Sekretarz Gminy

Katarzyna Stawicka

tel. (024) 261-02-36 wew. 103

Sekretarz Gminy wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzędu Gminy i w tym zakresie:

1.   zastępuje Wójta w funkcji kierownika Urzędu w czasie jego nieobecności,

2.   organizuje pracę Urzędu i odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie komórek organizacyjnych,

3.   prowadzi sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników organizacyjnych Gminy:

  • dokonuje okresowych ocen pracowników,
  • prowadzi ścisłą ewidencję czasu pracy pracowników,
  • przygotowuje projekty podwyżek wynagrodzeń dla pracowników oraz nagród jubileuszowych, dodatków stażowych i innych,
  • organizuje szkolenia w zakresie bhp oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

4.   odpowiada za dyscyplinę pracy w Urzędzie i przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,

5.   dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

6.   odpowiada za wewnętrzną kontrolę w Urzędzie oraz za organizację kontroli zewnętrznej,

7.   nadzoruje prawidłowość załatwiania skarg i wniosków,

8.   opracowuje projekty regulaminów Urzędu,

9.   nadzoruje przygotowanie projektów Uchwał Rady Gminy i projektów Zarządzeń Wójta,

10. odpowiada za właściwe wykonywanie zadań wynikających z ordynacji wyborczych,

11. nadzoruje czynności związane z promocją Gminy,

12. współpracuje z sąsiednimi gminami,

13. przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkobiercy,

14. stwierdza wiarygodność podpisu,

15. prowadzi sprawy związane z odejściem pracowników na emeryturę.

 

Szczegółowe zadania i kompetencje Sekretarza Gminy określa Wójt.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-11 21:46:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Duch Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-18 11:01:39
  • Liczba odsłon: 809
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411272]

przewiń do góry