• UCHWAŁA Nr 66/VII/11  Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Nowy Duninów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów.
 • UCHWAŁA Nr 65/VII/11  Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.
 • UCHWAŁA Nr 64/VII/11  Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Nowy Duninów".
 • UCHWAŁA Nr 63/VII/11  Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30 czerwca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2011 rok.
 • UCHWAŁA Nr 62/VII/11  Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
 • UCHWAŁA Nr 61/VII/11  Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2011-2017.
 • UCHWAŁA Nr 60/VII/11  Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr 65/XI/07 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków.
 • UCHWAŁA Nr 59/VII/11  Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
 • UCHWAŁA Nr 58/VII/11  Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Błaszczak
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-19 10:30:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Grzegorz Błaszczak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-19 12:24:46
 • Liczba odsłon: 227
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411291]

przewiń do góry