III SESJA RADY GMINY - 30 GRUDNIA 2014
 załącznik nr 1 do uchwały nr   20/III/2014  
załącznik nr 1 do uchwały nr 13/III/14
II SESJA RADY GMINY - 10 GRUDNIA 2014
I SESJA RADY GMINY - 28 LISTOPADA 2014

XXXV SESJA RADY GMINY - 7 LISTOPADA 2014

XXXIV SESJA RADY GMINY - 5 WRZEŚNIA 2014
 • uchwała 272/XXXIV/14 z dnia 5 września 2014, w sprawie zmiany do Uchwały 228/XXX/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie, z późn. zm.
   
 • uchwała nr 271/XXXIV/14 z dnia 5 września 2014 , w sprawie zmiany Uchwały Nr 189/XXV/05 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
 • uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 • uchwała nr 270/XXXIV/14 z dnia 5 września 2014 , w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
 • uchwała nr 269/XXXIV/14 z dnia 5 września 2014  ,  Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2014 rok
załącznik 7 do uchwały nr 269/XXXIV/14
XXXIII SESJA RADY GMINY - 26 CZERWCA 2014
uzasadnienie do uchwały nr 263/XXXIII/14
załącznik nr 1 do uchwały nr 263/XXXIII/14
załącznik nr 2 do uchwały nr 263/XXXIII/14
załącznik nr 3 do uchwały nr 263/XXXIII/14
objaśnienia do uchwały nr 262/XXXIII/14
załącznik nr 1 do uchwały nr 262/XXXIII/14
załącznik nr 2 do uchwały nr 262/XXXIII/14
uzasadnienie do uchwały nr 261/XXXIII/14
 • uchwała nr 260/XXXIII/14 z dnia 26 czerwca 2014 , w sprawie zmiany do Uchwały 228/XXX/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie.
 • uchwała nr 259/XXXIII/14 z dnia 26 czerwca 2014 , w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego   wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Nowym Duninowie.             

XXXII SESJA RADY GMINY - 9 MAJA 2014
uzasadnienie do uchwały nr 256/XXXII/14
załącznik nr 1 do uchwały nr 256/XXXII/14
załącznik nr 2 do uchwały nr 256/XXXII/14
załącznik nr 3 do uchwały nr 256/XXXII/14
załącznik nr 4 do uchwały nr 256/XXXII/14
załącznik nr 5 do uchwały nr 256/XXXII/14
objaśnienie do uchwały nr 255/XXXII/14
załącznik nr 1 do uchwały nr 255/XXXII/14
 • Uchwała nr 254/XXXII/14 z dnia 9 maja 2014 roku , w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych” .  
uzasadnienie do uchwały nr 254/XXXII/14
załącznik do uchwały nr 254/XXXII/14
 • Uchwała nr 253/XXXII/14 z dnia 9 maja 2014 roku , w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy partnerskiej z Województwem Mazowieckim do projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".
załącznik nr 1 do uchwały nr 252/XXXII/14
załącznik nr 2 do uchwały nr 252/XXXII/14

XXXI SESJA RADY GMINY - 28 MARCA 2014
załącznik do uchwały nr 251/XXXI/14
załącznik do załącznika do uchwały nr 251/XXXI/14
załącznik do uchwały nr 250/XXXI/14
załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXXI/14
załącznik nr 2 do uchwały nr 249/XXXI/14
załącznik do uchwały nr 248/XXXI/14
uzasadnienie do uchwały nr 247/XXXI/14

XXX SESJA RADY GMINY - 28 LUTY 2014
uzasadnienie do uchwały nr 246/XXX/14
uzasadnienie do uchwały 245/XXX/14
załącznik nr 1 do uchwały nr 245/XXX/14
załącznik nr 2 do uchwały nr 245/XXX/14
załącznik nr 3 do uchwały nr 245/XXX/14
załącznik nr 4 do uchwały nr 245/XXX/14
załącznik nr 5 do uchwały nr 245/XXX/14
 • Uchwała nr 244/XXX/14 z dnia 28 lutego 2014 roku , w sprawie poparcia projektu uchwały sejmowej ws. Roku Rzeki Wisły w 2017
 • Uchwała nr 243/XXX/14 z dnia 28 lutego 2014 roku, w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Projektu „Współpraca w ramach
  Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”
uzasadnienie do uchwały nr 243/XXX/14
załącznik nr 1 do uchwały nr 243/XXX/14
załącznik nr 1 do uchwały nr 240/XXX/14
załącznik do uchwały nr 239/XXX/14
 • Uchwała nr 238/XXX/14 z dnia 28 lutego 2014 roku , w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 • Uchwała nr 237/XXX/14 z dnia 28 lutego 2014 roku , w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
  państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 • Uchwała nr 236/XXX/14 z dnia 28 lutego 2014 roku , w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego
 • Uchwała nr 235/XXX/14 z dnia 28 lutego 2014 roku , w sprawie: zmiany Uchwały Nr 26/III/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Duninowie
 • Uchwała nr 234/XXX/14 z dnia 28 lutego 2014 roku , w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowy Duninów
 • Uchwała nr 233/XXX/14 z dnia 28 lutego 2014 roku , w sprawie :zmiany Uchwały 124/XVIII/08 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowy Duninów i przyjęcia tekstu jednolitego
 • Uchwała nr 232/XXX/14 z dnia 28 lutego 2014 roku , w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie
załącznik nr 1 do uchwały 232/XXX/14
uzasadnienie do uchwały nr 232/XXX/14
załącznik do uzasadnienia do uchwały nr 232/XXX/14
załącznik nr 2 do uchwały nr 232/XXX/14
 • Uchwała nr 231/XXX/14 z dnia 28 lutego 2014 roku , w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 221/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30.12.2013 roku w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarek Kamila
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-01 09:21:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-19 10:17:16
 • Liczba odsłon: 633
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430298]

przewiń do góry