Budżet opisowy na 2010 rok

w sprawie: ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Nowy Duninów

w sprawie: zatwierdzenie do realizacji projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na rok 2010

  • Uchwała Nr 202/XXVII/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie:

w sprawie: uchwalenia zasad współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku

Załącznik do uchwały Nr 203/XXVII/09

w sprawie: zmian w budżecie

Załącznik do uchwały Nr 204/XXVII/09

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowy Duninów na 2010 rok

Załącznik do uchwały Nr 205/XXVII/09

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Duninów na 2010 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 206/XXVII/09

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 206/XXVII/09

w sprawie: zatwierdzenia planu pracu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Nowy Dninów na 2010 rok

Załącznik do uchwały Nr 207/XXVII/09

w sprawie:  zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji Kultury Sportu Turystyki i Spraw Społecznych Rady Gminy Nowy Duninów na 2010 rok

Załącznik do uchwały Nr 208/XXVII/09

w sprawie: zmiany uchwały Nr 167/XXIV/09 z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tomaszewska Łucja
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-06 10:33:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Tomaszewska Łucja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-26 12:32:08
  • Liczba odsłon: 217
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430201]

przewiń do góry