w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości

w sprawie: obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2010 roku

w sprawie: określenia opłat lokalnych na 2010 rok

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Popłacin w sprawie zniesienia członów nazw: Jastrząbek-Leśniczówka, Mościska, Osada Robotnicza-Mościska dla miejscowości Popłacin.

Załącznik do uchwały Nr 184/XXVI/09

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kamion-Grodziska w sprawie zniesienia członów nazwy: Gajówka dla miejscowości Kamion oraz zniesienie członu nazwy: Gajówka dla miejscowości Grodziska

Załącznik do uchwały Nr 185/XXVI/09

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Środoń w sprawie zniesienia członów nazwy: kolonia dla miejscowości Środoń 

Załącznik do uchwały Nr 186/XXVI/09

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Stary Duninów w sprawie zniesienia członów nazw: Jeżewo-Gajówka oraz Jeżewo-Leśniczówka dla miejscowości Stary Duninów.

Załącznik do uchwały Nr 187/XXVI/09

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Soczewka w sprawie zniesienia członów nazwy: Krzywy Kołek-gajówka dla miejscowości Soczewka.

Załącznik do uchwały Nr 188/XXVI/09

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsutacji z mieszkańcami Sołectwa Lipianki w sprawie zniesienia członów nazw: Lipianki-Gajówka, Kobyle Błota-gajówka, Studzianka-leśniczówka dla miejscowości Lipianki

Załącznik do uchwały Nr 189/XXVI/09

w sprawie: nabycia gruntów w miejscowości Nowy Duninów z przeznaczeniem na parking

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nie zabudowanej działki, położonej w obrębie wsi Soczewka gmina Nowy Duninów

w sprawie: powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Gminy Nowy Duninów, na ores do końca kadencji 2010 roku Rady Gminy Nowy Duninów

w sprawie:  dobrowolnego zwolnienia nieruchomości położonej w obrębie wsi Popłacin gmina Nowy Duninów z ograniczonego prawa rzeczowego

w sprawie: powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Interwencyjnej Mienia Gminy Nowy Duninów

  • Uchwała Nr 195/XXVI/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie

  • Uchwała Nr 196/XXVI/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2009 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 132/XIX/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

w sprawie: przystąpienia Gminy Nowy Duninów do Lokalnej Grupy Rybackiej: Stowarzyszenia POJEZIERZE GOSTYNIŃSKIE z siedzibą w Łącku na prawach członka zwyczajnego

Załącznik do uchwały 197/XXVI/09

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tomaszewska Łucja
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-26 12:11:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Tomaszewska Łucja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-26 14:50:40
  • Liczba odsłon: 236
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430247]

przewiń do góry