Nowy Duninów, dn. 13.08.2020 r.
SE.042.1.2020.KS
Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, wiedza edukacja rozwój usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. – pobierz plik pdf
============================================
Nowy Duninów, 31 lipca 2020 r.

Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowania dokumentu pn. „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door w gminie Nowy Duninów”.
Niniejsze konsultacje mają pomóc gminie Nowy Duninów w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz opracowaniu kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w tym zakresie.
Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w gminie Nowy Duninów, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek edukacyjnych, kulturalnych, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony.
 
Ankieta jest anonimowa i przeznaczona do osób starszych, chorych i mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na: ograniczoną sprawność, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, niewidomych, słabowidzących i innych.

Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców gminy Nowy Duninów w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz stanowić będą podstawę do opracowania diagnozy potrzeb.

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.
 
Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

 
Konsultacje rozpoczną się dn. 31 lipca 2020 roku i potrwają do dn. 7 sierpnia 2020 r., przy czym odbywać się będą w formie:
 
1.    Zbierania ankiet w postaci papierowej. Ankiety mogą być składane w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów w sekretariacie pokój nr 11.

2.    Zbierania ankiet w postaci elektronicznej. Ankiety mogą być przesyłane na adres email ug@nowyduninow.info.pl
 
Konsultacje zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.
Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.
 
Osoba odpowiedzialna
Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie gminy Nowy Duninów jest Katarzyna Majchrowska tel. 24 261 02 36 wew. 116.
============
Ankieta - pobierz plik pdf lub pobierz plik docx
Pełna treść ogłoszenia o konsultacjach - pobierz plik docx .
=============================================


Nowy Duninów, dn. 22 lipca 2020 r.
SE.042.1.2020.KS
Wójt Gminy Nowy Duninów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy  wdrożeniowej - tekst ogłoszenia - pobierz plik docx.

Wyniki naboru - przejdź do obwiesczenia
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-13 14:37:13
  • Liczba odsłon: 119
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430317]

przewiń do góry