UCHWAŁA Nr  245/XXXIV/06 RADY GMINY NOWY DUNINÓW z dnia  20 stycznia 2006 roku w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

UCHWAŁA Nr 248/XXXV/06  Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 28 lutego 2006 r . w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki rzyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za arunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie

UCHWAŁA Nr 249/XXXV/06 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 28 lutego 2006r . w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników oświaty ze szkół z terenu Gminy Nowy Duninów.

UCHWAŁA NR 250/XXXV/06  Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie: nabycia gruntów w miejscowości Brwilno Dolne z przeznaczeniem pod drogi.

UCHWAŁA NR 251/XXXV/06  Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie: wydzierżawienia części dzialki nr 101 w miejscowości Wola Brwileńska gmina Nowy Duninów

UCHWAŁA NR 252/XXXV/06  Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości , położonej  w obrębie wsi Wola Brwileńska gmina Nowy Duninów.

UCHWAŁA Nr 253/XXXV/06  Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 28 lutego 2006r . w sprawie:  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości  jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.

UCHWAŁA Nr 255/XXXV/06 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie : odwołania Skarbnika Gminy Nowy Duninów .

UCHWAŁA Nr 256/XXXV/06 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 28 lutego 2006 roku.  w sprawie : powołania Skarbnika Gminy Nowy Duninów .

Uchwała Nr 257/XXXV/06 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego  2006 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006rok.

Uchwała Nr 258/XXXV/06 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie: utworzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Soczewce.

Uchwała Nr 280/XLI/06 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 września 2006 roku w sprawie: zasad i warunków wyłapywania na terenie gminy Nowy Duninów bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-15 13:00:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Grzegorz Błaszczak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-15 14:43:29
  • Liczba odsłon: 580
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411278]

przewiń do góry