W opracowaniu są Karty Usług Urzedu Gminy Nowy Duninów, które dostępne będą zarówno na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jak i u poszczególnych pracowników Urzędu.

Karty te będą zawierały procedury spraw urzędowych prowadzonych przez naszych pracowników.

W tej chwili w dziale "Jak załatwić sprawę" zamieszczamy kolejne formularze niezbędne do załatwienia spraw. Katalog tych formularzy wciąż jest uzupełniany.

Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 1

Wójt osobiście podpisuje:

 1. Zarządzenia i okólniki.

 2. Dokumenty kierowane do organów administracji rządowej.

 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski posłów.

 4. Odpowiedzi na wnioski i skargi dotyczące podległych kierowników.

§ 2

Sekretarz Gminy w przypadku nieobecności Wójta podpisuje pisma o których mowa w § 1, a na bieżąco w zakresie upoważnienia udzielonego przez Wójta.

§ 3

Pisma przedkładane do podpisu (§ 1 i § 2) wymagają aprobaty kierownika referatu prowadzącego sprawę (na ostatniej kopii pisma).

§ 4

 1. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu do podpisywania korespondencji dot. spraw pozostających w zakresie czynności.

 2. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.

 

 

Prowadzony jest jeden dziennik korespondencyjny, pisma są dekretowane i kierowane są bezpośrednio do pracowników na stanowiska pracy.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-12 13:08:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-12 18:27:31
 • Liczba odsłon: 8364
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430261]

przewiń do góry