• Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2019 r. pn. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów” - pobierz plik pdf

Załącznik do zarządzenia Nr 28/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Nowy Duninów , na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), art. 48b ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 1629 i z 2019 r. poz. 492, 2219 ) oraz uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programów polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas III i V szkoły podstawowej w 2019 r.”, „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów” zmienionej uchwałą Nr 47/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 marca 2019 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.

„ Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów” w 2019 roku

 1. Program zdrowotny pn. „ Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów”. stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „ Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów” w 2019 roku stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 3. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
 4. Ramowy wzór umowy na realizację programu zdrowotnego pn. „ Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów” w 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
 5. Sprawozdanie miesięczne stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
 6. Sprawozdanie końcowe stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia.
 7. Ankieta satysfakcji stanowi załącznik nr 7 do Ogłoszenia.
 8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia.
 9. Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art 14 RODO stanowi załącznik nr 9 do Ogłoszenia.

Powiązane pliki:
 • Zarządzenie Nr 28/201 9 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 kwietnia 2018 r.  w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów” - pobierz plik pdf

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie - pobierz plik pdf

 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia - pobierz plik pdf.
 2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia - pobierz plik pdf.
 3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia - pobierz plik pdf.
 4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia - pobierz plik pdf.
 5. Załącznik nr 5 do ogłoszenia - pobierz plik pdf.
 6. Załącznik nr 6 do ogłoszenia - pobierz plik pdf .
 7. Załącznik nr 7 do ogłoszenia - pobierz plik pdf.
 8. Załącznik nr 8 do ogłoszenia - pobierz plik pdf .
 9. Załącznik nr 9 do ogłoszenia - pobierz plik pdf .
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Stawicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-11 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-26 15:44:44
 • Liczba odsłon: 80
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430330]

przewiń do góry