• Zarządzenie nr 71/2011 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2011 r.w sprawie określenia wzoru wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej.
  • Zarządzenie nr 70/2011 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2011 r.w sprawie powołania koordynatora ds. współpracy gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi.
  • Zarządzenie nr 59/2011 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 6 grudnia 2011 r.w sprawie:  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowy Duninów projektu Uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  • Zarządzenie nr 58/2011 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 6 grudnia 2011 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2012.
  •   Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
załącznik do zarządzenia nr 51/2011
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-08 15:13:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-14 13:58:14
  • Liczba odsłon: 348
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430274]

przewiń do góry