Urząd Stanu CywilnegoKierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Mirosław Krysiak

Zastępca Kierownika USC - Anna Morawska

Inspektor do spraw Ewidencji Ludności i dowodów osobistych i USC - Anna Morawska
  tel. (024) 261 02 36 wew . 107 lub 512 372 521


Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:


1.        Realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych tj.:

§          wydawanie dowodów stwierdzających tożsamość,
§          prowadzenie ewidencji ludności,
§           przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania.
2.       Wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego:
§           rejestrowanie urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

§           sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 
§      przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

§           wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających możliwość zawarcia małżeństwa konkordatowego.
3.       Prowadzenie spraw p. poż. 

Przy załatwianiu spraw w korespondencji Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego używa symbolu USC .

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-12 13:52:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Duch Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-07 09:08:29
  • Liczba odsłon: 586
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411279]

przewiń do góry