w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Brwilno Dolne zatwierdzonego uchwałą Nr 314/XXXVIII/98 z dnia 03.04.1998 r. obejmującej działkę o nr ew. 186/3 w miejscowości Brwilno Dolne. w sprawie: pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 1550 W Gostynin - Lipianki przebiegającej przez teren Gminy Nowy Duninów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2972 W Duninów Duży - Lipianki km +224 do skrzyżowania z drogą gminną tj. do końca kilometra 15+942 o długości 4,718 km i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej. w sprawie: wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję lat 2008 - 2011. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr 27/V/07 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieuchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów. w sprawie: zmiany uchwały Nr 279/XLI/06 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży likali mieszkalnych w budynku nr 8 przy ul. Włocławskiej, położonym na działce nr 5/1 w obrębie wsi Nowy Duninów.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-10-23 14:25:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-23 14:25:06
  • Liczba odsłon: 394
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430340]

przewiń do góry