Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada 2014 roku (niedziela).
 


=============== Gminna Komisja Wyborcza

 • OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Duninowie z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nowy Duninów
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

  Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Duninowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nowy Duninów:

1.

KAMIŃSKI Henryk, lat 62, wykształcenie średnie, zam. Nowy Duninów, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

 

2.

KRYSIAK Mirosław Jan, lat 48, wykształcenie wyższe, zam. Soczewka, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW

 

    Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Nowym Duninowie

 

/-/ Ewa Romańska

===========================

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Duninowie
z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Nowy Duninów
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Duninowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 

Okręg Nr 1

 

1.

KAMIŃSKI Maciej, lat 31, zam. Nowy Duninów

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

SUMLIŃSKI Andrzej Tadeusz, lat 56, zam. Nowy Duninów

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW - lista nr 21

 

Okręg Nr 2

 

1.

DĘBSKA Anna, lat 32, zam. Nowy Duninów

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

SZYMBORSKI Andrzej Jacek, lat 38, zam. Nowy Duninów

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW - lista nr 21

 

Okręg Nr 3

 

1.

KALWASIŃSKA Barbara Janina, lat 42, zam. Nowy Duninów

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

PIETRZAK Andrzej, lat 53, zam. Nowy Duninów

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW - lista nr 21

 

Okręg Nr 4

 

1.

WAĆKOWSKI Sławomir, lat 51, zam. Nowy Duninów

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

WŁODARCZYK Elżbieta, lat 51, zam. Nowy Duninów

 

zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

3.

STAŃSKI Edward, lat 45, zam. Nowy Duninów

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW - lista nr 21

 

Okręg Nr 5

 

1.

ZAMACHOWSKA Kamila, lat 29, zam. Karolewo

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

MISIAK Arkadiusz Bolesław, lat 68, zam. Karolewo

 

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

3.

SZULCZEWSKI Marek Jan, lat 56, zam. Karolewo

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW - lista nr 21

 

Okręg Nr 6

 

1.

CIURLEJ Henryk, lat 57, zam. Środoń

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

JANIAK Anna, lat 57, zam. Nowa Wieś

 

zgłoszona przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW - lista nr 21

 

Okręg Nr 7

 

1.

ZIELIŃSKI Bogdan, lat 47, zam. Jeżewo

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

ZAJĄCZKOWSKI Dariusz Zbigniew, lat 52, zam. Jeżewo

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW - lista nr 21

 

Okręg Nr 8

 

1.

WIĘCKOWSKI Stanisław, lat 58, zam. Stary Duninów

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

OLECZEK Waldemar, lat 38, zam. Stary Duninów

 

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

3.

ŚPIEGOWSKI Grzegorz, lat 51, zam. Stary Duninów

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW - lista nr 21

 

Okręg Nr 9

 

1.

ZAWADZKA Marzena, lat 33, zam. Duninów Duży

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

NOWACKI Jerzy, lat 53, zam. Lipianki

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW - lista nr 21

 

Okręg Nr 10

 

1.

WISIŃSKI Stanisław, lat 59, zam. Wola Brwileńska

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

KIJEK Waldemar Jan, lat 49, zam. Wola Brwileńska

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW - lista nr 21

 

Okręg Nr 11

 

1.

CIEĆWIERZ Joanna Renata, lat 40, zam. Brwilno Dolne

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

KRYSIAK Włodzimierz, lat 58, zam. Brwilno Dolne

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW - lista nr 21

 

Okręg Nr 12

 

1.

REŃDA Jan Wiesław, lat 69, zam. Brwilno Dolne

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

SZYMAŃSKI Bolesław Kazimierz, lat 71, zam. Brwilno Dolne

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW - lista nr 21

 

Okręg Nr 13

 

1.

LEWANDOWSKA Katarzyna, lat 43, zam. Brwilno

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

KIJEK Piotr Adam, lat 47, zam. Soczewka

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW - lista nr 21

 

Okręg Nr 14

 

1.

MICHALSKI Wiesław Jan, lat 66, zam. Popłacin

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

BŁASZCZAK Agnieszka, lat 42, zam. Popłacin

 

zgłoszona przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW - lista nr 21

 

Okręg Nr 15

 

1.

