• Zarządzenie Nr 1/2008  Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia   10 stycznia 2008 roku W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 2/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia  5 lutego 2008 roku dotyczy zmian w budżecie 
 • Zarządzenie Nr 3/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia  11 lutego 2008 roku dotyczy ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy.
 • Zarządzenie Nr 4/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia   1 marca 2008 roku w sprawie: upoważnienia Pani Krystyny Kalwasińskiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
 • Zarządzenie Nr 5/2008 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia   17 marca  2008 roku w sprawie :przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok oraz   przedłożenie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 6/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia   31 marca 2008 roku dotyczy zmian w budżecie.
 • Zarządzenie Nr 7/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia  31 marca 2008 roku dotyczy ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
 • Zarządzenie Nr 9/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 30 kwietnia 2008 roku dotyczy zmian w budżecie 
 • Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 16 maja 2008 roku dotyczy zmian w budżecie
 • Zarządzenie Nr 11/08 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 maja 2008 roku dotyczy zmian w budżecie
 • Zarządzenie Nr 13/08 Wójta  Gminy Nowy Duninów z dnia 27  maja 2008 roku dotyczy zmian w budżecie. Załącznik
 • Zarządzenie Nr 14/08 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 lipca 2008 roku dotyczy zmian w budżecie
 • Zarządzenie Nr 15/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 31 lipca 2008 roku dotyczy zmian w budżecie 
 • Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 4 sierpnia 2008 roku dotyczy zmiany Zarządzenia Nr 10/2007 Wójta Gminy z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Duninowie
 • Zarządzenie Nr 17/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 14 sierpnia 2008 roku dotyczy procedury kontroli wewnętrznej
 • Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy na I półrocze 2008 rok; z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 Gminnej Biblioteki Publicznej; z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce
 • Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 29 sierpnia 2008 roku dotyczy zmian w budżecie
 • Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia   29 sierpnia 2008 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 22/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 8 września 2008 roku dotyczy regulaminu kontroli finansowej
 • Zarządzenie Nr 23/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 8 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 25/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 15 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 15 września 2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowy Duninów w zakresie spraw finansowych
 • Zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 23 września 2008 roku dotyczy zmian w budżecie
 • Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 30 września 2008 roku dotyczy zmian w budżecie.
 • Zarządzenie Nr 30/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia  1 pażdziernika 2008 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.
 • Zarządzenie Nr 31/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 14 października 2008 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. 
 • Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 22 października 2008 roku w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów będących własnością gminy Nowy Duninów.
 • Zarządzenie Nr 33/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 31 października 2008 roku dotyczy zmian w budżecie
 • Zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Załącznik
 • Zarządzenie Nr 37/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 24 listopada 2008 roku dotyczy zmian w budżecie.
 • Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 12 grudnia 2008 roku dotyczy zmian w budżecie.
 • Zarządzenie Nr 44/08 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 19 grudnia 2008 roku dotyczy zmian w budżecie.
 • Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2008 roku

  w sprawie: zmian w budżecie

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 19:52:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Tomaszewska Łucja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-09 11:33:18
 • Liczba odsłon: 284
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430207]

przewiń do góry