominika 2020-10-09
879 ?ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY NOWY DUNINÓW? Ogłoszenie o zamowieniu. 06.10.2020r. Michalska Dominika 2020-10-06
878 "Budowa drogi gminnej w m. Lipianki - Etap I" Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 25.09.2020r. Michalska Dominika 2020-09-25
877 Budowa drogi gminnej w m. Lipianki - Etap I. Informacja z otwarcia ofert. 15.09.2020r. Michalska Dominika 2020-09-15
876 "Budowa drogi gminnej w m. Lipianki - Etap I" - odpowiedzi na pytania oferenta. 03.09.2020r. Michalska Dominika 2020-09-03
875 Budowa drogi gminnej w m. Lipianki – Etap I. Ogłoszenie o zamówieniu. 31.08.2020r. Michalska Dominika 2020-08-31
872 IX publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr ewid. 409, położonej w miejscowości Lipianki Duch Magdalena 2020-08-27
873 IX publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2020-08-27
874 IX publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie miejscowości Dzierzązna Duch Magdalena 2020-08-27
871 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, gm. Nowy Duninów - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 18.08.2020. Michalska Dominika 2020-08-18
869 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2020/2021, gm. Nowy Duninów” - informacja z otwarcia ofert 11.08.2020 Michalska Dominika 2020-08-11
868 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2020/2021, gm. Nowy Duninów. Ogłoszenie o zamówieniu. 29.07.2020r. Michalska Dominika 2020-07-29
867 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2020/2021, gm. Nowy Duninów - Unieważnienie postępowania - 29.07.2020r. Michalska Dominika 2020-07-29
866 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2020/2021, gm. Nowy Duninów" - informacja z otwarcia ofert. 27.07.2020r. Michalska Dominika 2020-07-27
865 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w roku szkolnym 2020/2021, gm. Nowy Duninów - ogłoszenie o zamówieniu. 17.07.2020r. Michalska Dominika 2020-07-17
864 VIII publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie miejscowości Dzierzązna Duch Magdalena 2020-05-14
863 VIII publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2020-05-14
862 VIII publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr ewid. 409, położonej w miejscowości Lipianki Duch Magdalena 2020-05-14
861 Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Nowy Duninów. 28.01.2020 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Michalska Dominika 2020-01-30
860 VII publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2020-01-24
859 VII publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr ewid. 409, położonej w miejscowości Lipianki Duch Magdalena 2020-01-24
858 VII publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie miejscowości Dzierzązna Duch Magdalena 2020-01-24
857 Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Nowy Duninów. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY. 13.01.2020r. Michalska Dominika 2020-01-13
856 Dostawa w roku 2020 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów. 13.01.2020r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Michalska Dominika 2020-01-13
855 Dostawa w roku 2020 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów - informacja z otwarcia ofert. 20.12.2019r. Michalska Dominika 2019-12-20
854 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Duninów ul. Parcelowa - Etap II. 13.12.2019r.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Michalska Dominika 2019-12-13
853 Dostawa w roku 2020 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów. 12.12.2019r. - ogłoszenie o zamówieniu Michalska Dominika 2019-12-12
852 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Duninów ul. Parcelowa - Etap II. Informacja z otwarcia ofert. 15.11.2019r. Michalska Dominika 2019-11-15
851 Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 14.11.2019r. Michalska Dominika 2019-11-14
850 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Duninów ul. Parcelowa – Etap II - ogłoszenie o zamówieniu. 31.10.2019r. Michalska Dominika 2019-10-31
849 Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów" - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 31.10.2019r. Michalska Dominika 2019-10-31
848 Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów" - Informacja z otwarcia ofert. 21.10.2019r. Michalska Dominika 2019-10-21
847 "Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie, gm. Nowy Duninów" - Zawiadomienie o zmianie/uzupełnieniu treści SIWZ. 10.10.2019r Michalska Dominika 2019-10-10
846 "Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów". Ogłoszenie o zamówieniu. 04.10.2019r. Michalska Dominika 2019-10-04
845 VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr ewid. 38/6, położonej w obrębie wsi: Dzierzązna Duch Magdalena 2019-09-16
844 VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Duch Magdalena 2019-09-16
843 VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr ewid. 409, położonej w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2019-09-16
842 VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2019-09-16
841 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie oraz Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2019/2020 gm. Nowy Duninów- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26.07.2019 Michalska Dominika 2019-07-26
840 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2019/2020, gm. Nowy Duninów" - informacja o wyborze ofert. 12.07.2019r. Michalska Dominika 2019-07-12
839 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły podstawowej w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2019/2020, gm. Nowy Duninów. Informacja z otwarcia ofert. 11.07.2019r. Michalska Dominika 2019-07-11
838 "Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap IV" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 10.07.2019r. Michalska Dominika 2019-07-10
837 Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2019/2020, gm. Nowy Duninów" - odpowiedź na pytanie oferenta. 09.07.2019r. Michalska Dominika 2019-07-09
835 V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki mieszkaniowej nr ewid. 38/6, położonej w obrębie wsi: Dzierzązna Duch Magdalena 2019-07-05
836 V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Duch Magdalena 2019-07-05
834 V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr ewid. 409, położonej w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2019-07-05
833 V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2019-07-05
832 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2019/2020, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu 03.07.2019r. Michalska Dominika 2019-07-03
831 "Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap IV" - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 02.07.2019r. Michalska Dominika 2019-07-02
830 "Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap IV" Informacja z otwarcia ofert. 27.06.2019r. Michalska Dominika 2019-06-27
829 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 11 przy ul. Świerkowej w miejscowości Soczewka- ogłoszenie o przetargu, 14.06.2019r. Duch Magdalena 2019-06-14
