• Uchwała nr 136/XVI/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów-Grodziska-granica województwa" na długości 3,850 km przy udziale finansowym Powiatu Płockiego oraz Skarbu Państwa - P.G.L. Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gostynin.

=============================================================================================

  • Uchwała nr 127/XV/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Gminy Nowy Duninów do wspólnej realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej, poprzez budowę, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych, w gminach członkach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. 
===========================================================================
  • Uchwała nr 117/XIV/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Duninów.
  ============================================================================

===========================================================================
  • Uchwała nr 103/XII/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Duch Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-26 12:50:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Duch Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-09 08:17:00
  • Liczba odsłon: 639
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1429314]

przewiń do góry