LEWANDOWICZ Wiesław Jan, lat 50, zam. Dzierzązna

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

SZYMAŃSKI Marek Dariusz, lat 44, zam. Dzierzązna

 

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINÓW - lista nr 21

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Nowym Duninowie

 

/-/ Ewa Romańska


=====================

Nowy Duninów, dnia 20.10.2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM DUNINOWIE

z dnia 20 października 2014 r.

 

w sprawie podania składu Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru Wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 2, § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Duninowie podaje skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Nowy Duninów do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru Wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku:

 

I.                    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Nowym Duninowie:

1.       Anna Grabowska, zam. Karolewo, zgłoszona przez: Wójt Gminy Nowy Duninów

2.       Magdalena Krysiak, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: KW Prawo i Sprawiedliwość

3.       Aleksandra Agnieszka Żółtowska, zam. Karolewo, zgłoszona przez: KKW SLD Lewica Razem

4.       Edyta Zakrzewska, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: KW Platforma Obywatelska

5.       Małgorzata Stefańska, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: KW Polskie Stronnice Ludowe

6.       Marzena Joanna Nowacka, zam. Lipianki, zgłoszona przez: KWW Nasza Gmina Nowy Duninów

7.       Iwona Anna Masztakowska, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

8.       Jolanta Myszkowska, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: KW Nowa Prawica Janusza Korwina Mikke

 

 

II.                  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Nowym Duninowie:

1.       Hanna Bińkowska, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: Wójt Gminy Nowy Duninów

2.       Dorota Kalwasińska, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez:  KW Prawo i Sprawiedliwość

3.       Monika Małgorzata Kaleja, zam. Karolewo, zgłoszona przez: KKW SLD Lewica Razem

4.       Małgorzata Jolanta Marciszewska, zam. Jeżewo, zgłoszona przez: KW Platforma Obywatelska

5.       Teresa Michalska, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: KW Polskie Stronnice Ludowe

6.       Wojciech Kijek, zam. Karolewo, zgłoszona przez: KWW Nasza Gmina Nowy Duninów

7.       Justyna Gębalska, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

8.       Joanna Kaczmarek, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: KW Nowa Prawica Janusza Korwina Mikke

 

III.                Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Lipiankach:

1.       Mariola Wiesława Szulczewska, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: Wójt Gminy Nowy Duninów

2.       Monika Karasińska, zam. Duninów Duży, zgłoszona przez: KW Prawo i Sprawiedliwość

3.       Monika Teresa Starzyńska, zam. Karolewo, zgłoszona przez:  KKW SLD Lewica Razem

4.       Anna Lewandowska-Żółtowska, zam. Środoń, zgłoszona przez: - KW Platforma Obywatelska

5.       Jolanta Salamądra, zam. Lipianki, zgłoszona przez: KW Polskie Stronnice Ludowe

6.       Agnieszka Kaźmierska, zam. Duninów Duży, zgłoszona przez: KWW Nasza Gmina Nowy Duninów

7.       Marta Gębalska, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

8.       Hubert Pietruszewski, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: KW Nowa Prawica Janusza Korwina Mikke

 

IV.                Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Soczewce:

1.       Sylwia Zawadzka, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: Wójt Gminy Nowy Duninów

2.       Piotr Puzacz, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: KW Prawo i Sprawiedliwość

3.       Angelika Kowalczyk, zam. Wola Brwileńska, zgłoszona przez: KKW SLD Lewica Razem

4.       Marta Żółtowska, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: KW Platforma Obywatelska

5.       Barbara Patrowicz, zam. Soczewka, zgłoszona przez: KW Polskie Stronnice Ludowe

6.       Mirosława Szymańska, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: KWW Nasza Gmina Nowy Duninów

7.       Marzena Grzelecka, zam. Popłacin, zgłoszona przez: KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

8.       Ryszard Kołodziejski, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: KW Nowa Prawica Janusza Korwina Mikke

 

