Patrz także: Konsultacje społeczne/ Programy i zamierzenia - wejdź

=====================================================================

OiSO.6344.2.2020.KM

OGŁOSZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2020.

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

zawiadamiam

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2020.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu.

Uwagi i propozycje należy składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Uwagi oraz propozycje zmian do ww. projektu można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie pok. nr 11 (sekretariat),
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów,
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Nowy Duninów w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie (https://ugnowyduninow.bip.org.pl/). 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie:

 • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie,
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. 

Podano do publicznej wiadomości dnia: 10 marca 2020 r.

Projekt uchwały - pobierz plik/Zaktualizowana metryczka

=========================================

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów

z dnia 18 lutego 2019 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Nowy Duninów dotyczących wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw. 

Uchwała Statuty - projekt,

==========================================================

OiSO.6344.1.2019.KM  .

OGŁOSZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2019.

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2018r. poz. 2268 ze zm.)

zawiadamiam

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2019.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu.

Uwagi i propozycje należy składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Uwagi oraz propozycje zmian do ww. projektu można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie pok. nr 11 (sekretariat),
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów,
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Nowy Duninów w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie (https://ugnowyduninow.bip.org.pl/). 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie:

 • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie,
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. 

Podano do publicznej wiadomości dnia: 30 stycznia 2019 r.

============

Załączniki:

Projekt Uchwały

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-11 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-12 10:15:59
 • Liczba odsłon: 696
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430293]

przewiń do góry