--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Uchwała nr 116/XIV/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 18 września 2020 roku, w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nowy Duninów.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Uchwała nr 115/XIII/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 maja 2020 roku, w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2020  na terenie Gminy Nowy Duninów oraz wykazu kąpielisk  w roku 2020 na terenie Gminy Nowy Duninów;
 • Uchwała nr 114  /XIII/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 maja 2020 roku, zmieniająca uchwałę Nr 101/XIII/2019z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;
 • Uchwała nr 113/XIII/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 maja 2020 roku, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów na lata 2020-2022;

 

 • Uchwała nr 111/XIII/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 maja 2020 roku, w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej pn.:„ Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2020 r.”;
 • Uchwała nr 110/XIII/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 maja 2020 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Stary Duninów,
 • Uchwała nr 109/XIII/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 maja 2020 roku, zmieniająca uchwałę nr 50/VII/2019 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowy Duninów,
 • Uchwała nr 107/XIII/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów ;
 • Uchwała nr 106/XIII/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
 • Uchwała nr 105/XIII/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2019 rok;
 • Uchwała nr 104/XIII/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
Załączone pliki:
uch_109_2020 - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Kalwas
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-09-25 11:35:08
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-25 11:35:08
uch_115_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-18 14:32:37
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-18 14:32:37
uch_114_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-18 14:39:07
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-18 14:39:07
uch_116_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-18 14:49:28
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-18 14:49:28
uch_113_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-18 14:55:11
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-18 14:55:11
uch_112_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-18 15:00:42
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-18 15:00:42
uch_112_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-18 15:01:04
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-18 15:01:04
zal_do_uch__112_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-18 15:02:59
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-18 15:02:59
zal_do_uch__112_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-18 15:03:17
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-18 15:03:17
uch_111_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:14:19
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:14:19
uch_111_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:14:39
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:14:39
uch_110_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:19:40
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:19:40
zal_nr_1_110_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:22:12
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:22:12
zal_nr_1_110_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:22:36
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:22:36
uch_117_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:37:47
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:37:47
uch_117_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:38:06
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:38:06
zal_nr_1_117_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:39:13
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:39:13
zal_nr_1_117_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:39:37
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:39:37
zal_nr_2_117_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:40:04
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:40:04
zal_nr_2_117_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:40:21
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:40:21
uch_118_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:46:33
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:46:33
zal_1_118_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:50:12
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:50:12
zal_1_118_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:50:32
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:50:32
zal_2_118_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:51:00
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:51:00
zal_2_118_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:51:28
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:51:28
zal_nr_3_118_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:51:55
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:51:55
zal_nr_3_118_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:52:16
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:52:16
zal_nr_4_118_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:52:43
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:52:43
zal_nr_4_118_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:53:04
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:53:04
zal_nr_4_118_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:53:14
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:53:14
zal_nr_5_118_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:53:49
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:53:49
zal_nr_5_118_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:54:05
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:54:05
uch_119_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:55:20
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:55:20
uch_119_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:55:38
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:55:38
uch_120_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:56:02
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:56:02
uch_120_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 14:56:18
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:56:18
uch_121_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 15:00:30
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 15:00:30
uch_121_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-21 15:00:50
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 15:00:50
uch_122_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:09:55
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:09:55
uch_122_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:10:20
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:10:20
uch_123_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:11:40
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:11:40
uch_123_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:12:00
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:12:00
uch_124_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:17:34
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:17:34
uch_124_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:17:51
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:17:51
zal_nr_1_124_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:18:42
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:18:42
zal_nr_1_124_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:19:26
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:19:26
uch_125_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:20:45
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:20:45
uch_125_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:21:11
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:21:11
program_1_125_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:24:50
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:24:50
program_1_125_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:25:16
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:25:16
program_1_125_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:25:28
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:25:28
prognoza_oddz_2_125_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:25:53
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:25:53
prognoza_oddz_2_125_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:26:34
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:26:34
podsumowanie_strategicznej_oceny_3_125_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:27:00
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:27:00
podsumowanie_strategicznej_oceny_3_125_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:27:16
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:27:16
uch_126_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:40:26
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:40:26
uch_126_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:40:41
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:40:41
uch_127_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:41:08
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:41:08
uch_127_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 12:41:33
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:41:33
uch_128_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:11:16
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:11:16
uch_128_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:11:45
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:11:45
zal_nr_1_128_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:13:05
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:13:05
zal_nr_1_128_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:13:36
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:13:36
zal_nr_2_128_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:14:00
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:14:00
zal_nr_2_128_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:14:15
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:14:15
uch_129_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:16:06
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:16:06
uch_129_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:16:22
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:16:22
zal_nr_1_129_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:17:17
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:17:17
zal_nr_1_129_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:17:34
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:17:34
zal_nr_2_129_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:18:28
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:18:28
zal_nr_2_129_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:18:46
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:18:46
zal_nr_3_129_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:19:21
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:19:21
zal_nr_3_129_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:19:39
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:19:39
zal_nr_4_129_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:20:42
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:20:42
zal_nr_4_129_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:20:56
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:20:56
zal_nr_5_129_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:21:21
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:21:21
zal_nr_5_129_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2020-12-22 13:21:38
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 13:21:38
uch_130_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-13 15:09:10
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 15:09:10
uch_130_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-13 15:09:36
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 15:09:36
uch_131_152020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-13 15:11:47
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 15:11:47
uch_131_152020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-13 15:12:10
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 15:12:10
uch_132_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-13 15:27:28
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 15:27:28
uch_132_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-13 15:27:43
