Zobacz podgałęzie

Obwieszczenie

Wójta Gminy Nowy Duninów

z dnia 19.09.2006 r.

 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z póź. zm.) i Uchwały Nr 271/XXXXI/06 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie podziału Gminy Nowy Duninów na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Wójt Gminy Nowy Duninów podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich:

 

Granice okręgu wyborczego

Nr okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

Nowy Duninów

 

1

4

Karolewo, Nowa Wieś, Środoń, Brzezinna Góra, Kamion, Grodziska

2

2

Stary Duninów, Trzcianno, Jeżewo

3

1

Duninów Duży

4

1

Lipianki

5

1

Soczewka, Brwilno Dolne, Brwilno

6

3

Wola Brwileńska,

7

1

Popłacin, Dzierzązna,

8

2

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:

Urząd Gminy w Nowym Duninowie

ul. Osiedlowa 1

09-505 Nowy Duninów

tel. (024) 261 02 36; (024)261 02 72

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Nowy Duninów

z dnia 19.09.2006 r.

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z póź. zm.) i Uchwały Nr 207/XXVIII/05 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 01 lipca 2005 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Gminie Nowy Duninów Wójt Gminy Nowy Duninów podaje do publicznej wiadomości informację o obwodach głosowania, ich granicach i numerach oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich :

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 1

w Nowym Duninowie

Nowy Duninów, Karolewo, Nowa Wieś, Stary Duninów, Trzcianno, Jeżewo, Środoń, Brzezinna Góra, Kamion, Grodziska

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie

ul. Gostynińska 1

tel.: 261 – 02 – 14

Nr 2

w Lipiankach

Duninów Duży, Lipianki

Szkoła Podstawowa w Lipiankach

Tel.: 265 – 98 – 73

Nr 3

w Soczewce

Soczewka, Brwilno Dolne, Popłacin, Wola Brwileńska, Dzierzązna , Brwilno

Szkoła Podstawowa w Soczewce

Tel.: 261 – 01 – 02

Lokal wyborczy przystosowany dla osób niepełnosprawnych

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-25 08:25:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-25 08:25:22
  • Liczba odsłon: 262
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430220]

przewiń do góry