• Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Duninowie z dnia 201 października 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata na radnego - pobierz plik pdf

  • Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Duninowie z dnia 20 października 2018 r. w sprawie unieważnienia rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2-18 r. - pobierz plik pdf

========================================

DYŻUR GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Duninowie

z dnia 18 października 2018r.

Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Duninowie podaje do publicznej wiadomości informację o terminach dyżurów członków komisji pełnionych w celu rozstrzygnięcia ewentualnych spraw związanych z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018r.:

- 20 października (sobota)  w godz. 8:00-20:00

- 21 października (niedziela) od godz.  7:00

Dyżury pełnione będą w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09 – 505 Nowy Duninów.

Tel. kontaktowy w godzinach dyżurów: 24/261 02 36 wew. 112.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Ewa Romańska

  =====================================================================

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Duninowie z dnia 29 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Gminy Nowy Duninów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz plik pdf

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Duninowie z dnia 27 września 2018 roku, w sprawie losowania numerów dla list dla kandydatów - pobierz plik pdf.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z Nowym Duninowie z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Nowy Duninów nez głosowania w okręgu wyborczym nr 7 - pobierz plik pdf.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z Nowym Duninowie z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Nowy Duninów nez głosowania w okręgu wyborczym nr 11 - pobierz plik pdf.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z Nowym Duninowie z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Nowy Duninów nez głosowania w okręgu wyborczym nr 14 - pobierz plik pdf.

===================================================

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 24 września 2018 r. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie numerów oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBWIESZCZENIE  Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Duninowie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 7, 11, 14 w wyborach do Rady Gminy Nowy Duninów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz tekst obwieszczenia (plik pdf)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku - Urząd Gminy w Nowym Duninowie informuje, iż w dniu 21 września 2018 roku, zgodnie  z kalendarzem wyborczym, upływa termin zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Nowy Duninów.

Zgłoszeń kandydatów do OKW dokonują pełnomocnicy (lub upoważnione przez nich osoby) zarejestrowanych komitetów wyborczych.

Wzór zgłoszenia ( komisja ds. przeprowadzenia głosowania , komisja ds. ustalenia wyników głosowania ) i zasady powoływania Komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie (pokój nr 9) w dniach:
• od 13 września 2018 roku do 21 września 2018 roku (z wyjątkiem soboty i niedzieli) w godz. od  9 00 do 15 00.

Nr telefonu kontaktowego: 24 261 02 36 wew. 111

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DYŻURY Gminnej Komisji Wyborczej:

12.09.2018 r.: godz. 14.00 – 17.00
13.09.2018 r.: godz. 7.00 - 9.00
14.09.2018 r. godz. 13.00 - 15.00
15.09.2018 r. godz. 8.00 - 10.00
17.09.2018 r. godz. 18.00 - 24.00 - zmiana godzin. Komisja rozpoczyna dyżur o godz. 18.00.
18.09.2018 r. godz. 13.00 - 15.00
19.09.2018 r. godz. 13.00 - 15.00
20.09.2018 r. godz. 7.00 - 9.00
21.09.2018 r. godz. 13.00 - 15.00
22.09.2018 r. godz. 8.00 - 10.00
24.09.2018 r. godz. 13.00 - 15.00
25.09.2018 r. godz. 13.00 - 15.00
26.09.2018 r. godz. 20.00 - 24.00

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Duninowie - po zmianie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postanowienie Nr 198/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Duninowie oraz Postanowienie Nr 231/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 10 września 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Nowy Duninów na okręgi wyborcze - pobierz plik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej - pobierz plik
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Płocku w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz plik
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - pobierz plik
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA
Zgodnie z Kalendarzem wyborczym w dniu 27 sierpnia br. upływa termin zawiadomienia odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie lub Komisarza Wyborczego w Płocku  o utworzeniu komitetu wyborczego.

Informacje dotyczące tworzenia komitetów wyborczych oraz niezbędne druki są dostępne na stronie PKW pod adresem: pkw.gov.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, pokój nr 9, tel. 24 261 02 36.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 roku, w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 91 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 roku - pobierz plik pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pod adresem http://plock.kbw.gov.pl/ opublikowana została informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury .
------------------------------------------------

Do 6 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Płocku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-21 15:04:08
  • Liczba odsłon: 413
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411329]

przewiń do góry