828 Budowa drogi gminnej w m. Karolewo-Etap IV-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -12.06.2019r. Michalska Dominika 2019-06-12
827 Budowa drogi gminnej w m. Karolewo-Etap IV-ogłoszenie o zamówieniu -12.06.2019r. Michalska Dominika 2019-06-12
825 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki mieszkaniowej nr ewid. 38/6, położonej w obrębie wsi: Dzierzązna Duch Magdalena 2019-03-07
826 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Duch Magdalena 2019-03-07
824 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2019-03-07
823 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr ewid. 409, położonej w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2019-03-07
822 Odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 27.02.2019r. Michalska Dominika 2019-02-27
821 Odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie - ogłoszenie o wyborze ofert. 21.02.2019r. Michalska Dominika 2019-02-21
820 "Odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie"- informacja z otwarcia ofert. 20.02.2019r. Michalska Dominika 2019-02-20
819 "Odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie" - ogłoszenie o zamówieniu - 12.02.2019r. Michalska Dominika 2019-02-12
818 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie zakresie budowy zbiornika wody uzdatnionej/retencyjnego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 31.01.2019r. Michalska Dominika 2019-01-31
817 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym nr 1 przy ul. Wierzbowej w miejscowości Soczewka - ogłoszenie o przetargu, 16.01.2019r. Duch Magdalena 2019-01-16
816 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie zakresie budowy zbiornika wody uzdatnionej/retencyjnego.Ogłoszenie o wyborze ofert. 14.01.2019r. Michalska Dominika 2019-01-14
815 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów" Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 03.01.2019r. Michalska Dominika 2019-01-03
814 "Dostawa w roku 2019 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów" Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 02.01.2019r. Michalska Dominika 2019-01-02
813 "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie zakresie budowy zbiornika wody uzdatnionej/retencyjnego". Informacja z otwarcia ofert - 28.12.2018r. Michalska Dominika 2018-12-28
812 Dostawa w roku 2019 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów - ogłoszenie o wyborze ofert 21.12.2018 Michalska Dominika 2018-12-21
811 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów - ogłoszenie o wyborze wykonawcy 21.12.2018 Michalska Dominika 2018-12-21
810 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie zakresie budowy zbiornika wody uzdatnionej/retencyjnego - ogłoszenie o zamówieniu 13.12.2018 r. Michalska Dominika 2018-12-13
809 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów - informacja z otwarcia ofert - 07.12.2018r. Michalska Dominika 2018-12-07
808 "Dostawa w roku 2019 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów" - informacja z otwarcia ofert - 07.12.2018 r. Michalska Dominika 2018-12-07
807 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr ewid. 409, położonej w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2018-12-04
806 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2018-12-04
805 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki mieszkaniowej nr ewid. 38/6, położonej w obrębie wsi: Dzierzązna Duch Magdalena 2018-12-04
804 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Duch Magdalena 2018-12-04
803 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.660.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 28.11.2018r. Michalska Dominika 2018-11-28
802 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów - Ogłoszenie o zamówieniu. 28.11.2018r. Michalska Dominika 2018-11-28
801 Dostawa w roku 2019 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów - ogłoszenie o zamówieniu. 28.11.2018r. Michalska Dominika 2018-11-28
800 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.660.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - informacja z otwarcia ofert - 13.11.2018r. Michalska Dominika 2018-11-13
799 "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.660.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" - odpowiedź na pytanie oferenta - 05.11.2018r. Michalska Dominika 2018-11-05
798 Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 02.11.2018 r. Michalska Dominika 2018-11-02
797 "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.660.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" - zawiadomienie o zmianie/uzupełnieniu treści SIWZ - 30.10.2018r. Michalska Dominika 2018-10-30
796 "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.660.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" - zawiadomienie o zmianie/uzupełnieniu treści SIWZ - 25.10.2018r. Michalska Dominika 2018-10-25
795 "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.660.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" - odpowiedź na pytanie oferenta - 25.10.2018r. Michalska Dominika 2018-10-25
794 "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 25.10.2018r. Michalska Dominika 2018-10-25
789 "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.660.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" - zawiadomienie o zmianie/uzupełnieniu treści SIWZ - 24.10.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-10-24
791 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie w wsi Dzierzązna. Duch Magdalena 2018-10-23
793 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2018-10-23
792 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie w wsi Lipianki. Duch Magdalena 2018-10-23
790 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Duch Magdalena 2018-10-23
788 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.660.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi. 22.10.2018 r. Jakowska Katarzyna 2018-10-22
787 "Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów" - zawiadomienie o wyniku postępowania. 15.10.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-10-15
786 "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki gm. Nowy Duninów" - zawiadomienie o wyniku postępowania - 08.10.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-10-08
785 "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Parcelowa - Etap I" ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 08.10.2018r Jakowska Katarzyna 2018-10-08
784 "Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów" - informacja z otwarcia ofert. 05.10.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-10-05
783 "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Parcelowa - Etap I. Zawiadomienie o wyniku postępowania. 02.10.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-10-02
782 "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki gm. Nowy Duninów" - informacja z otwarcia ofert. 28.09.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-09-28
781 "Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów"- odpowiedź na pytanie oferenta. 25.09.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-09-25
