Nowy Duninów, dn. 27.01.2020 r.
SE.8010.2.2019.KS                                                                      
Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego na wybór realizatora  programu zdrowotnego w 2020r. pn. „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2020 r.” - pobierz plik
================================
Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2020 r.pn. „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2020 r.” - pobierz plik
================================

Załącznik do zarządzenia Nr 3/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów

z dnia 9 stycznia 2020 r.


Ogłoszenie o konkursie
 

   Wójt Gminy Nowy Duninów, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ), art. 48b ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2020 r.”

 1. Program zdrowotny pn. „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2020 r.”  stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2020 r.” stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 3. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
 4. Ramowy wzór umowy na realizację programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2020 r.” stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
 5. Sprawozdanie miesięczne stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
 6. Sprawozdanie końcowe stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia.
 7. Ankieta satysfakcji stanowi załącznik nr 7 do Ogłoszenia.
 8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia.
 9. Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowi załącznik nr 9 do Ogłoszenia.

POWIĄZANE PLIKI:

 • Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 9 stycznia 2020 r.  w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „ Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2020 r.” - pobierz plik
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-02 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-27 13:41:36
 • Liczba odsłon: 105
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1429303]

przewiń do góry