• Uchwała nr 85/XI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała Nr 79/X/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r . w sprawie: zmiany uchwały Nr 43/VI/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Soczewka gmina Nowy Duninów.

====================================================

 • Uchwała Nr  67/IX/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie: określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub na innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

====================================================

 • Uchwała Nr  62/VIII/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej" opracowanej w ramach projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 • Uchwała Nr  61/VIII/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Koncepcji Spójnej Gospodarki Wodno-Ściekowej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej" opracowanej w ramach projektu "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 • Uchwała Nr  60/VIII/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: przyjęcia " Strategii Zrównoważonego Transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej" opracowanej w ramach projektu "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 • Uchwała Nr  59/VIII/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Strategii Efektywności Energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej" opracowanej w ramach projektu "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 • Uchwała Nr  58/VIII/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Strategii Rewitalizacji Obszarów Miejskich Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej" opracowanej w ramach projektu "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

====================================================

====================================================

====================================================

====================================================
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Marta
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-15 10:14:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Duch Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-07 09:44:11
 • Liczba odsłon: 715
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1429332]

przewiń do góry