780 "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki gm. Nowy Duninów" - odpowiedź na pytanie oferenta - 25.09.2018 r. Jakowska Katarzyna 2018-09-25
779 Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie - uzupełnienie/zmiana treści SIWZ 21.09.2018 Jakowska Katarzyna 2018-09-21
778 „Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów” - ogłoszenie o zamówieniu. 20.09.2018 r. Jakowska Katarzyna 2018-09-20
777 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki gm. Nowy Duninów - zawiadomienie o zmianie/uzupełnieniu treści SIWZ - 14.09.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-09-14
776 „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki gm. Nowy Duninów” - Ogłoszenie o zamówieniu Jakowska Katarzyna 2018-09-13
775 „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Parcelowa – Etap I” - informacja z otwarcia ofert - 29.08.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-08-29
774 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2018/2019, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 28.08.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-08-28
773 „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa – Etap I” - odpowiedź na pytanie oferenta - 24.08.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-08-24
772 "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Parcelowa - Etap I" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 24.08.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-08-24
770 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki, gmina Nowy Duninów Duch Magdalena 2018-08-17
769 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki, gmina Nowy Duninów Duch Magdalena 2018-08-17
768 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Duch Magdalena 2018-08-17
767 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Duch Magdalena 2018-08-17
766 "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa – Etap I" - ogłoszenie o zamówieniu - 14.08.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-08-14
765 „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Parcelowa – Etap I” - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 14.08.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-08-14
764 „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Parcelowa – Etap I” - informacja z otwarcia ofert - 13.08.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-08-13
763 „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa – Etap I” - odpowiedzi na pytania oferenta - 08.08.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-08-08
762 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2018/2019, gm. Nowy Duninów” - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 08.08.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-08-08
760 "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa – Etap I" - ogłoszenie o zamówieniu - 27.07.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-07-27
759 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2018/2019, gm. Nowy Duninów” - informacja z otwarcia ofert - 23.07.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-07-23
758 Dotyczy: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2018/2019 gm. Nowy Duninów - pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu 16.07.2018 Jakowska Katarzyna 2018-07-16
757 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2018/2019, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 06.07.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-07-06
756 "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 05.07.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-07-05
755 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 27.06.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-06-27
754 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo” - informacja z otwarcia ofert - 14.06.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-06-14
753 "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo" - ogłoszenie o zamówieniu - 30.05.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-05-30
752 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo” - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 30.05.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-05-30
751 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo” - informacja z otwarcia ofert - 30.05.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-05-30
750 "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo" - zawiadomienie o zmianie/uzupełnieniu treści SIWZ - 23.05.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-05-23
749 "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów - Etap II w m. Karolewo" - ogłoszenie o zamówieniu Jakowska Katarzyna 2018-05-15
748 „Dostawa w roku 2018 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 23.01.2017r. Jakowska Katarzyna 2018-01-23
747 „Dostawa w roku 2018 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 05.01.2018r. Jakowska Katarzyna 2018-01-05
746 „Dostawa w roku 2018 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - informacja z otwarcia ofert - 21.12.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-12-21
745 „Dostawa w roku 2018 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 21.12.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-12-21
744 "Dostawa w roku 2018 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 13.12.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-12-13
743 „Dostawa w roku 2018 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - ogłoszenie o zamówieniu - 13.12.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-12-13
742 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 05.12.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-12-05
741 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 27.10.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-10-27
740 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” - informacja z otwarcia ofert - 20.10.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-10-23
738 "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu" - ogłoszenie o zamówieniu - 12.10.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-10-12
739 Budowa drogi gminnej w m. Lipianki, gm. Nowy Duninów - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 12.10.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-10-12
737 „Budowa drogi gminnej w m. Lipianki, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie op wyniku postepowania - 22.09.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-09-22
736 „Budowa drogi gminnej w m. lipianki, gm. Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów” - Informacja z sesji otwarcia ofert - 15.09.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-09-15
735 „Budowa drogi gminnej w m. Lipianki, gm. Nowy Duninów” - odpowiedź na pytanie Wykonawcy - 06.09.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-09-06
734 "Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2017/2018, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Trasa nr 1 - 05.09.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-09-05
