w sprawie: wprowadzenia zmian do Planu Lokalnego Gminy Nowy Duninów na lata 2009 - 2013 wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nie zabudowanej działki, położonej w miejscowości Brwilno Dolne gmina Nowy Duninów. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nie zabudowanej działki, położonej w miejscowości i gminie Nowy Duninów.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na mienie gminy nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na mienie gminy nieruchomości położonej w miejscowości Grodziska.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowy Duninów
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 182/XXVI/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dn. 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia opłat lokalnych na 2010 r.
w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:
  1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
zmieniająca uchwalę budżetową gminy Nowy Duninów na 2010 r.
załączniki
w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej przez Państwo Czesławę i Antoniego Czaplickich na działalność Urzędu Gminy Nowy Duninów
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-25 15:33:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-25 17:07:35
  • Liczba odsłon: 278
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430229]

przewiń do góry