XXIX SESJA RADY GMINY - 30 grudnia 2013

 • Uchwała nr 230/XXIX/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Przedszkolak w szkole" realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Uchwała nr 229/XXIX/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.
załącznik nr 1 do uchwały nr 229/XXIX/13
 • Uchwała nr 228/XXIX/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr 33/VI/07 z dnia 23 marca 2007 roku dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
załącznik nr 1 do uchwały nr 228/XXIX/13 załącznik nr 1 do uchwały nr 227/XXIX/13
załącznik nr 2 do uchwały nr 227/XXIX/13
załącznik nr 1 do uchwały nr 226/XXIX/13 załącznik nr 1 do uchwały nr 225/XXIX/13 załącznik nr 1 do uchwały nr 224/XXIX/13 załącznik nr 1 do uchwały 223/XXIX/13
 • Uchwała nr 222/XXIX/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie realizowanego w ramach projektu pn. "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie".
załącznik nr 1 do uchwały nr 222/XXIX/13 załącznik nr 1 do uchwały nr 221/XXIX/13
 • Uchwała nr 220/XXIX/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.    w sprawie : likwidacji Szkoły Podstawowej w Soczewce i utworzenia Szkoły Filialnej w Soczewce Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.

załącznik nr 1 do uchwały nr 219/XXIX/13
załącznik nr 2 do uchwały nr 219/XXIX/13
załącznik nr 3 do uchwały nr 219/XXIX/13
załącznik nr 4 do uchwały nr 219/XXIX/13
załącznik nr 5 do uchwały nr 219/XXIX/13
załącznik nr 6 do uchwały nr 219/XXIX/13 załącznik nr 1 do uchwały nr 218/XXIX/13
załącznik nr 2 do uchwały nr 218/XXIX/13
załącznik nr 3 do uchwały nr 218/XXIX/13
załącznik nr 4 do uchwały nr 218/XXIX/13
załącznik nr 5 do uchwały nr 218/XXIX/13
załącznik nr 6 do uchwały nr 218/XXIX/13
załącznik nr 7 do uchwały nr 218/XXIX/13
załącznik nr 8 do uchwały nr 218/XXIX/13
załącznik nr 1 do uchwały nr 217/XXIX/13
załącznik nr 2 do uchwały nr 217/XXIX/13

XXVIII SESJA RADY GMINY - 15 listopada 2013r.
załącznik nr 1 do uchwały nr 215/XXVIII/13
załącznik nr 2 do uchwały nr 215/XXVIII/13
XXVII SESJA RADY GMINY - 27 wrze śnia 2013r .
załącznik nr 1 do uchwały 208/XXVII/13
załącznik nr 2 do uchwały 208/XXVII/13
załącznik do uchwały nr 207/XXVII/13
XXVI SESJA RADY GMINY - 14 sierpnia 2013r.
załącznik do Uchwały nr 205/XXVI/13
załącznik nr 1,nr 2 do Uchwały nr 202/XXVI/13
załącznik nr 3,nr 4 do Uchwały nr 202/XXVI/13
załączniki do Uchwały nr 201/XXVI/13
XXV SESJA RADY GMINY - 21 czerwca 2013r.
załączniki nr 1, nr 2 do Uchwały nr 199/XXV/13
załącznik nr 3, nr 4 do Uchwały nr 199/XXV/13
XXIV SESJA RADY GMINY - 10 maja 2013r.
załącznik nr 1, nr 2 do Uchwały nr  194/XXIV/13
załącznik nr 3, nr 4 do Uchwały nr 194/XXIV/13
załącznik do uchwały nr 192/XXIV/13
załącznik do Uchwały nr 189/XXIV/13
 • Uchwała nr 186/XXIV/13 z dnia 10 maja 2013r . w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 182/XXIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Nowy Duninów.
XXIII SESJA RADY GMINY - 15 marzec 2013r.
załącznik do Uchwały nr 176/XXIII/13
załączniki do uchwały nr 175/XXIII/13 z dnia 15 marca 2013r.
 • Uchwała nr 174/XXIII/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXII SESJA RADY GMINY -  1 luty 2013r.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Marta
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-23 09:15:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-19 10:28:23
 • Liczba odsłon: 735
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411294]

przewiń do góry