732 "Budowa drogi gminnej w m. Lipianki, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 31.08.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-08-31
731 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie wsi Lipianki - 31.08.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-08-31
730 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w obrębie wsi Lipianki - 31.08.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-08-31
729 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 31.08.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-08-31
728 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 31.08.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-08-31
727 "Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2017/2018, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 24.08.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-08-24
726 "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap I w m. Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 07.08.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-08-07
725 „Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2017/2018, gm. Nowy Duninów” - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 26.07.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-07-26
724 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap I w m. Nowy Duninów” - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 24.07.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-07-24
723 „Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2017/2018, gm. Nowy Duninów” - Informacja z otwarcia ofert - 17.07.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-07-17
722 „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 13.07.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-07-13
721 "Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2017/2018, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 09.07.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-07-09
720 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap I w m. Nowy Duninów” - informacja z otwarcia ofert - 07.07.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-07-07
719 "Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 03.07.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-07-03
718 „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 30.06.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-06-30
716 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap I w m. Nowy Duninów” - ogłoszenie o zamówieniu - 22.06.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-06-26
717 „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” - informacja z otwarcia ofert - 22.06.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-06-22
714 „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” - informacja z otwarcia ofert - 07.06.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-06-22
713 „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” - ogłoszenie o zamówieniu - 07.06.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-06-07
715 „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 07.06.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-06-07
712 "Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Nowy Duninów" - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 25.05.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-05-25
707 „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” - ogłoszenie o zamówieniu - 23.05.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-05-23
711 VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek położonych w obrębie wsi Lipianki Jakowska Katarzyna 2017-05-09
710 VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek położonych w obrębie wsi Lipianki Jakowska Katarzyna 2017-05-09
709 VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2017-05-09
708 VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2017-05-09
706 V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki Jakowska Katarzyna 2017-01-09
705 V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki mieszkaniowej, położonej w obrębie wsi Lipianki Jakowska Katarzyna 2017-01-09
704 V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2017-01-09
703 V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki mieszkaniowej, położonej w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2017-01-09
702 "Dostawa w roku 2017 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.01.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-01-09
701 "Dostawa w roku 2017 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.01.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-01-09
700 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.01.2017r. Jakowska Katarzyna 2017-01-09
699 „Dostawa w roku 2017 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 22.12.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-12-22
698 „Dostawa w roku 2017 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 21.12.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-12-21
697 „Dostawa w roku 2017 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - informacja z sesji otwarcia ofert - 19.12.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-12-19
696 „Dostawa w roku 2017 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów” - informacja z sesji otwarcia ofert - 19.12.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-12-19
695 Zmiana treści SIWZ - dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę w roku 2017 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” Katarzyna Majchrowska 2016-12-16
694 "Dostawa w roku 2017 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - odpowiedź na pytanie Wykonawcy - 15.12.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-12-15
693 „Dostawa w roku 2017 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - 09.12.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-12-09
692 "Dostawa w roku 2017 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 09.12.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-12-09
691 "Dostawa w roku 2017 oleju napędowego d pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 09.12.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-12-09
690 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 08.12.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-12-08
689 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów” - informacja z sesji otwarcia ofert - 24.11.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-11-24
688 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów” - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - 17.11.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-11-17
687 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 16.11.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-11-16
686 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki gmina Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2016-11-02
685 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki mieszkaniowej, położonej w obrębie wsi Lipianki Jakowska Katarzyna 2016-11-02
684 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2016-11-02
683 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2016-11-02
