Nowy Duninów, dn. 3 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW

W związku z rosnącym zagrożeniem chorobą COVID-19 (koronawirus) w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców gminy Nowy Duninów, na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z poźn. zm.) od środy 4 listopada 2020 r (godzina 9.00) do odwołania Wójt Gminy Nowy Duninów ogranicza pracę Urzędu Gminy w Nowym Duninowie do wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

W sytuacjach pilnych i szczególnych, wymagających osobistego złożenia lub odbioru dokumentów, możliwe jest skorzystanie ze zorganizowanego na parterze Urzędu Gminy Punktu Obsługi Interesanta.

W Punkcie Obsługi Interesanta Interesanci będą obsługiwani pojedynczo, po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu.

========================================

Wszelkie niezbędne sprawy mogą być załatwione:

 • drogą elektroniczną poprzez adres mailowy:  ug@nowyduninow.info.pl
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP:  /ugnowyduninow/skrytka
 • za pośrednictwem operatora pocztowego
 • telefonicznie pod numerami telefonów dostępnych w BIP: www.ugnowyduninow.bip.org.pl w zakładce „Urząd Gminy” i na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy.

Osoby z objawami choroby np. katar, kaszel, podwyższona temperatura, proszone są o powstrzymanie się od bezpośredniego załatwiania spraw w Urzędzie i kontakt za pomocą jednej z w/w form.

Kasa Urzędu Gminy w Nowym Duninowie będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od   8.00 do 14.00, w środy od 9.30 do godz. 16.00. Przy kasie może znajdować się tylko jeden interesant.

Obsługa w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie musi odbywać się przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Najważniejsze zasady obowiązujące podczas obsługi to:

 1. osoby będą wchodziły do Urzędu i obsługiwane będą pojedynczo;
 2. każda osoba przed wejściem do Urzędu i przed wyjściem z Urzędu jest zobowiązana do dezynfekcji rąk;
 3. każda osoba przebywająca na terenie Urzędu jest zobowiązana do noszenia maseczki ochronnej;
 4. osoby oczekujące na wejście do Urzędu mają obowiązek zachowania co najmniej dwumetrowego dystansu między sobą.

Punkt Kasowy w Nowym Duninowie Banku Spółdzielczego w Gostyninie czynny bez zmian z zastrzeżeniem: przy obu kasach może znajdować się tylko jeden interesant.

 

  =========================================================

 

Urząd Gminy w Nowym Duninowie
09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1
t el. (fax) 0 (prefix) 24 261–02–36 lub    24 261–02–72 

fax wew. 106

 

Konta bankowe ( Bank Spółdzielczy w Gostyninie ):

Nr rachunku dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 25 9012 0004 0000 1443 2001 0163

Nr rachunku ogólny: 34 9012 0004 0000 1443 2001 0001
 

=========================================================

NIP Urzędu Gminy: 971-03-16-214

NIP gminy Nowy Duninów: 774-32-11-324

strona internetowa: www.nowyduninow.info.pl

e-mail: ug@nowyduninow.info.pl

 
 • Urząd Gminy czynny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.00 - 15.00, w środy od 9.00 do 17.00

 • Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste oraz Ewidencja Ludności przyjmują interesantów:

w godzinach od 7.00 - 14.00, w środy od 9.00 do 16.00

 

 • Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. od 13.00 do 16.00, a w sprawach skarg i wniosków w godz. 17.00 - 18.00

Wójt Gminy Mirosław Krysiak
tel. 0 24 261 – 02 – 36

Zastępca Wójta Gminy Leszek Podkański
tel. 0 24 261 – 02 – 36   wew. 116

Sekretarz Gminy Katarzyna Stawicka
tel. 0 24 261 – 02 – 72 w. 103

Skarbnik Gminy Alina Szymkowiak

tel.0 24 261 – 02 – 72 w. 104

Referat Finansowy :

Księgowość
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 114

Podatki
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 105


Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami

tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 122

 

Ewidencja działalności gospodarczej
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 115

 

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 107

 

Referat Rozwoju Gospodarczego

Gospodarka odpadami

tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 122

Rolnictwo, Gospodarka Gruntami, Ochrona Środowiska i Planowanie Przestrzenne
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 113

Inwestycje, Gospodarka Komunalna i Zamówienia Publiczne
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 110

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

Sekretariat, Archiwum Zakładowe

 

tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 101

Ewidencja Ludności

tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 107

 

Promocja, Turystyka, Sport, Informatyka, Teleinformatyka
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 116

 

Obrona Cywilna
tel. 0 24 261 – 02 – 36 wew. 108


Biuro Rady
tel. 0 24 261 – 02 – 36 wew. 111

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzak
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 111

Inspektor RODO tel. 024 261 - 02 - 36 wew. 117

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 109

====================== =========================

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie

ul. Gostynińska 1

09-505 Nowy Duninów
tel. 0 24 261 – 02 – 38

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce

09-506 Soczewka

tel. 506 613 534

Świetlica Socjoterapeutyczna w Soczewce

09-506 Soczewka
tel. 506 613 534

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie

 

09-505 Nowy Duninów
ul. Gostynińska 1
tel. 0 24 261 – 17 – 71

 

Szkoła Filialna w Soczewce

09-506 Soczewka
tel. 0 24 261 – 01 – 22

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-19 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-03 13:25:35
 • Liczba odsłon: 13839
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430309]

przewiń do góry