• Z arządzenie nr 70/2013   Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2/2004 roku Wójta Gminy z dnia 05.03.2004 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • Z arządzenie nr 69/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Zrządzenia Nr 17/2009 Wójta Gminy z dnia 18 maja 2009 roku.
 • Zarządzenie nr 68/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia planu kontroli na 2014 rok
 • Z arządzenie nr 67/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie i stanu zapasów w dniu 31 grudnia 2013 roku.
 • Zarządzenie nr 61/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 60/2013 Wójta gminy Nowy Duninów z dnia z dnia 09.12.2013r.w sprawie określenia Regulaminu użytkowania pojazdów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi .
załączniki do Zarządzenia nr 60/2013
 • Zarządzenie nr 59/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 02 grudnia 2013 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 j.t.) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2014 rok.
 • Zarządzenie nr 58/2013  Wójta Gminy N owy Duninów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 57/2013 Wójta G miny N owy Duninów z dnia 28 listopada 2013r.Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2013 rok
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/2013
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2013
 • Zarządzenie nr 56/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 listopada 2013r. W sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2014-202
 • Zarządzenie nr 55/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2013 roku
  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 54/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 października 2013 roku
  Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2013 rok
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54/2013
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54/2013
 • Zarządzenie nr 52/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 23 października 2013 roku
  Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2013 rok
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52/2013
załącznik nr 2 do Zarządzenia  nr 52/2013
 • Zarządzanie nr 51/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 j.t .) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2014.
 • Zarządzenie nr 50/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 września 2013 roku
  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 48/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia  30 września 2013 roku
  Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2013 rok
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/2013
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 48/2013
 • Zarządzenie nr 47/2013 Wójta Gmin Nowy Duninów z dnia 12 września 2013r.w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 45 /2013 Wójta Gminy N owy Duninów  z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie opracowania „Planu obrony cywilnej gminy Nowy Duninów”
 • Zarządzenie nr 44/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
załącznik do zarządzenia nr 44/2013
 • Zarządzenie nr 43/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
załącznik do zarządzenia nr 43/2013  
 • Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji:
 • o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 rok
 • o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 rok
 • z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 Gminnej Biblioteki Publicznej
 • z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce
załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia nr 42/2013
tabela nr 1 do załącznika numer 1, zarządzenia nr 42/2013
tabela nr 2 do załącznika numer 1,zarządzenia nr 42/2013
tabela nr 3 do załącznika numer 1, zarządzenia nr 42/2013
tabela nr 4 do załącznika numer 1, zarządzenia nr 42/2013
tabela nr 5 do załącznika numer 1, zarządzenia nr 42/2013
tabela nr 6 do załącznika numer 1, zarządzenia nr 42/2013
tabela nr 7 do załącznika numer 1, zarządzenia nr 42/2013
tabela nr 8 do załącznika numer 1, zarządzenia nr 42/2013
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 42/2013
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 42/2013
 • Zarządzenie nr 41/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 40/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2013 rok  
załącznik nr 1 do zarządzeni nr 40/2013
załącznik nr 2 do zarządzeni nr 40/2013
załącznik nr 3 do zarządzeni nr 40/2013
 • Zarządzenie nr 39/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 29 lipca 2013 roku
  w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie nr 38/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 37/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2013 rok
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 37/2013
załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37/2013
załącznik nr 3 do zarządzenia nr 37/2013
 • Zarządzenie nr 36/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów dnia 26 czerwca 2013 roku
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 34/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 04 czerwca 2013 r w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie nr 32/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 30/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 maja 2013 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
załącznik do zarządzenia nr 30/2013.
 • Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 maja 2013 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
załącznik do zarządzenia nr 29/2013.
 • Zarządzenia nr 27/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr15/2006 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22.03.2006 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji i działania świetlicy socjoterapeutycznej w Soczewce.
 • Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2013 rok
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2013
załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26/2013
załącznik nr 3 do zarządzenia nr 26/2013
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-08 10:39:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-08 10:39:18
 • Liczba odsłon: 678
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1429320]

przewiń do góry