ROK 2014
===============================
 1. Otwarty konkurs Ofert  - OGŁOSZENIA 

Wójt Gminy Nowy Duninów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku polegających na: organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych, szkoleniu i współzawodnictwie sportowym, szczególnie dzieci i młodzieży, organizacji przygotowań zawodników i reprezentantów klubów z terenu gminy Nowy Duninów do uczestnictwa w zawodach, turniejach, rozgrywkach oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW z dnia 15 stycznia 2014 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2014.

ROK 2013

Wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania (załączniki do Rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25) znajdują się na dole niniejszej strony.Komisja Konkursowa
=====================

Otwarty konkurs Ofert  - OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Nowy Duninów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku polegających na: organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych, szkoleniu i współzawodnictwie sportowym, szczególnie dzieci i młodzieży, organizacji przygotowań zawodników i reprezentantów klubów z terenu gminy Nowy Duninów do uczestnictwa w zawodach, turniejach, rozgrywkach oraz zaprasza do składania ofert.Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadaniaOGŁOSZENIE - 23. 02.2012 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
=========================================================================
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nowy Duninów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku polegających na: organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych, szkoleniu i współzawodnictwie sportowym, szczególnie dzieci i młodzieży, organizacji przygotowań zawodników i reprezentantów klubów z terenu gminy Nowy Duninów do uczestnictwa w zawodach, turniejach, rozgrywkach oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia nr 6/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 stycznia 2012 r.:
=====================================================================
ZAŁĄCZNIKI DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.):
 1. wzór oferty realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 2. ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy;

 3. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

=========================================================================
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-31 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-16 14:11:19
 • Liczba odsłon: 1079
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1429293]

przewiń do góry