w sprawie:ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zezwoleń od tego podatku 2008 rok 

w sprawie: obniżenia ceny żyta jako podstawowy wymiaru podatku rolnego w 2008 roku.

 

w sprawie: ustalenia opłat lokalnych i zezwoleń od tego podatku na 2008 rok.

 

w sprawie: okleślenia wysokości podatku od środków transportowych i zezwoleń w tym podatku na 2008 rok.

 

w sprawie: ustalenia woru formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków

ustala się wzory;

 

- Informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)  załaącznik Nr 1

- Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) załącznik Nr 2

-  Załącznika- dane o nieruchomościach(ZN-1/A) załącznik Nr 3

- Załącznika- dane o zwolnieniach (ZN-1/B) załącznik Nr 4

 

- Informacji w sprawie podatku rolnego ( IR-1) załącznik Nr 5

- Deklaracja na podatek rolny (DR-1) załącznik Nr 6

- Załącznika- dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) załącznik Nr 7

-  Załącznika- dane o zwolnieniach rolnych (ZR-!b) załącznik Nr 8

 

- Informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) załącznik Nr 9

- Deklaracja na podatek lesny(DL-1) załacznik Nr 10

- Załącznika- dane o nieruchomościach lesnych (ZL-1/A) załącznik 11

- Załącznika- dane o zwolnieniach w podatku lesnym (ZL-1/B) załącznik Nr 12

 

w sprawie: zmian w budzecie

  

Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 66/XI/07 z dnia 23 listopada 2007 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu

 

w sprawie: ustalenia procentowej stawki opłaty adiacenckiej z tytułu podziału gruntów, położonych na terenie gminie Nowy Duninow

 

w sprawie: ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wpłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 23/IV/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

 

w sprawie: przyjęcia rezygnacji z Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Nowy Duninów

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego rady Gminy Nowy duninów

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-12-07 11:59:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-11 14:50:04
  • Liczba odsłon: 416
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1429288]

przewiń do góry