Zasady i tryb opracowywania aktów prawnych

§ 1

Na podstawie upoważnień ustawowych Radzie Gminy przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie Gminy.

§ 2

 1. Wójt Gminy wydaje akty prawne w formie zarządzeń.

 2. Zarządzenia porządkowe wydane przez Wójta w przypadkach nie cierpiących zwłoki podlegają zatwierdzeniu na najbliższej Sesji Rady Gminy i mają moc powszechnie obowiązującą.

§ 3

 1. Wójtowi Gminy przysługuje prawo wydawania zarządzeń i postanowień w celu wykonania uchwał i zadań określonych przepisami prawa i statutu Gminy.

 2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, Wójt jednoosobowo podejmuje czynności przewidziane prawem.

 3. W przypadku określonym w ust. 2 Wójt posiada prawo wydawania zarządzeń.

 4. Wójt może wydawać akty prawne w formie okólników i zarządzeń dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych w zakresie nieuregulowanym obowiązującymi przepisami.

Okólniki i zarządzenia wydane w tym trybie nie posiadają mocy przepisów gminnych.

§ 4

 1. Projekt aktu prawnego należy przekazać do zaopiniowania właściwym jednostkom organizacyjnym zgodnie z przepisami prawa i statutu Gminy.

 2. Projekt aktu prawnego wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-12 13:09:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-12 13:09:06
 • Liczba odsłon: 12150
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430310]

przewiń do góry