SE.8010.1.2017.KS

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2018r. pn. " Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie gminy Nowy Duninów przeciw meningokokom serogrupy C w latach 2018 – 2020„. Nowy Duninów, dn. 17 stycznia 2018 r.

======================

SESE.8010.1.2017.KS                                                                                   Nowy Duninów, dn. 29.12.2017r.

 

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Nowy Duninów


na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. ), art. 48b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1938 z późn. zm. ) oraz  art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1638 z późn. zm. ), Uchwały Nr 2016/XXIII/2017 z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia programów polityki zdrowotnej: „Programu profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie gminy Nowy Duninów przeciw meningokokom serogrupy C w latach 2018-2020” oraz „Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Nowy Duninów w latach 2018-2020”ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.

„Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie gminy Nowy Duninów przeciw meningokokom serogrupy C w latach 2018-2020”

1.    Program zdrowotny pn. „Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie gminy Nowy Duninów przeciw meningokokom serogrupy C w latach 2018-2020” stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia - POBIERZ PLIK .

2.       Szczegółowe warunki   konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Duninów przeciw meningokokom serogrupy C w latach 2018-2020” stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia - POBIERZ PLIK

3.       Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia - POBIERZ PLIK

4.       Oświadczenie oferenta stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia - POBIERZ PLIK

5.   Ramowy wzór umowy na realizację programu zdrowotnego „Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Duninów przeciw meningokokom serogrupy C w latach 2018-2020” stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia - POBIERZ PLIK

6.       Sprawozdanie miesięczne stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia - POBIERZ PLIK .

7.       Sprawozdanie roczne stanowi załącznik nr 7 do Ogłoszenia - POBIERZ PLIK.

8.       Ankieta satysfakcji stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia - POBIERZ PLIK.

9.       Zgoda na wykonanie szczepienia stanowi załącznik nr 9 do Ogłoszenia - POBIERZ PLIK.


======================================================================

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Zarządzenie nr 13/2017 wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2017 i określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. - pobierz plik pdf

Wójt Gminy Nowy Duninów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego .

Dz.U. 2016 poz. 1300
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-14 13:18:21
  • Liczba odsłon: 448
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430303]

przewiń do góry