682 "Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap II" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 18.10.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-10-18
681 „Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap III” - zawiadomienie o wyniku postępowania Jakowska Katarzyna 2016-09-26
680 "Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap III" - zawiadomienie/informacja z sesji otwarcia ofert - 09.09.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-09-09
678 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej działki mieszkaniowej położonej w obrębie wsi Lipianki Jakowska Katarzyna 2016-08-30
679 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek położonych w obrębie wsi Lipianki Jakowska Katarzyna 2016-08-30
677 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2016-08-30
676 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2016-08-30
675 "Budowa drogi gminnej w m. Karolewo – Etap III" - ogłoszenie o zamówieniu - 25.08.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-08-25
674 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie wsi Lipianki Jakowska Katarzyna 2016-08-19
673 "Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2016/2017, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 11.08.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-08-11
672 „Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2016/2017, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 12.07.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-07-12
671 "Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz do Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2016/2017, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 04.07.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-07-04
670 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki gmina Nowy Duninów - 27.06.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-06-27
668 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 27.06.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-06-27
669 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki mieszkaniowej, położonej w obrębie wsi Lipianki - 27.06.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-06-27
667 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 27.06.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-06-27
666 V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym nr 12 przy ul. Włocławskiej w miejscowości i gminie Nowy Duninów - ogłoszenie o przetargu, 06.06.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-06-06
665 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi: Dzierzązna, ujawnionych w księdze wieczystej Nr PL1G/00005020/7 Duch Magdalena 2016-04-20
664 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi: Dzierzązna, ujawnionych w księdze wieczystej Nr PL1G/00022186/3 Duch Magdalena 2016-04-20
663 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki mieszkaniowej, położonej w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2016-04-20
662 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Lipianki Duch Magdalena 2016-04-20
661 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości i gminie Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2016-04-04
660 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 45,23 m2 w budynku mieszkalnym nr 12, położonym na działce nr 399/2 o pow.0,2412 ha przy ul. Włocławskiej w miejscowości i gminie Nowy Duninów - ogłoszenie o przetargu - 29.01.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-01-29
659 "Dostawa w roku 2016 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 04.-1.2016r. Jakowska Katarzyna 2016-01-04
658 "Dostawa w roku 2016 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.12.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-12-28
657 IV publiczny przetarg ustny nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna, ujawnionych w księdze wieczystej Nr PL1G/00022186/3 - 28.12.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-12-28
656 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna, ujawnionych w księdze wieczystej Nr PL1G/00005020/7 - 28.12.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-12-28
655 „Dostawa w roku 2016 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 16.12.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-12-16
654 „Dostawa w roku 2016 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 16.12.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-12-16
653 "Dostawa w roku 2016 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 01.12.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-12-01
652 "Dostawa w roku 2016 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 01.12.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-12-01
651 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego położonym na działce nr 399/2 przy ul. Włocławskiej w miejscowości i gminie Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2015-11-24
650 "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Wierzbowa - Etap III" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 14.10.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-10-14
647 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2015-10-12
648 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2015-10-12
649 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem typu usługowego, dawniej wykorzystywanym na cele handlowo-usługowe, obecnie w stanie bardzo zdewastowanym o powierzchni użytkowej ok.180 m2, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 10/8 o pow. 0,1800 ha w obrębie wsi Soczewka gmina Nowy Duninów Jakowska Katarzyna 2015-10-12
646 „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Wierzbowa – Etap III” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 02.10.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-10-02
645 „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów, ul. Wierzbowa – Etap III” - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - 30.09.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-09-30
643 "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa - Etap III" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 18.09.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-09-29
644 publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż n/w działki mieszkaniowej, położonej w obrębie Nowy Duninów-informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu 24.09.2015 Duch Magdalena 2015-09-24
642 "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa - Etap III" - ogłoszenie o zamówieniu - 17.09.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-09-17
641 publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 12 przy ul. Włocławskiej w miejscowości Nowy Duninów Duch Magdalena 2015-09-11
640 "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2015/2016, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 26.08.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-08-26
639 publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki mieszkaniowej, położonej w obrębie wsi Nowy Duninów - 24.08.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-08-24
