• Zarządzenie nr 109/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia planu kontroli na 2019 rok

 • Zarządzenie nr 104/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z dnia 7 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2019.

 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 104/2018 - pobierz plik docx (edytowalny) lub pdf

 • Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 12 grudnia 2018 roku  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 • Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2018 roku  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 • Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 26 listopada 2018 roku  w sprawie: powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy oraz upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Nowy Duninów.
 • Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 13 listopada 2018 roku  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 23 listopada 2018 roku  w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Nowy Duninów.
 • Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 16 listopada 2018 roku  zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Nowy Duninów.
 • Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 7 listopada 2018 roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 • Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 24 października 2018 roku  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 • Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 17 października  2018 roku zmieniające zarządzenia w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy  oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 5 października 2018 roku  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 • Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 4 października  2018 roku  w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy  oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2018 roku  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 • Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie:  upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.
 • Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udziale zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 14 września 2018 roku  w sprawie: utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza Wójta Gminy Nowy Duninów.
 • Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 września 2018 roku  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie - Młodszego referenta do spraw planowania przestrzennego i ochrony środowiska.
 • Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 4 września 2018 roku  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 • Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: utworzenia nowych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.                                                                                        
 • Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 29  lipca 2018 roku  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 23 sierpnia 2018 roku  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 • Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 sierpnia 2018 roku  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie - Podinspektora do spraw planowania inwestycji

 • Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie - Młodszego referenta do spraw planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

 • Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 17 sierpnia 2018 r.  w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia dobry start.

 • Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie - Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska.
 • Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 • Zarządzenie Nr 62/2018   Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie: utworzenia nowych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.

 • Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 • Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 • Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie:  upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie Pani Aldony Olender do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia dobry start.
 • Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie:  wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do realizacji zadań z zakresu rządowego programu „Dobry start” i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia dobry start.
 • Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wyznaczenia wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: utworzenia nowych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 •  Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2018r.  "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Nowy Duninów w latach  2018-2020"
 •  Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania postępowania na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie - Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 •   Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 •   Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian    planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 •  Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 25  maja 2018 r. w sprawie: Instrukcji postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Nowym.
 •  Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 25  maja 2018 r. w sprawie: metodyki szacowania ryzyka naruszania praw lub wolności osób fizycznych w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia  25  maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 •  Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 • Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: utworzenia nowych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 • Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 • Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Nowym Duninowie do działania w imieniu Wójta Gminy Nowy Duninów, jako organu gminy.
 • Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 • Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców z załącznikami.
Informacje dodatkowe:
  • załączniki do zarządzenia nr 31/2018 - wersja do edycji - możemy przesłać pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 • Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
 • Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok.
 • Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 • Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia
 •  Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia
 • Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia
 • Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów.
 • Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2018
 • Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2018 rok.
 • Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 12 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie: powołania Komisji do spraw inwentaryzacji zabudowanej nieruchomości.