Zobacz podgałęzie
 • Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 września 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz plik
 • Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 4 września 2020 roku w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków: Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, GOPS w Nowym Duninowie, Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Pobierz plik
 • Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 sierpnia 2020  roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2020 rok. Pobierz plik.

 • Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 14 sierpnia  2020 roku w sprawie przedstawienia informacji: o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 rok; o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 rok; z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 Gminnej Biblioteki Publicznej; z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce. Pobierz plik
 • Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków: Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, GOPS w Nowym Duninowie, Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Pobierz plik
 • Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia z dnia 31 lipca 2020  roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2020 rok. - pobierz plik.
  • Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2020 - pobierz plik
  • Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 46/2020 - pobierz plik
  • Załącznik nr 3 i 4 do zarządzenia nr 46/2020 - pobierz plik
  • Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 46/2020 - pobierz plik
 • Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31.07.2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zamian za święto przypadające w sobotę. - pobierz plik docx
 • Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze Partnera w celu wspólnej realizacji projektu. - pobierz plik pdf
 • Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. - pobierz plik docx
 • Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia planu działań w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 w pracy - pobierz plik pdf
 • Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie upoważnienia  pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie Pani Aldony Olender do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia dobry start. - pobierz plik docx
 • Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia dobry start. - pobierz plik docx
 • Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 09 lipca 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. - pobierz plik docx
 • Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobierz plik docx (dokument podpisany elektronicznie)
 • Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. - pobierz plik  
 • Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2020  roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2020 rok - pobierz plik
 • Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 20 kwietnia 2020  roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2020 rok - pobierz plik  
 • Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków: Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, GOPS w Nowym Duninowie - pobierz plik
 • Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków: Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. - pobierz plik doc.
 • Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 marca 2020  roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2020 rok. - pobierz plik doc .
 • Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zaprzestania wykonywania pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie - pobierz plik pdf
 • Zarządzenie   Nr  15/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia   10 marca  2020 roku sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019  rok. - pobierz plik
 • Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków: Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, GOPS w Nowym Duninowie, Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. - pobierz plik
 • Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 24 lutego 2020  roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2020 rok - pobierz plik
 • Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad zapewnienia dzieciom, młodzieży i uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej - pobierz plik .
 • Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w 2020 roku - pobierz plik
  • Załącznik do Zarządzenia 10/2020 - treść ogłoszenia z załącznikami - pobierz plik
 • Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2020 r.pn. „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2020 r.” - pobierz plik
 • Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków: Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, GOPS w Nowym Duninowie, Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. - pobierz plik
 • Zarządzenie nr 6 /2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Nowy Duninów . - pobierz plik.
 • Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021, do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów . - pobierz plik
   
 • Zarządzenie nr  4/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów - pobierz plik
   
 • Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 9 stycznia 2020 r.  w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „ Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2020 r.” - pobierz plik
 • Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 1/2020   Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  na 2020 rok. - pobierz plik

 


 

Załączone pliki:
zarz_50_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data dodania: 2020-10-23 13:33:01
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-23 13:33:01
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-09 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-23 13:38:02
 • Liczba odsłon: 388
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430295]

przewiń do góry