=====================================================================

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA - ANKIETA

Szanowny Kliencie!

Zwracam się do Pana/Pani z uprzejmą prośbą o wypełnienie tej ankiety zgodnie z Pana/Pani wiedzą i doświadczeniami nabytymi na etapie załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie. Informacje w ten sposób pozyskane zostaną wykorzystane do doskonalenia naszych usług w celu zwiększenia Pana/Pani zadowolenia.

 

                                                                                                         Wójt Gminy Nowy Duninów

    Mirosław Krysiak

==============
WYPEŁNIJ ANKIETĘ
==============

================================================================= ====

URZĄD Gminy w Nowym Duninowie


Księga Jakości– Wydanie 02 z dnia 31. 12. 2011 r. - kliknij aby pobrać dokument w formacie .PDF
====================================================================

POLITYKA JAKOŚCI

Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie: opracowania i wdrożenia w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001 , powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.

Księga procesów Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie

 

:: Instrukcje ogólne

In - 1 Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymogami
In - 2 Wewnętrzne komunikowanie się w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie
In - 3 Postępowanie odwoławcze
In - 4 Postępowanie z dokumentami powierzonymi przez klienta
In - 5 Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Nowy Duninów i materiałów na sesje Rady Gminy Nowy Duninów
In - 6 Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy Nowy Duninów
In - 7 Wydawanie opinii prawnych

:: P1: Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

P-1 Schemat procesu
P-1/Pr-1 Audity wewnętrzne
P-1/Pr-2 Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze
P-1/Pr-3 Przegląd systemu przez kierownictwo
P-1/Pr-4 Nadzór nad dokumentacją
P-1/Pr-5 Nadzorowanie zapisów
P-1/In-1 Realizacja auditu wewnętrznego
P-1/In-2 Dokumentowanie sposobu postępowania
P-1/In-3 Ocena i analiza procesu
P-1/In-4 Przegląd przepisów prawnych i innych

:: P2: Obsługa klienta

P-2 Schemat procesu
P-2/In-1 Rejestracja wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego
P-2/In-2 Wydawanie dowodów osobistych
P-2/In-3 Udostępnianie danych z ewidencji ludności zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
P-2/In-4 Zmiana danych adresowych
P-2/In-5 Zameldowanie i wymeldowanie
P-2/In-6 Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
P-2/In-7 Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe osób i rzeczy na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym i regularnych specjalnych, udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego i pośrednictwa przy przewozie rzeczy
P-2/In-8 Wydawanie zaświadczeń i decyzji z zakresu ewidencji działalności gospodarczej
P-2/In-9 Wydawanie zgody na usunięcie drzew i krzewów, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
P-2/In-10 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
P-2/In-11 Wydawanie zaświadczeń związanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego
P-2/In-12 Wydawanie decyzji środowiskowych
P-2/In-13 Przyjmowanie klientów zgłaszających się do Wójta Gminy lub jego Zastępcy
P-2/In-14 Opiniowanie lokalizacji przedsięwzięcia, wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie projektów technicznych
P-2/In-15 Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
P-2/In-16 Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (nie będących obiektami hotelarskimi) na terenie gminy Nowy Duninów
P-2/In-17 Ustanowienie pomnika przyrody
P-2/In-18 Ocena i analiza procesu  

:: P3: Rejestracja stanu cywilnego

P-3 Schemat procesu
P-3/In-1 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
P-3/In-2 Dokonywanie wpisów do akt stanu cywilnego i przechowywania akt
P-3/In-3 Wydawanie decyzji administracyjnych
P-3/In-4 Rejestracja małżeństw cywilnych i konkordatowych
P-3/In-5 Rejestracja urodzeń i zgonów
P-3/In-6 Ocena i analiza procesu    

:: P4: Zarządzanie zasobami ludzkimi

P-4 Schemat procesu
P-4/In-1 Tworzenie karty opisu stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie
P-4/In-2 Organizowanie studenckich praktyk zawodowych w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie
P-4/In-3 Organizowanie staży w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie
P-4/In-4 Ocena i analiza procesu
P-4/In-5 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie      

:: P5: Planowanie przestrzenne

P-5/In-1 Uwzględnienie zagadnień środowiskowych przy sporządzaniu lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
P-5/In-2 Sporządzenie lub zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
P-5/In-3 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego  

:: P6: Realizacja obowiązków ustawowych

P-6 Schemat procesu
P-6/Pr-1 Udzielanie ulg i zwolnień podatkowych
P-6/In-1 Ustalanie wymiaru podatków dla osób prawnych
P-6/In-2 Ustalanie wymiaru podatków dla osób fizycznych
P-6/In-3 Wykonywanie kontroli podatkowej
P-6/In-4 Windykacja należności
P-6/In-5 Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu tytułem zobowiązań oraz o stanie majątkowym
P-6/In-6 Ocena i analiza procesu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Błaszczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-15 10:34:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-26 15:10:18
  • Liczba odsłon: 9803
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430314]

przewiń do góry