CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ - ZADZWOŃ LUB NAPISZ. Odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące zasad gospodarowania odpadami uzyskacie Państwo u pracownika Urzędu Gminy Pani Hanny Bińkowskiej pod nr telefonu: 24 261 02 36 wew. 112 lub 512 372 516 ; e-mail: h.binkowska@nowyduninow.info.pl lub ug@nowyduninow.info.pl.


KOMUNIKAT do właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Duninów.

Przypominamy, iż zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • w przypadku wyboru selektywnego gromadzenia odpadów (stawka niższa za odpady), oddawane odpady segregujemy i oddajemy do przedsiębiorcy w sposób zgodny z zasadami segregacji obowiązującymi w Gminie Nowy Duninów. Poniżej link , jak należy segregować odpady komunalne.
 • W przypadku zbierania odpadów w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów, Wójt Gminy będzie zmuszony naliczyć opłatę za odbiór odpadów z danej nieruchomości wg stawki jak za zmieszane odpady.
 • Odpady ulegające biodegradacji , w tym odpady zielone - odbierane są  co najmniej raz w miesiącu
 • Odpady selektywnie zbierane - odbierane są co najmniej raz w miesiącu
 • Odpady zmieszane - odbierane są co najmniej raz w miesiącu,
 • Przeterminowane leki i chemikalia należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów, który znajduje się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie przy ul. Gostynińskiej 1A w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 10.00 lub na indywidualne zgłoszenie telefoniczne pod numer 24 261 02 36 w. 112
 • Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów, który znajduje się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie przy ul. Gostynińskiej 1A w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 10.00 lub na indywidualne zgłoszenie telefoniczne pod numer 24 261 02 36 w. 112
 • Popiół z nieruchomości dodatkowo zbierany jest w oznakowanych pojemnikach o pojemności 1100l, które zlokalizowane są w następujących punktach na terenie Gminy Nowy Duninów:
  • Szkoła Podstawowa w Soczewce ul. Ks. Kwiatkowskiego 1
  • Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie ul Gostynińska 1
  • Szkoła Podstawowa w Lipiankach 28a
  • Miejscowość Nowy Duninów:
   • skrzyżowanie ulic Parkowej i Zacisze
   • ul. Plac Strażacki
   • ul. Parcelowa
   • ul. Osiedlowa "przy lipie"
   • ul. Osiedlowa 6
   • ul. Aleja
   • ul. Gostynińska
   • ul. Chabrowa
   • ul. Parcelowa
   • ul. Różana
   • ul. Słoneczna 2
  • Miejscowość Soczewka
   • ul. Lipowa
   • ul. Świerkowa
   • ul. Pocztowa
   • okolice parku - granica z Brwilnem Dolnym
   • ul. Wierzbowa
   • ul. Leśna
  • Brwilno Dolne
   • ul. Słoneczny Zaułek 4
   • ul. Słoneczna 8
   • ul. Mazowiecka 31
   • ul. Wrzosowa
  • Popłacin - przepompownia ścieków
  • Popłacin - przepompownia wody


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-04 09:34:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-04 09:34:49
 • Liczba odsłon: 644
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1429328]

przewiń do góry