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 15:27:43
uch_133_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-13 15:29:07
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 15:29:07
uch_133_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-13 15:29:32
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 15:29:32
uch_134_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-13 15:34:50
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 15:34:50
uch_134_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-13 15:35:23
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 15:35:23
uch_135_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-13 15:59:37
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 15:59:37
uch_135_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-13 16:00:08
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 16:00:08
zal_do_uch_135_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-13 16:02:11
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 16:02:11
zal_do_uch_135_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-13 16:02:32
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 16:02:32
uch_136_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-13 16:19:53
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-13 16:19:53
uch_137_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 14:44:57
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 14:44:57
uch_137_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 14:45:12
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 14:45:12
uch_138_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 14:46:23
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 14:46:23
uch_138_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 14:46:38
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 14:46:38
uch_139_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 14:47:30
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 14:47:30
uch_139_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 14:47:57
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 14:47:57
uch_139_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 14:50:44
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 14:50:44
zal_nr_1_do_uch_139_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:00:17
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:00:17
zal_nr_1_do_uch_139_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:01:20
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:01:20
zal_nr_2_do_uch_139_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:01:55
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:01:55
zal_nr_2_do_uch_139_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:02:09
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:02:09
druk_di-ww - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:02:57
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:02:57
druk_di-ww - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:03:18
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:03:18
zal_nr_3_do_uch_139_15_2020_xml - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:04:59
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:04:59
zal_nr_3_do_uch_139_15_2020_xml - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:05:19
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:05:19
uch_140_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:12:18
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:12:18
uch_140_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:12:40
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:12:40
zal_nr_1_do_uch_140_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:14:30
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:14:30
zal_nr_1_do_uch_140_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:15:04
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:15:04
uch_nr_141_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:16:03
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:16:03
uch_nr_141_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:16:37
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:16:37
zal_do_uch_141_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:17:14
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:17:14
zal_do_uch_141_15_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-19 15:17:33
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 15:17:33
uch_142_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 13:49:56
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 13:49:56
uch_142_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 13:50:20
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 13:50:20
uch_142_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 13:51:02
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 13:51:02
uch_142_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 13:51:34
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 13:51:34
zal_1_uch_142_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 13:58:44
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 13:58:44
zal_1_uch_142_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 13:59:04
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 13:59:04
zal_2_uch_142_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 13:59:50
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 13:59:50
zal_2_uch_142_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:00:08
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:00:08
wniosek_wojta - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:37:49
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:37:49
wniosek_wojta - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:38:04
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:38:04
uch_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:38:58
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:38:58
uch_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:39:29
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:39:29
zal_1_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:40:17
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:40:17
zal_1_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:40:33
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:40:33
zal_2_do_144_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:41:13
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:41:13
zal_2_do_144_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:41:26
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:41:26
zal_3_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:42:01
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:42:01
zal_3_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:42:15
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:42:15
zal_4_do_143_16_202 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:43:13
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:43:13
zal_4_do_143_16_202 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:43:27
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:43:27
zal_5_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:44:01
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:44:01
zal_5_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:44:17
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:44:17
zal_6_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:45:07
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:45:07
zal_6_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:45:22
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:45:22
zal_7_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:45:55
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:45:55
zal_7_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:46:13
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:46:13
zal_8_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:46:49
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:46:49
zal_8_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:47:02
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:47:02
zal_9_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:47:23
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:47:23
zal_9_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:47:39
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:47:39
uch_144_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:48:25
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:48:25
uch_144_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:48:40
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:48:40
zal_1_do_144_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:50:05
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:50:05
zal_1_do_144_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:50:19
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:50:19
zal_2_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:55:48
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:55:48
zal_2_do_143_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:56:10
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:56:10
zal_3_do_144_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:58:19
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:58:19
zal_3_do_144_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:58:36
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:58:36
zal_4_do_144_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:59:00
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:59:00
zal_4_do_144_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:59:15
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:59:15
zal_5_do_144_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 14:59:41
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:59:41
zal_5_do_144_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:00:04
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:00:04
uch_154_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:02:57
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:02:57
uch_154_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:03:14
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:03:14
uch_153_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:06:29
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:06:29
uch_153_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:06:45
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:06:45
uch_152_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:08:38
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:08:38
uch_152_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:08:56
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:08:56
uch_151_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:10:53
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:10:53
uch_151_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:11:08
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:11:08
uch_150_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:13:26
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:13:26
uch_150_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:13:42
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:13:42
uch_148_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:19:02
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:19:02
uch_148_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:19:16
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:19:16
uch_147_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:20:58
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:20:58
uch_147_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:21:12
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:21:12
uch_146_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:22:01
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:22:01
uch_146_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:22:17
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:22:17
uch_145_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:23:02
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:23:02
uch_145_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:23:17
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:23:17
uch_149_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:25:09
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:25:09
uch_149_16_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data dodania: 2021-01-22 15:25:24
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:25:24
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-16 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kalwas Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 15:25:45
 • Liczba odsłon: 233
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430225]

przewiń do góry