05.01.2021 r.

Przypominamy - każdy z państwa otrzymał indywidualny nr konta bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami!

Nowy formularz deklaracji, harmonogram oraz nowe stawki za gospodarowanie odpadami dostępne są w zakładce "Pliki do pobrania" lub tu:

  • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - pobierz plik
    DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - pobierz plik

10.08.2020 r.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach  z 2019/ 2020. wprowadziła szereg zmian  w zakresie  funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK)  w gminie. W myśl  powyższych przepisów na terenie Gminy Nowy Duninów PSZOK zlokalizowany w Nowym Duninowie przy ul. Parkowej 4  działa na następujących zasadach:

 1.       Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych w postaci: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (kompletnego), zużytych opon pojazdów osobowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, odpadów niebezpiecznych, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpadów tekstyliów i odzieży, odpadów papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, szkła są dostarczane samodzielnie przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Nowym Duninowie przy ul. Parkowej 4.

2.       W/w odpady od mieszkańców Gminy Nowy Duninów, są nieodpłatnie  odbierane w PSZOK-u w zależności od zapotrzebowania i dostępności kontenerów w danej chwili, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu tego zapotrzebowania wg wzoru wniosku załączonego poniżej. Od pozostałych właścicieli nieruchomości Gminy Nowy Duninów odpady są odpłatnie odbierane w PSZOK-u w zależności od zapotrzebowania i dostępności kontenerów w danej chwili, po uprzednim złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.       Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wytworzone i starannie posegregowane odpady komunalne określone w pkt 1, na zasadach określonych w pkt 2. Do rozładunku i umieszczenia w kontenerach dostarczonych odpadów  zobowiązany jest ich dostawca.

4.       Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, które nie wymagają uzyskania zezwoleń ustalonych przez odrębne przepisy, w tym również gruz, są odbierane od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku z terenu nieruchomości, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na 7 dni przed terminem odbioru pod nr 242610236 w. 122. Harmonogram odbioru tych odpadów jest podany do publicznej wiadomości mieszkańców gminy. Właściciele nieruchomości mogą także dostarczać w/w odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na zasadach określonych w pkt 2.

5.       Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi w dni robocze godzinach 9.30-12.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem  obsługującym PSZOK ( pokój nr 1 w siedzibie Urzędu Gminy i telefonicznie nr 242610236 w. 122).

Formularz wniosku - pobierz plik docx

=========================

Urząd Gminy Nowy Duninów przypomina, iż  art.  5 ust.1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) nakłada na każdego właściciela nieruchomości obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zgodnie z wymaganiami określonymi  w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów.

 

Ulotka o zasadach segregacji odpadów  na terenie naszej gminy do stosowania w bieżącej segregacji odpadów komunalnych znajduje się w zakładce "Segregacja odpadów".
 
W worki do segregacji zaopatruje  przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na terenie naszej gminy, dodatkowo można nabyć worki w tut. Urzędzie Gminy, pokój nr 1, tel.  512372516.

=========================

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-05 14:57:03
  • Liczba odsłon: 1629
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430269]

przewiń do góry