• ZARZĄDZENIE NR 65/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Nowy Duninów.
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2010 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie - Panią Renatę Pietruszewską do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych gminie oraz w zakresie zadań własnych gminy i własnych o charakterze obowiązkowym. 
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 20 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2010 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu ludności i mieszkań w 2011 roku w gminie Nowy Duninów.
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2011 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2011-2017.
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 27 października 2010 roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2010 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 października 2010 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie i jej jednostkach.
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 16 września 2010 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 37/2009 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 12.11.2009 r. dot. zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 września 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30 października 2010 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 sierpnia 2010 roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2010 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce.
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie: przedstawienia informacji: z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku, z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 Gminnej Biblioteki Publicznej, z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce.
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie: utworzenia funduszu premiowego i ustalenia regulaminu premiowania dla pracowników obsługi w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 sierpnia 2010 roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2010 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie: opracowania i wdrożenia w Urzedzie Gminy w Nowym Duninowie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Nowy Duninów ds. Systemu Zarządzania Jakością.
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 15/2010 Wójta Gminy z dnia 18.05.2010 roku w sprawie ustalenia zasad używania do podróży służbowych pojazdów nie będących własnością gminy.
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych dla zamówień publicznych prowadzonych przez Urząd Gminy w Nowym Duninowie.
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do przeprowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 29 czerwca 2010 roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2010 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 17/2010 z dnia 31.05.2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia spisu rolnego w roku 2010 w gminie Nowy Duninów.
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 czerwca 2010 roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2010 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 16/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia spisu rolnego w roku 2010 w gminie Nowy Duninów.
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: ustalenia zasad używania do podróży służbowych samochodów nie będących własnością gminy.
 • Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 maja 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na rok 2010.
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej.
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie: powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Nowy Duninów.
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie: powołania Komisji przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • Zarządzenie Nr 7/10 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok oraz przedłożenie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 rok.
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie: powołania Komisji ekologicznej.
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Przetargowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01.02. 2010 roku w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Nowy Duninów

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-25 17:17:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Grzegorz Błaszczak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-25 14:58:58
 • Liczba odsłon: 289
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411295]

przewiń do góry