Wójt Gminy Nowy Duninów, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033.) informuje, o terminie polowań zbiorowych na terenie gminy Nowy Duninów.

Sezon łowiecki 2019/2020

Plany Polowań Zbiorowych
 • Obwód Nr 264 - Koło Łowieckie WKŁ 328 TROP - Zarząd Koła Łowieckiego zawiadamia, że w dniu 11.01.2020 r. na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 264 zaplanowane zostało polowanie zbiorowe, w godzinach: 7.00 -16.00.
 • Obwód Nr 264 - Koło Łowieckie WKŁ 328 TROP - Zarząd Koła Łowieckiego zawiadamia, że w dniu 04.01.2020 r. na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 264 zaplanowane zostało polowanie zbiorowe, w godzinach: 7.00 -16.00.
 • Obwód Nr 264 - Koło Łowieckie WKŁ 328 TROP - Zarząd Koła Łowieckiego zawiadamia, że w dniu 21.12.2019 r. na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 264 zaplanowane zostało polowanie zbiorowe, w godzinach: 7.00 -16.00.
 • Obwód Nr 264 - Koło Łowieckie WKŁ 328 TROP - Zarząd Koła Łowieckiego zawiadamia, że w dniu 07.12.2019 r. na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 264 zaplanowane zostało polowanie zbiorowe, w godzinach: 7.00 -16.00.
 • Obwód Nr 264 - Koło Łowieckie WKŁ 328 TROP - Zarząd Koła Łowieckiego zawiadamia, że w dniu 09.11.2019 r. na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 264 zaplanowane zostało polowanie zbiorowe. „Hubertowskie”, „ Hubertus Gostyniński”. Jednocześnie informujemy, iż planujemy rozpoczęcie polowania o godzinie 7.00 natomiast zakończenie planowane jest o godzinie 16.00.
 • Obwód Nr 303 - Koło Łowieckie Nr 36 przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - pobierz plik pdf
 • Obwód Nr 265 - Koło Łowieckie Łoś - pobierz plik
 • Obwód Nr 304 - Koło Łowieckie nr 308 przy Wojskowej Akademii Technicznej - pobierz plik
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkody Łowieckie 2019

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 13 pażdziernika 1995 r., (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.), wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1.    imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2.      wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3.      wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.


Obwód 308:
Wojskowe Koło Łowieckie nr 308
przy Wojskowej Akademii Technicznej
ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Książki ewidencji pobytu - polowań indywidualnych do wglądu pod adresem:
 • obwód 304 - Choinek 5, 09-500 Gostynin
 • obwód 265 - Kamion 6, 09-505 Nowy Duninów
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Nowy Duninów, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033.) informuje, o terminie polowań zbiorowych na terenie gminy Nowy Duninów.

Sezon łowiecki 2018/2019

 • Koło Łowieckie nr 36 przy KPRM informuje, że zgodnie z zaleceniem Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie planowane są dodatkowe polowania zbiorowe na ternie obwodu łowieckiego nr 303 w dniach: 19 stycznia 2019 roku i 26 stycznia 2019 roku w godzinach od 8:00 do 16:00. Polowania te wchodzą w skład polowań wielkoobszarowych.

 • Zgodnie z art.42ab   Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Prawo Łowieckie,   Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 328 „ TROP”   zawiadamia, że w dniu 19.01.2019 r. oraz 26.01.2019 roku   na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 264 zaplanowane zostało polowanie zbiorowe. Jednocześnie informujemy, iż planujemy rozpoczęcie polowania o godzinie 7.30 natomiast zakończenie planowane jest o godzinie 16.00.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 października 2018 roku, o terminach polowań zbiorowych Koła łowieckiego LEŚNIK w Łącku - pobierz plik pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 12 października 2018 roku, o terminach polowań zbiorowych Wojskowego Koła łowieckiego TROP w Warszawie - pobierz plik pdf
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 17 września 2018 roku, o terminach polowań zbiorowych Koła łowieckiego ŁOŚ w Gostyninie - pobierz plik pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-03 10:06:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Duch Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-03 10:06:05
 • Liczba odsłon: 44
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411315]

przewiń do góry