638 „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2015/2016” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 07.08.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-08-07
637 publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem typu usługowego położonej na działce o numerze ewidencyjnym 10/8 w obrębie wsi Soczewka gmina Nowy Duninów - 06.08.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-08-06
636 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2015/2016, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 06.08.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-08-06
635 "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2015/2016" - ogłoszenie o zamówieniu - 30.07.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-07-30
634 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Nowym Duninowie - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 27.07.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-07-27
633 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami położonej w obrębie wsi Nowy Duninów gmina Nowy Duninów - 16.07.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-07-16
632 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2015/2016, gm. Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 16.07.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-07-16
631 „Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2015/2016, gm. Nowy Duninów ” - zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ - 08.07.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-07-08
630 „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Nowym Duninowie” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 06.07.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-07-06
629 "Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie oraz Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2015/2016, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 02.07.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-07-03
628 "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Nowym Duninowie" - ogłoszenie o zamówieniu - 26.06.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-06-26
627 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi: Dzierzązna - 25.06.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-06-25
626 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna - 25.06.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-06-25
625 V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami: mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej ok.180 m2 i gospodarczym, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 75/2 o pow. 0,3907 ha w obrębie wsi Nowy Duninów gmina Nowy Duninów - 21.04.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-04-21
624 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi: Dzierzązna - 13.04.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-04-13
623 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi: Dzierzązna - 13.04.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-04-13
622 publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Nowy Duninów, gmina Nowy Duninów - 20.03.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-03-20
621 "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 17.02.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-02-17
620 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami położonej na działce o numerze ewidencyjnym 75/2 o pow. 0,3907 ha w obrębie wsi Nowy Duninów gmina Nowy Duninów - 16.02.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-02-16
619 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 09.02.2015 Jakowska Katarzyna 2015-02-11
618 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji” - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - 29.01.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-01-29
617 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji” - ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - 28.01.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-01-28
616 "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 28.01.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-01-28
615 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji” - odpowiedź na pytanie wykonawcy - 26.01.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-01-26
614 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji - ogłoszenie o zamówieniu 15.01.2015 Jakowska Katarzyna 2015-01-16
613 "Dostawa w roku 2015 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 08.01.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-01-08
612 "Dostawa w roku 2015 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 08.01.2015r. Jakowska Katarzyna 2015-01-08
611 „Dostawa w roku 2015 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 30.12.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-12-30
610 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 30.12.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-12-30
609 „Dostawa w roku 2015 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 23.12.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-12-23
608 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych, położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2014-12-22
607 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek mieszkaniowych położonych w obrębie wsi Dzierzązna Jakowska Katarzyna 2014-12-22
606 "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa, gm. Nowy Duninów" - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - 18.12.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-12-18
604 "Dostawa w roku 2015 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 12.12.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-12-12
605 „Dostawa w roku 2015 peletu do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - odpowiedź na zapytanie wykonawcy - 12.12.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-12-12
603 „Dostawa w roku 2015 peletu do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” - zawiadomienie o zmianie treści SIWZ - 10.12.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-12-10
602 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowy Duninów” - zawiadomienie o wyniku postępowania - 09.12.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-12-09
601 "Dostawa w roku 2015 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów" - ogłoszenie o zamówieniu - 08.12.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-12-09
600 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami: mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej ok.180 m2 i gospodarczym, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 75/2 o pow. 0,3907 ha w obrębie wsi Nowy Duninów gmina Nowy Duninów - 05.12.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-12-05
598 "Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 19.11.2014r. Jakowska Katarzyna 2014-11-19
597 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki mieszkaniowej położonej w obrębie wsi Lipianki Jakowska Katarzyna 2014-11-12

[Liczba odsłon: 1429283]

przewiń do góry