V.                  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Soczewce:

1.       Małgorzata Walecka, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: Wójt Gminy Nowy Duninów

2.       Małgorzata Baranowska, zam. Popłacin, zgłoszona przez: KW Prawo i Sprawiedliwość

3.       Joanna Żółtowska, zam. Popłacin, zgłoszona przez: KKW SLD Lewica Razem

4.       Zofia Ewa Dominik, zam. Wola Brwileńska, zgłoszona przez: KW Platforma Obywatelska

5.       Zofia Garwacka, zam. Brwilno Dolne, zgłoszona przez: KW Polskie Stronnice Ludowe

6.       Agnieszka Starzyńska, zam. Lipianki, zgłoszona przez: KWW Nasza Gmina Nowy Duninów

7.       Krystyna Maria Ciećwierz, zam. Brwilno Dolne, zgłoszona przez: KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

8.       Marcin Kaczmarek, zam. Nowy Duninów, zgłoszona przez: KW Nowa Prawica Janusza Korwina Mikke

 

 

 

 Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Ewa Romańska


======================

Nowy Duninów, dnia 20.10.2014 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM DUNINOWIE

z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie przyznawania numerów listom kandydatów zarejestrowanych do

Rady Gminy Nowy Duninów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru Wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

 

Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Duninowie przyznała numer liście kandydatów na radnych komitetu wyborczego o którym mowa w art. 410 § 7 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksu wyborczego (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w wyborach do Rady Gminy Nowy Duninów:

Lista Nr 21 – Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Nowy Duninów

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Ewa Romańska

=====================

O B W I E S Z C Z E N I E

Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Duninowie

z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie losowania numerów dla list kandydatów do

Rady Gminy Nowy Duninów w wyborach samorządowych

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Duninowie, informuje iż losowanie numerów list kandydatów na radnych do Rady Gminy Nowy Duninów odbędzie się w dniu 20 października 2014 roku (poniedziałek) o godz. 11 .00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, tj. w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, pokój nr 1 (parter). 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

      w Nowym Duninowie

       /-/ Ewa Romańska

=====================

Nowy Duninów, dnia 26.09.2014 r.

I N F O R M A C J A
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w  NOWYM DUNINOWIE
Podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Duninowie:

1. Ewa Romańska - Przewodnicząca

2. Agnieszka Paradowska - Z-ca Przewodniczącego

3. Joanna Doliwa - Członek

4. Joanna Beata Jaskulska - Członek

5. Iwona Tomaszewska - Członek

6. Jaroslaw Reńda - Członek

7. Emil Robert Góralczyk - Członek

 

Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Duninowie pełni dyżury
w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, sala nr 1 (parter)

Harmonogram dyżurów GKW:
 • od wtorku 30.09.2014 –  do piątku 03.10.2014 w godzinach od 10.00-12.00
 • od poniedziałku 06.10.2014 –  do piątku 10.10.2014 w godzinach od 10.00-12.00
 • od poniedziałku 13.10.2014 –  do piątku 17.10.2014 w godzinach od 10.00-12.00
 • Dodatkowo we wtorek 07.10.2014 oraz w piątek 17.10.2014 roku w godzinach od 15.00 do 24.00

 Przewodnicząca GKW w Nowym Duninowie

  -//- Ewa Romańska=============== PRZEPISY
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2014 r.) z załącznikiem (KALENDARZ WYBORCZY).
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Szczegółowe i aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej
pod adresem: http://pkw.gov.pl

=====

===== NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ


================================================================

Podział Gminy Nowy Duninów na okręgi i obwody wyborcze

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 24 września 2014 r. - informacja o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych , dla wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 • OBWIESZCZENIE   WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW  z dnia 4 września 2014 roku o granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do Rady Gminy w Nowym Duninowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 • Uchwała nr 250/ XXXI/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania w gminie
  Nowy Duninów.
 • UCHWAŁA NR 249/XXXI/14   Rady Gminy Nowy Duninów  z dnia 28.03.2014 roku  w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego w Gminie Nowy Duninów.
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Paradowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-29 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-14 11:06:28
 • Liczba odsłon: 510
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411229]

przewiń do góry