PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2021

PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA

W GMINIE NOWY DUNINÓW

 

/pliki/ugnowyduninow/plan_postepowan_na_rok_2021.pdf

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 30.000 EURO

PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA

W GMINIE NOWY DUNINÓW W ROKU 2020

 

LP.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

RODZAJ ZAMÓWIENIA

PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

(netto)

[PLN]

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W UJĘCIU KWARTALNYM

1

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Nowy Duninów, urządzeniami oświetleniowymi od zmierzchu do świtu, polegającej na zapewnieniu świecenia 687 punktów świetlnych stanowiących własność Wykonawcy.

usługi

zamówienie z wolnej ręki

825.000,00

I  kwartał

2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Nowa Wieś, Karolewo i Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów – Etap IV

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

186.000,00

 

II-III kwartał

3

Budowa drogi gminnej w m. Lipianki

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

202.513,07

III kwartał

5

Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2020/2021

usługi

przetarg nieograniczony

210.000,00

III kwartał

6

Dostawa w roku 2021 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów

dostawy

przetarg nieograniczony

160.000,00

IV kwartał

__________________________________________________________________________________

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 30.000 EURO

PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA

W GMINIE NOWY DUNINÓW W ROKU 2019

 

LP.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

RODZAJ ZAMÓWIENIA

PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

(netto)

[PLN]

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W UJĘCIU KWARTALNYM

1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów – Etap III

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

700.000,00

III – IV kwartał

2

Budowa drogi gminnej w m. Karolewo   - Etap IV

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

 

163.000,00

III kwartał

3

Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz Szkoły Filialnej w Soczewce w roku 2019/2020

usługi

przetarg nieograniczony

160.000,00

II – III kwartał

4

Dostawa w roku 2020 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów

dostawy

przetarg nieograniczony

160.000,00

IV kwartał

 

 


____________________________________________________________________________________

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 30.000 EURO

PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA

W GMINIE NOWY DUNINÓW W ROKU 2018

 

LP.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

RODZAJ ZAMÓWIENIA

PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

(netto)

[PLN]

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W UJĘCIU KWARTALNYM

1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1.200.000,00

II – III kwartał

2

Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów,

ul. Parcelowa

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

 

230.000,00

II – III kwartał

3

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

250.000,00

II – III kwartał

4

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

250.000,00

II – III kwartał

5

Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2018/2019

usługi

przetarg nieograniczony

160.000,00

III kwartał

6

Dostawa w roku 2019 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów

dostawy

przetarg nieograniczony

160.000,00

IV kwartał

 

 

 

____________________________________________________________________________________

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA

W GMINIE NOWY DUNINÓW W ROKU 2017

aktualny na dzień 24.05.2017r.

LP.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

RODZAJ ZAMÓWIENIA

PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

(netto)

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W UJĘCIU KWARTALNYM

1

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1.250.000,00

II kwartał

2

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Nowy Duninów urządzeniami oświetleniowymi od zmierzchu do świtu polegającej na zapewnieniu świecenia 697 punktów świetlnych stanowiących własność Wykonawcy

usługi

zamówienie z wolnej ręki

600.000,00

II kwartał

3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1.300.000,00

II-III kwartał

4

Budowa drogi gminnej w m. Lipianki

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

217.000,00

III kwartał

5

Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2017/2018

usługi

przetarg nieograniczony

150.000,00

III kwartał

6

Dostawa w roku 2018 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów

dostawy

przetarg nieograniczony

120.000,00

IV kwartał

7

Dostawa w roku 2018 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów

dostawy

przetarg nieograniczony

100.000,00

IV kwartał

 


 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA

W GMINIE NOWY DUNINÓW W ROKU 2017

 

LP.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

RODZAJ ZAMÓWIENIA

PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W UJĘCIU KWARTALNYM

1

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1.524.003,13

II kwartał

2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

135.610,00

II-III kwartał

3

Budowa drogi gminnej w m. Lipianki

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

100.000,00

III kwartał

4

Dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Duninowie oraz Szkoły Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2017/2018

usługi

przetarg nieograniczony

180.000,00

III kwartał

5

Dostawa w roku 2018 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów

dostawy

przetarg nieograniczony

100.000,00

IV kwartał

6

Dostawa w roku 2018 oleju napędowego do pojazdów stanowiących własność Gminy Nowy Duninów

dostawy

przetarg nieograniczony

100.000,00

IV kwartał

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michalska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Michalska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-26 14:34:34
  • Liczba odsłon: 3272
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430191]

przewiń do góry