klauzula_rodo.pdfInformacja dot. stypendium szkolnych w roku 2020/2021

Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2020 r.

 • w przypadków słuchaczy kolegiów – do 15 października 2020 r
 • w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-    wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego 2021 r.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest: złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć :

 • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za m-c sierpień
 • zaświadczenie lub  oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej,
 • zaświadczenie z ZUS z US o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy,
 • zaświadczenie o posiadanych ha przeliczeniowych ( dochód= liczba ha przeliczeniowych x 308 zł). Wliczamy dochód powyżej 1 ha przeliczeniowego,
 • zaświadczenia o wysokości otrzymanych rent, emerytur lub alimentów,
 • oświadczenie napisane pod odpowiedzialnością karną o wysokości pobieranych zasiłków bez konieczności pobierania zaświadczeń z GOPS-u,
 • w przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny np.  świadectwo pracy
 • w przypadku uczniów uczących się w szkołach w Płocku/ Gostyninie czy w innym mieście zaświadczenie ze szkoły,

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł

=============
Do pobrania:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Sarnowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-28 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kijek Karolina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-13 14:52:57
 • Liczba odsłon: 1458
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2208976]

przewiń do góry