Uchwała Nr 32/IV/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia założeń planu zaopatrzenia Gminy Nowy Duninów w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe na lata 2010-2025.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 31/IV/11

Uchwała Nr 31/IV/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 17 lutego 2011 r. Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2011 rok

Za łą cznik nr 1 do uchwa ł y nr 31/IV/11

Za łą cznik nr 2 do uchwa ł y nr 31/IV/11

Za łą cznik nr 3 do uchwa ł y nr 31/IV/11

Za łą cznik nr 4 do uchwa ł y nr 31/IV/11

Za łą cznik nr 5 do uchwa ł y nr 31/IV/11

 

Uchwała Nr 30/IV/1 1 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Uchwała Nr 29/IV/11 Rady Gminy w Nowym Duninowiez dnia 17 lutego 2011 r. W sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzajace finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

UCHWAŁA NR 28/IV/2011 RADY GMINY NOWY DUNINÓWz dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 228/XXX/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie

UCHWAŁA Nr 27/IV/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Za łą cznik do uchwa ł y nr 27/IV/11

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-08 15:44:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Grzegorz Błaszczak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-03 14:42:31
  • Liczba odsłon: 266
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1429318]

przewiń do góry