Wójt Gminy Mirosław Krysiak

tel. (0 24) 261-02-36

Wójt – stanowisko z wyboru.

Stosunek pracy nawiązuje Przewodniczący Rady Gminy z chwilą wyboru Wójta w wyborach bezpośrednich. Umowa o pracę określa czas trwania, wysokość wynagrodzenia itp.

Wójt jest:

 • kierownikiem zakładu pracy,
 • terenowym organem obrony cywilnej,
 • przełożonym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.

Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy tego Urzędu.

Do zadań Wójta Gminy jako kierownika Urzędu należy :

 1. reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
 2. nadzór nad realizacją budżetu,
 3. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 4. podejmowanie decyzji należących do kompetencji Urzędu oraz podpisywanie pism według zasad określonych w zał. nr 3 do Regulaminu,
 5. przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkobierców,
 6. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,
 7. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 8. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu, zdrowiu i mieniu,
 9. realizuje politykę kadrową i odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych z stosunkiem pracy tj.
 • dokonywanie rocznych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,
 • rozstrzyga spory kompetencyjne między komórkami Urzędu,

10.     wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy, instrukcje, dotyczące

          działalności Urzędu,

11.     przedkłada projekty uchwały budżetowej i inne uchwały Regionalnej Izbie

          Obrachunkowej w terminach określonych stosownymi przepisami.  

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-11 21:44:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-29 16:15:26
 • Liczba odsłon: 1197
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430334]

przewiń do góry