w sprawie: zmian w budżecie . w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nie zabudowanych działek, położonych w obrębie wsi Dzierzązna gmina Nowy Duninów. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr 188/XXV/05 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Nowy Duninów. w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. w sprawie ustalenia opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy Nowy Duninów.

w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Nowy Duninów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-29 15:23:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-29 15:32:14
  • Liczba odsłon: 428
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430275]

przewiń do góry